Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onnodig gebulder

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 2426 
|
 Telegraaf 
Onnodig gebulder

Bewoners van Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn dupe

AMSTERDAM -  Door bizarre milieuregels rondom Schiphol zullen de komende maand vele tienduizenden omwonenden juist extra last krijgen van vliegoverlast.

Dat is het gevolg van het besluit van de luchthaven om de normaal drukbezette Kaagbaan sinds gisteren grotendeels dicht te gooien, waardoor in oktober duizenden vliegtuigen laag over Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn zullen bulderen.

Schiphol vindt de maatregel uiterst vervelend en noemt de overlast “onnodig”, maar ziet zich tot de drastische stap gedwongen door keiharde wettelijke afspraken over de geluidsnormen.

“In plaats van de Kaagbaan zullen nu veel meer vliegtuigen via de Aalsmeerbaan, maar ook via de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan moeten opstijgen”, aldus een woordvoerster, die veel klachten uit de omliggende woonwijken verwacht. “Dit gaat zeker tot commotie leiden.”

Volgens operationeel directeur Ad Rutten van Schiphol worden bij starts vanaf de ‘efficiëntere’ Kaagbaan gek genoeg veel minder mensen gehinderd, omdat het achterliggende gebied in de buurt van Leimuiden en de Kagerplassen veel dunner bevolkt is.

Volgens de Inspectie Verkeer en Waterstaat is de maatregel echter niet te voorkomen omdat Schiphol de komende weken in het bewuste gebied de geluidsnormen dreigt te overschrijden en zich aan de wet moet houden.

“Het is vervelend, maar we kunnen de regels natuurlijk niet zomaar versoepelen. Bovendien heeft Schiphol dit een beetje over zichzelf afgeroepen door een jaar geleden bewust wel de normen te overschrijden. Daardoor zijn de criteria nu zelfs aangescherpt”, stelt een woordvoerder van de toezichthouder.

De geluidshinder voor Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn duurt waarschijnlijk nog tot 31 oktober. Op 1 november eindigt immers het huidige ‘geluidsjaar’ en mag Schiphol weer met een schone lei beginnen.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Ja heel mooi deze onzinnige kop, maar anders valt dat 'onnodige gebulder' op de plaatsen waar toch al veeel meer gebulderd wordt...

Nu wordt er tenminste gereguleerd adhv grenzen....

Of die grenzen goed liggen en de waarde daarvan correct zijn is een tweede....

Ik pleit voor Ieder zn deel als het toch onontkoombaar is!


Geplaatst door Guus uit De Kwakel

Het kan wel zijn, dat de quota van andere banen zijn volgelopen. Maar het is bepaald niet prettig om van 's-morgens 06:30 tot 23:00 elke 2 minuten een startend vliegtuig over je dak te krijgen. Of landende vliegtuigen (vooral KLM en Transavia) die laag overkomend de bocht afsnijden.
NB. De polderbaan werd ons voorgehouden als ontlasting van de Aalsmeerbaan. Helaas ondanks de spreiding is het aantal vluchten verdubbeld! Onder het mom van er wonen toch maar weinig mensen. Is er nooit over nagedacht dat deze mensen wellicht voor hun rust in een dunbevolkt deel zijn gaan wonen?

Geplaatst door Ton 2 uit castricum

Guus,

Bij ons in Castricum wordt je ook nog van 23.00 tot 06.30 gehinderd door constant laag en recht over het dorp vliegend tuig, dus 24 uur per dag herrie dus.

Bovenstaand stukje is m.i. de opmaat naar het afschaffen van het laatste stukje bescherming wat er nog over is (en dat is nog heel weinig), op naar "vliegen volgens afspraak" (van Hansje Alders, over tuig gesproken ...........), dan kunnen ze helemaal hun gang gaan .................

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Nee Guus, dat is het zeker niet.

Echter hier in de omgeving uitgeest/krommenie/assendelft hebben wij dat als een bijna dagelijkse werkelijkheid!

Dat was een behoorlijk stuk minder toen de polder er nog niet was.

Nu van 6.30 continue tot 9/9.30 in de eerste landingspiek. Boeing 747ns op 600m over je dak met jankende en denderende geluiden.
De ene is nog niet ver weg genoeg of je hoort de andere alweer...

Slapen gaat echt niet meer dan....
Totale spanning zit er in je lijf....

Het totaal aantal vluchten is niet eens zo veel meer geworden sinds 2000.

