Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ontknoping: Eind goed Al goed(Uitleg van de gang van zaken)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 1502 
|
 LVNL / PVRC 
Ontknoping: Eind goed Al goed(Uitleg van de gang van zaken)

De afdeling voorlichting van de LVNL meldt:

Uw vraag inzake de tijdelijke onderbreking van het Fanomos systeem in relatie tot de handhaving door de Inspectie Verkeer en Waterstaat op de grenswaarden in de handhavingspunten hebben wij ons ook gesteld.

Zoals u weet is het Fanomos systeem door het NLR ontwikkeld in opdracht van de overheid ten behoeve van de handhaving. Het systeem wordt daartoe gevoed met de originele radarbeelden van LVNL.

Het technische probleem waarmee het systeem nu te kampen heeft schuilt niet in de levering van de radarbeelden van LVNL.

De door LVNL geleverde gegevens zijn ook niet verloren gegaan. Zodra het Fanomos systeem weer operationeel is wordt de onstane achterstand in de verwerking van de radagegevens ten behoeve van de handhaving weer weggewerkt, zo is LVNL verzekerd.

Er zal dus geen sprake zijn van een periode waarin de afgehandelde vliegtuigbewegingen niet meetellen in de handhaving.
We hebben begrepen dat inmiddels de hoofdfuncties van het Fanomos systeem weer operationeel zijn.
Ik wil u adviseren om voor nadere informatie contact op te nemen met de Inspectie Verkeer en Waterstaat, divisie Luchtvaart.

Voor wat betreft de handhaving op de regels voor route en baangebruik waaraan LVNL is gehouden is deze storing in het Fanomossysteem niet van invloed.

LVNL rapporteert iedere 14 dagen aan de Inspectie over haar verrichtingen ten aanzien van deze 11 regels, waarbij steeds wordt vastgesteld of de bij de regel behorende norm voor het toegestaande aantal afwijkingen niet wordt overschreden. Voor deze rapportages maakt LBNL gebruik van een eigen systeem, VEMMIS, dat speciaal voor deze rapportages is ontwikkeld. Ook dit systeem maakt gebruik van onze originele radardata uit het AAA verkeersleidingssysteem.

LVNL is bij het van kracht worden van de herziene Wet luchtvaart wettelijk verplicht tot het leveren van deze rapportage in het kader van de handhaving op de regels voor route- en baangebruik.

Meer informatie hierover en de halfjaarlijke rapportage kunt u vinden op onze website lvnl.nl

Conclusie PVRC:

Wanneer we wat staat op onze manier samenvatten is er sprake van twee handhavingssystemen. Beide systemen worden gevoed met door de LVNL verkregen vluchtgegevens.
Die gegevens zijn daar ontstaan binnen een complex geheel, AAA, waarin primaire radar, en secundaire reacties van zendertjes in vliegtuigen (transponders) een rol spelen.

(1) Ten eerste een systeem van 11 regels ten aanzien van route- en baangebruik.  Die kunt U hier downloaden. Voor de rapportage daarover verwerkt de LVNL haar vluchtgegevens in een eigen systeem, VEMMIS
.
(2) Een tweede systeem betreffende de cumulatieve geluidbelasting in 35 handhavingspunten. Deze wordt door de inspectie berekend uit de vluchtgegevensgegevens die de LVNL doorlevert en gegevens van Schiphol. Voor de berekening daarvan maakt de inspectie gebruik van een door NLR ontwikkeld FANOMOS systeem.
Het door de hardwarecrash bij de inspectie verloren gegane FANOMOS systeem zit in de computers van de Inspectie die met dit FANOMOS systeem werkt. De nu ontbrekende gegevens kunnen en zullen weer worden gereconstrueerd door de originele vluchtgegevensgegevens van de LVNL en van Schiphol opnieuw in het herstelde FANOMOS systeem in te voeren.
Ik kan zeggen dat oo de inspectie garandeert dat ze alles weer kunnen herstellen. hoewel de stoornis en de noodzaak tot inhalen komen op een beroerd moment: de drukste weken van Schiphol.


Uiteindelijk is er dus niets aan de hand
Het bericht
behalve dat we heel wat hebben bijgeleerd
en dat de radarbeelden weer op het web staan.


Reacties op dit bericht