Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Opstelling politieke partijen Castricum mbt Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1815 
|
 PVRC 
Opstelling politieke partijen Castricum mbt Schiphol

Als vervolg op ons bericht “Lokale politiek, wat heb je er aan?” (Zie ==> hier) vindt u ==> hier het overzicht van de opstelling van de gemeentelijke politieke partijen m.b.t. Schiphol


Toelichting:

In het najaar van 2005 vroegen we aan de lokale partijen in Castricum en Uitgeest wat hun standpunt was met betrekking tot het Schipholdossier. Zie hier

In het licht van de komende gemeenteraadverkiezingen op 7 maart zonden wij op 21 februari een aanvullende brief aan alle lokale politieke partijen van de gemeente Castricum Zie ==> hier

Uiteraard willen de antwoorden toetsen aan de daadwerkelijke daden en bereikte resultaten in de komende raadsperiode.  Wij houden de vinger aan de pols en berichten u te zijner tijd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Zonder nu de andere politieke partijen (b.v. CDA) te kort te willen doen wil ik opmerken dat qua daadkracht Groen Links en de SP beiden vooral landelijk forse daadkracht lieten zien in het verleden en ook nu nog. Recent was er een bijeenkomst georganiseerd door Groen Links, ik meen in de zaanstreek, waar actie werd genomen richting de provinciale staten, om het streekplan niet te verlengen (reservering voor evt 6e en 7e baan.) Ik hoorde nu het gerucht (?) dat het CDA het daarmee eens zou zijn.

Jan Griese

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Het CDA sprak zich bij het 25 jarig jubileum onlangs als enige grote politieke partij (tot nu toe) uit voor een "balansvisie economie en ecologie"! En wel bij monde van M. Haverkamp, lid van de kamercommissie die over de luchtvaartwet en besluiten gaat. Welke andere grote partijen durven onder het juk uit te komen en deze noodzakelijke benadering te volgen? Dan zullen ze eerst wel schoon schip moeten maken........................

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

SCHIPHOL, CDA EN CASTRICUM

Hier worden zaken door elkaar gehaald.
Het streekplan is iets waar de IJmondgemeenten zich recent gezamenlijk over hebben uitgesproken en is geen inzet van deze gemeenteraadsverkiezing.

In het Schipholdossier heeft met name het CDA zich geprofileerd door de problematiek buiten de buitengebieden, met name in Kennemerland officieel erkend te krijgen (Haverkamp).
Haverkamp van het CDA heeft Zalm uitgebreid tegengas gegeven in de privatiseringsdiscussie.
Deze landelijke inzet van het CDA is niet voor een gering deel gevolg van de inzet van mensen uit Castricum.

Wat Castricum betreft, wijs ik de heer Griese er verder op dat ondergetekende, lid van CDA en ook voor het CDA aanwezig op de Castricumse lijst, zich niet alleen in het verleden als ook nu actief inzet voor een sociaal aanvaardbare oplossing van het Schipholprobleem. Zonder nu de andere politieke partijen te kort te willen doen....

Geplaatst door J.H.Griese uit Amstelveen

Waar Bijvoet anderen verwijt zaken door elkaar te halen, het streekplan zou niet tot de gemeente politiek behoren (??)doet hij zelf het zelfde: Haverkamp is een landelijk politicus. Net als de gemeente politici en/of mensenuit Castricum zich inspanden, deden mensen in castricum van o.a. Groen Links en SP dat naar de landelijke politiek. Mogelijk minder prominent dan het CDA, omdat dat voor hen ook minder noodzaak was! Deze landelijke partijen waren eerder al glashelder over hun standpunten, hetgeen later ook bleek tijdens de bijeenkomst te Castricum georganiseerd door PVRC. Dat het CDA nu correcties aanbrengt op haar eerder beleid is winst.Vooral ook omdat het CDA nu eenmaal groter is.
Met dank aan de mensen te Castricum en Olav Bijvoet.

Jan Griese

Geplaatst door J. de Jong uit Uitgeest

Zo is het maar net. Zeg wat je wil, maar het CDA heeft een zeker sociaal gezicht. Wat gaan nu de P vd A en VVD doen? Om met de laatste te beginnen: lokaal roemt men het "vorstelijk wonen" dat binnen deze regio bereikbaar zou zijn. Is dat inclusief de door Paul de Krom beoogde 30% meer vluchten op middellange termijn?
De P vd A kan de doorslag gaan geven! Midden en basis van deze partij zal dan wel af moeten rekenen met de top, die in het verborgene nog slechts gaat voor winstmaximalisatie ten koste van de ecologie. Hoe "Royal Dutch (Shell)" is hun nieuwe "sociale" leider Wouter Bos eigenlijk nog? De komende maanden zullen het uitwijzen, het wordt bepaald spannend!