Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overlast Schiphol binnen normen

 |
 Geplaatst door: redactie 
 |
 Bekeken: 757 
|
 NRC 
Overlast Schiphol binnen normen

Het aantal klagers en klachten was aan het begin en het eind van dit jaar opvallend gelijk gebleven: omstreeks 1750 personen melden gemiddeld per persoon per maand 20 maal overlast. Maar in de zomermaanden met topdrukte op Schiphol en algemene behoefte aan open ramen en buitenlucht werd de zaak voor velen onhoudbaar. Het aantal personen verdubbelde tot 3400 in Augustus, met 38 meldingen per persoon - iets meer dan 1 per dag gemiddeld. Toch telt dat op: een piek van ruim 130.000 klachten over geluidovelast. Dat het na Augustus afneemt - zoals CROS meldt - lijkt me logisch.

De nachtelijke overlast is opmerkelijk: ook die was in Augustus dubbel zo groot als aan begin en eind. Mag je zeggen gemiddeld drie meldingen per persoon per maand? Dat klopt niet! ‘s Nachts wordt er altijd maar over een dun lijntje gevlogen. Niks uitsmeren: concentreren. Alle overlast worst ‘s nachts uitgestort over maar een klein deel van al die mensen en die moeten dan wel enorm worden geplaagd. CROS geeft evenwel niet meer door hoeveel nachtelijke klagers er zijn. Vroeger keeg je nog cijfers waarmee je rekenen kan. Nu niet meer. Zoals zo veel bij CROS, blijft dat geheim.

Voor Schiphol en volgens de officiële berekenmethode ligt alle overlast binnen normale grenzen en…  met het nieuwe vliegen voornamelijk in dunbevolkt gebied. De schoolmeester zegt dat het gebied waarover de overlast nu wordt verspreid dan wel heel veel groter moet zijn dan vroeger. Ze hebben de ellende flink uitgesmeerd. Zo kan je meer vliegen. Da’s toch normaal. De handhavingspunten zijn zelfs nog niet eens vol gevlogen. Maar rond de Schermer, waar het zo stil was dat je er volgens afspraak alleen maar met fluisterbootjes mag varen, is het vaak dagen lang vergeven van vliegtuiglawaai.

Het buitengebied - dat is niet alleen de Schermer maar ook de IJmond en het redelijk dicht bebouwde Noord Kennemerland, en ook vele regio’s bezuiden het IJ - zal hopelijk niet lang meer dermate de klos zijn: er wordt gewerkt aan een mogelijkheid van handhaven, of Schiphol dat nu leuk vindt of niet. Geluid is geluid, mensen zijn mensen, ‘dun’-bevolkt of niet. Zie de briefwisseling tussen CROS en de commissie Eversdijk —> Hier.
Zoektip : Rechts boven zoeken naar: Eversdijk

Download het gehele artikel 'Overlast Schiphol binnen normen'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rob E uit NULL

De Inspecteur beraadt zich nog op een mogelijke sanctie: Sluiting!!!!!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Overlast binnen een norm?
Zolang er gerekend wordt en niet gemeten zal Schiphol zich altijd binnen de normen bewegen.

Daarnaast kan overlast helemaal niet binnen een norm zijn. Overlast betekent OVER een norm heen. Anders heette het wel ‘last die veroorzaakt wordt’. Maar wij weten dat het OVERlast is.

Het wel of niet gebruiken van een baan is moeilijk om te zetten in een wiskundig onbegrijpelijk model dus daar krijgt Schiphol een standje voor.
Inspecteur, kunt me vertellen of 3+2 meer of minder is dan 5?

Geplaatst door J de Jong uit Uitgeest

Zolang als norm wordt gesteld dat meten & handhaven moet worden vervangen door rekenmodellen die niet kloppen en zelfs fouten bevatten, kunnen dit soort berichten verwarring blijven zaaien. Gelukkig kwam de MP vandaag met het nieuwtje dat de burger in het nieuwe tijdsbestek voor zichzelf op moet gaan komen. Enige duizenden regiobewoners zijn het goed zat om steeds met bovenstaand kluitje in het riet te worden gestuurd. Ik zeg het nog maar eens: krachten bundelen en naast het aansporen van de cie. Eversdijk alles in het werk stellen om tot concrete meetsystemen en handhaving, alsmede het op zeer korte termijn weren van de 15 % onvoldoende toegeruste toestellen te komen!