Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Oppositie verwacht weer overschrijding bij Schiphol

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 490 
|
 NHD 
Oppositie verwacht weer overschrijding bij Schiphol Download het gehele artikel 'Oppositie verwacht weer overschrijding bij Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

Zie "Gastenboek" # 1173 over het mooie rapport van de LVNL.

Geplaatst door webbeheer uit NULL

OB: ik heb hier een kopietje van gastenboek#1173 gemaakt. Handig...
===================
KLOPT 'T WEL, DAT MOOIE RAPPORT VAN DE LVNL ?

Op 19 Augustus j.l.werd door CROS namens LVNL het volgende meegedeeld:
"Sinds de maand juli 2003 hebben Amsterdam Airport Schiphol (AAS) en LuchtVerkeersleiding Nederland (LVNL) de preferentie voor het nachtregime gewijzigd.
Voorheen was tijdens het nachtregime de preferentie als volgt: Polderbaan als landingsbaan en Kaagbaan als startbaan. Dit is echter wel afhankelijk van de meteosituatie. Nu is de preferentie echter omgedraaid, wat er toe leidt dat in de nacht de Polderbaan preferente startbaan is en de Kaagbaan preferente landingsbaan.
Redenen van de wijziging:
1. de omschakeling voor het vliegverkeer van het nacht- naar het dagregime (om 06.00 uur).
2. het voorkomen van overschrijdingen in de geluidbelasting t.g.v. starts van de Kaagbaan."
[Te vinden op website van CROS bij Nieuws/Archief/CROS 2003/aug sept/19 aug 2003]

In het “Handhavingsrapport Schiphol 2003’ lees ik op pagina 30 onder 'resultaten', dat er op 18 april een preferentiewisseling was die op 1 juli 2003 werd teruggedraaid en dat daarna geen stuurmaatregelen meer nodig waren om overschrijding van grenswaarden te voorkomen.
Dat laatste is niet in overeenstemming met de genoemde noodzaak na 1 juli de nachtelijke preferentie van de Polderbaan te wijzigen ter voorkoming van overschrijdingen in de geluidbelasting t.g.v. starts van de Kaagbaan. Die starts op de Polderbaan gaven de 7 ‘problemen’ die nu zo op tijd komen als in de MER gepraat wordt over starts en de ellende die ze in Spaarndam hebben veroorzaakt, hoe geluukig ook noordelijker gebieden daarmee zijn.

Moet ik hieruit concluderen dat de genoemde maatregel, ondanks de dreigende overschrijding van geluidbelasting rond de Kaagbaan en de grote consequenties voor Spaarndam en anderen, niet eens besproken is in het Environmental and Economic Management Committee van de luchtvaartsector? Immers, de inspectie concludeert uit het verslag daarvan, dat geen latere stuurmaatregelen meer nodig waren om overschrijding van grenswaarden te voorkomen. Die conclusie klinkt namelijk ongerijmd....

Misschien schrijven ze maar wat, als het maar een technisch tintje heeft. Gewoon niet melden bij E2MC.
Economie eerst en dan pas Environment. Wie zal ze controleren?