Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ook bij gebruik één baan extra hinder

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 500 
|
 NHD 
Ook bij gebruik één baan extra hinder Download het gehele artikel 'Ook bij gebruik één baan extra hinder'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit NULL

VRAAG AAN DE LUCHTVERKEERSLEIDING

Deze informatie, die ook in het HD stond was aanleiding tot de volgende vraag aan de Luchtverkeersleiding:

Geachte Mevrouw Wenting

Een artikel in het Haarlems Dagblad van 5 juni 2004 is aanleiding tot de volgende vraag, welke ik gaarne via U aan de verkeersleiding voorleg met, indien hier geen bevredigend antwoord op kan worden gegeven, het verzoek de vraag namens ons door te leiden naar de Inspectie:

Is het aanvaardbaar dat twee parallelle banen ieder uit een eigen toren worden bediend, terwijl door het parallelle karakter van de vluchten de kans op problemen bij uitvliegen groter is dan bij enkele banen?
Verder: Is er verschil in vliegen tussen momenten dat banen gelijktijdig worden gebruikt en momenten wanneer niet en heeft dit verschil een ander karakter bij het gebruik van twee torens dan wanneer slechts een enkele toren zou worden gebruikt?

Het gescheiden afwikkelen van verkeer door verschillende torens wordt in ieder geval door de verkeersleiding een het veilig vliegen complicerende factor genoemd.

Nu de verkeersleiding in drukke periodes onder pressie staat hoge capaciteit te genereren is extra oplettendheid gewenst en vormt iedere complicerende factor een potentieel veiligheidsrisico.

Om deze reden kan het voorkomen dat er om veiligheidsredenen ook wanneer niet gelijktijdig gevlogen wordt toch wordt afgeweken van voor de bevolking minder storende vliegroutes.

Alles bij elkaar lijkt me het gebruiken van twee torens in deze omstandigheden een factor te zijn, die niet alleen de veiligheid maar ook de rust van omwonenden, in gevaar zou kunnen brengen en verzoek ik U formeel er alles aan te willen doen om,
- of , indien gebruik van een eigen toren voor de Polderbaan noodzakelijk is, een einde te maken aan gelijktijdig gebruik van Zwanenburger baan en Polderbaan
- of om bij gelijktijdig gebruik het verkeer door een enkele toren te laten begeleiden.

Wanneer er onverhoopt een ongeval geschiedt of zou kunnen geschieden, dat samenhangt met parallel vliegen en dat voorkomen had kunnen worden indien de begeleiding slechts door een toren was geschied, dan zou dit op verwijtbare nalatigheid kunnen berusten.

Hoogachtend,

Geplaatst door Gerard uit NULL

Mevrouw Wenting mag dan wel 'veronderstellen' dat de hinder de laatste tijd minder is geworden, het ware beter als ze het had 'geweten'. Ze zouden bij de LVNL toch eens serieus studie moeten maken van de hinder die door omwonenden wordt ervaren. 'Veronderstellen' klinkt als 'we wachten wel tot ze piepen, wioj weten het ook niet' Wat een arrogantie! Als de bewoners niet piepen is er zeker geen hinder...Deze werkelijk arrogante opstelling bewijst wederom dat je NIET bij de LVNL moet zijn als het gaat om het serieus nemen van hinder en het voorkomen daarvan. Ze weten niet eens wat het effect is van hun daden. Ze geven weer te kennen dat ze de hinderproblematiek niet als een serieus probleem zien.