Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ontwikkeling Lelystad belangrijk voor groei mainport Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1217 
|
 transport- online.nl 
Ontwikkeling Lelystad belangrijk voor groei mainport Schiphol

SCHIPHOL - De economische ontwikkeling van de mainport Schiphol is van vitaal belang voor Nederland. Om op Schiphol de (selectieve) groei te kunnen accommoderen, is een gefaseerde ontwikkeling van Lelystad Airport nodig. Dit staat in het ondernemingsplan voor Lelystad Airport dat Schiphol Group heeft opgesteld als invulling van de afspraken aan de Alderstafel Schiphol (2008) en Lelystad (2012). Uit deze afspraken en de verwachte groei van Schiphol volgt dat het vernieuwde Lelystad Airport in 2018 open moet gaan. Hierna zal Lelystad Airport zich gematigd en gefaseerd ontwikkelen.

Om de economische functie van Schiphol te behouden en versterken, is afgesproken Schiphol selectief te ontwikkelen. Schiphol komt met de voorgestelde ontwikkeling van Lelystad Airport de afspraken na van het Aldersakkoord 2008. Met luchtvaartmaatschappijen, bewoners, luchtverkeersleiding, overheden en Schiphol is afgesproken dat Lelystad Airport de groei op Schiphol gaat ondersteunen als alternatief voor het niet-mainportgebonden verkeer (evenals Eindhoven Airport). De regionale capaciteit moet beschikbaar zijn als Schiphol 90% van 510.000 vliegtuigbewegingen bereikt (de zogenoemde signaleringsgrens). Het kabinet heeft deze afspraken opgenomen in de Luchtvaartnota 2009 en in 2012 nogmaals bevestigd. Lelystad Airport gaat ruimte bieden aan vluchten naar Europese (toeristische) steden en regio’s.

“De ontwikkeling van Lelystad is van belang voor de groei van mainport Schiphol. Door deze investering kan Schiphol een concurrerende internationale mainport in een concurrerende regio blijven”, aldus Jos Nijhuis, CEO van Schiphol Group.

Reizigers geïnteresseerd in Lelystad
Uit marktonderzoek blijkt dat consumenten voldoende interesse hebben voor vakantievluchten vanaf Lelystad Airport. Hiervoor moeten de ticketprijzen concurrerend zijn en het aanbod van bestemmingen vergelijkbaar met andere regionale luchthavens. Door financiële prikkels, adequate faciliteiten en bijbehorende lage havengelden, verwacht Schiphol Group dat Lelystad Airport een aantrekkelijk alternatief kan zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Schiphol Group verwacht – gezien de groei van de luchtvaart en de investeringen in vliegtuigen - dat luchtvaartmaatschappijen bij realisatie van Lelystad Airport voldoende interesse zullen tonen.

Ontwikkeling Lelystad sluit aan op groei Schiphol
De ontwikkeling van Lelystad Airport voorziet in een gefaseerde bouw van de benodigde infrastructuur en faciliteiten.
Gedurende de opstartfase tot 2023 zal de groei van het aantal vliegtuigbewegingen en reizigers naar verwachting gematigd zijn. Dit is in lijn met de huidige marktinteresse, vermindert het risico op een mogelijke negatieve impact op de mainport, voorziet in een gewenningsperiode voor de luchthavenprocessen en biedt ruimte voor bedrijven op Lelystad Airport om hun bedrijfsvoering aan te passen. Door marktontwikkelingen kan de groei sneller of langzamer plaatsvinden en kunnen de investeringen in Lelystad Airport eerder of later nodig zijn.
Schiphol Group verwacht vanaf 2028 een positieve exploitatie te kunnen realiseren (bij ongeveer 16.000 vliegtuigbewegingen en 2,4 miljoen reizigers per jaar). De investeringen en aanloopverliezen zijn rond 2035 terugverdiend. Dergelijke terugverdientijden zijn gebruikelijk voor kapitaalintensieve investeringen in (luchthaven-)infrastructuurprojecten. Bij een versnelde groei van vliegverkeer op Lelystad zal uiteraard eerder een positieve exploitatie worden gerealiseerd en is de terugverdientijd korter.

Afspraken Alderstafel
In 2008 hebben omwonenden, lokale en regionale bestuurders, het Rijk en de luchtvaartsector afspraken gemaakt over de groei van Schiphol. Partijen hebben afgesproken dat Schiphol tot 2020 mag groeien tot 510.000 vliegtuigbewegingen per jaar. Daarnaast is afgesproken regionale luchthavens Eindhoven en Lelystad in te zetten om 70.000 vliegtuigbewegingen per jaar te accommoderen. De doelstelling is dat Schiphol haar functie als mainport van Nederland verder kan versterken door specialisatie van de luchthaven op hub- en mainportgebonden verkeer. De regionale luchthavens gaan dan een alternatief bieden aan het niet noodzakelijkerwijs aan de mainport gebonden verkeer.

Procedure
Schiphol Group heeft het ondernemingsplan aangeleverd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en een luchthavenbesluit aangevraagd. Dit is nodig om de gewenste ontwikkeling van Lelystad Airport te kunnen starten. Het luchthavenbesluit is voorzien in november 2014. Voorafgaand aan de besluitvorming spreekt de Tweede Kamer eind juni over de ontwikkeling van Lelystad Airport.


Reacties op dit bericht