Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Overheid moet investeren in innovatie, niet in financials

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 933 
|
 RTL Z 
Overheid moet investeren in innovatie, niet in financials

Als er al met veel staatschuld gesmeten moet worden, dan liever met het oog op onze toekomst.


Nieuw economisch plan
Ook in ons land is het tijd voor een Nieuw Economisch Plan. In navolging van het zojuist gelanceerde plan van Amerika’s nieuwe president Barack Obama om mega-investeringen te doen in grote infrastructurele projecten, kan ook Nederland de gevolgen van de economische recessie beperken door nu met gedurfde plannen te komen.

Werkgelegenheid
Die moeten zijn gericht op het creëren van werkgelegenheid. Want ook bij ons zal de werkloosheid snel oplopen. Anders dan in Amerika zijn echter onze wegen, bruggen, dijken en publieke voorzieningen niet zó slecht dat het opknappen en verbeteren ervan een nieuw economisch plan noodzakelijk maakt.

Hoop
Wij hoeven gelukkig geen laagwaardige werkgelegenheid te creëren om mensen tegen de armoedeval te beschermen. Beelden van hardwerkende arbeiders die weer en wind trotseren om de natie hoop te geven zullen Amerika misschien wel weer op de been helpen, maar zijn in Nederland niet noodzakelijk.

Hoogwaardig
Bij ons gaat het juist om hoogwaardige infrastructurele projecten. Dat zijn grote publieksprojecten die ontwikkeld (moeten) worden om de kennis die wij als land hebben optimaal in te kunnen zetten. Het gaat zelfs om projecten die de grenzen van onze kennis benaderen en misschien zelfs daarover heen gaan.

Duurzaam
Typisch van die projecten die tot de verbeelding spreken en voor een Nieuw Nederlands Elan kunnen zorgen. Omdat ze complex en uitdagend zijn. Ze vormen de bron van nationale (kennis-)trots en brengen ons en onze samenleving op een duurzaam hoger plan.

Gevoelig
Eerder heeft het kabinet laten zien hier gevoelig voor te zijn. Plannen om bijvoorbeeld een tulpeneiland voor de kust aan te leggen zijn al enige tijd geleden bekendgemaakt, maar niet in uitvoering genomen. Net zo min als Schiphol in Zee of Windparken ‘voorbij de einder’.

Innovatief
Het kabinet is er wel toe bereid, maar nu pas begint duidelijk te worden dat het economisch beter is om nieuwe –innovatieve- dingen te doen dan om overheidsgeld defensief in te zetten ter ondersteuning van één sector, namelijk de financiële industrie.

Tijd voor iets nieuws
Als er al met veel staatschuld gesmeten moet worden, dan liever met het oog op onze toekomst. Zo’n nieuw economisch plan moet ons vooral over de streep trekken. Want wij zijn cynisch geworden vanwege het gestuntel met de Betuwelijn en de hoge snelheidstrein. En wij zijn argwanend geworden als het gaat om de kenniseconomie. Om van de Internet economie maar te zwijgen. Toch wordt het tijd voor iets nieuws. Iets dat werkt of werkend gemaakt kan worden.


René Tissen
Business Universiteit Nyenrode


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit deltametropool

Wat plaatst die mijnheer of mevrouw Holwerda toch een merkwaardige berichten........

Geplaatst door L.R.Aalegeiz uit Spaarndam

Tissen slaat de spijker op zijn kop. Het betreft hier echter niet alleen de financiële wereld.

De industriële wereld staat ook onder een enorme druk: de vraag neemt af, fabrieken worden gesloten, investeringen stagneren. Om te kunnen overleven zal BV Nederland de constante lijn van groei en innovatie door moeten zetten in plaats van stil te vallen en krampachtig archetypes - als een luchthaven midden in een (rand)stad - in stand te houden met maatregelen zoals de miljardensubsidie die de luchtvaart in de afgelopen jaren ontvangen heeft. En ontvangen zal.

Innovatie is de belangrijkste voorwaarde, we moeten veranderen om ons aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden zoals toegenomen behoefte aan woningbouw en vooral aan leefbaarheid.

Die groei zal niet kunnen plaatsvinden zonder deze te combineren met gebiedsuitbreiding in zee, zowel voor innovatieve (bulk)industrie als voor logistiek. Dus ook voor transport voorzieningen als trein, boot en vliegtuig.

Mits de beslissers eens naar de universiteit van Nyenrode zouden gaan om hun licht op te steken anders verdwijnt leefbaar Nederland steeds sneller.


Geplaatst door Observer uit Nederland

Het Innovatieplatform met Vz Balkenende is mislukt, zei Jan Terlouw in NOVA recent.
Er liggen enorme mogelijkheden in de Sahara met Zonne energie, maar men wil er niet van weten. Terlouw: En Shell met zijn miljarden winsten, weigert er in te investeren!

Ook Prof Berkhout had eerder scherpe kritiek op de innovatieve activiteiten van Balkenende en co.