Dus de quota hier is zeker vol.

Nog steeds zeg ik..ieder zijn evenredige deel.

En je hebt gelijk...mensen wonen vaak in dunbevolkt gebied om rust te hebben/houden....laat dan de vluchten maar over Adam gaan..daar valt een hoop geluid weg in de stadsgeluiden...

Geplaatst door gerard uit NULL

Onnodig gebulder? Wat en onzin in deze context. Het gebulder is alleen maar verplaatst, maar het is even 'nodig' als in de rest van het jaar. 'nodig' met aanhalingstekens...

Die titel zou passen als je de grootte van Schiphol en de échte bijdrage van Schiphol aan BV Nederland eens tegen het licht zou houden.

(En eens met Victor)

Geplaatst door T. van Eeden uit Aalsmeer

Een vliegveld met de omvang van schiphol in een bewoond gebied is met de huidige technische mogelijkheden uit de tijd.
Een vliegveld in zee zou een goede oplossing zijn tegen vlieglawaai en veiliger voor de omringende bewoners.Elders in de wereld kan men ook eilanden opspuiten.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** bizarre milieuregels ?

Mismanagement van Schiphol !!

Al eind 2007 waren er problemen met de Kaagbaan, dezelfde problemen ontstonden in 2008 en nu ook weer.
De geluidsruimte is groot genoeg als Schiphol zelf de eigen bizarre regels eens tegen het licht hield.
Zoals starten en landen tegen de wind in. Moderne vliegtuigen kunnen best met de wind in de rug landen én starten (dat gebeurt ook regelmatig op Schiphol).
Dan ontstaat er meer bewegingsvrijheid om dit soort belachelijke situaties te voorkomen.
Minder vliegen blijft altijd nog verreweg te prefereren. We maken het nog mee dat de kerosine zo duur is dat er vanzelf minder wordt gevlogen of dat Air France het beleid volhoudt om alles op Charles de Gaulle te concentreren - waarmee ze overigens al begonnen zijn.

Geplaatst door cns uit deltametropool


"Airports and aircraft are astronomical sources of toxic pollution"
Bron: MAAP
Noot redactie: Alhoewel ongebruikelijk meenden we dit persbericht in de oorspronkelijke taal te moeten publiceren. Als onderstaande waar is, dan is er in onze IJmond een analogon.--------------------------------------------------------------------------------

"The newly formed Mothers Against Airport Pollution (MAAP) met to discuss a plan of action to protect the millions of American children, whose health is being harmed by airports and aircraft. The steering committee met last Thursday, December 2nd, discussing strategy to get the organization up and running". Aldus een eerder bericht op deze website!

Dat het niet alleen om gebulder gaat, dat wordt door de Milieudiensten - die direct met Alderstafels en sector samenwerken - helaas volledig buiten beeld gehouden.

Het gaat zelfs zover dat de Milieudienst IJmond een pleidooi voor meer vluchten onderschrijft en aldus de sector volledig in de kaart speelt.
Overigens blijven de lokale besturen wel verantwoordelijk voor de daden van deze ZBO alsmede de middelen uit de gemeentebelastingen die jaarlijks aan deze "collaborerende" dinest worden uitgekeerd...........


Geplaatst door leo uit de kwakel

** Een triest record

Een startende B747-300 leverde op 25 september 2009 om 11:56u. in Aalsmeer 95dB op in meetpunt 10, midden in een woonwijk.
Volgens de berekeningen waarschijnlijk "maar" 90.

Geplaatst door leo uit de kwakel

** Ik was in de war.

Op 13 september 2009 bleek een B747 - landen - goed voor 100dB.
Volgens NOMOS.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Bak-elende met z'n VOC mentaliteit..........
Waarom pleit dit heerschap niet voor een luchthaven in zee? Het is technisch mogelijk.
De baggeraars zitten te springen om zoiets aan te pakken. Nu zijn ze in het buitenland aan het werk. Het geeft enorm veel werkgelegenheid.
Het geeft meer veligheid.
Het geeft een (goede) VOC-mentaliteit, zodat Nederland bv. zich aan het buitenland kan profileren.
Maar nee.........we worden bestuurd door fossielen die krampachtig vast blijven houden aan een vorm van Staatsterreur die ook ten tijde van de VOC-tijd heerste.
Blijven wedden op het kreupele paard dat de Schiphol-group als naam heeft......en op de verkeerde plaats ligt.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Goed dat de Inspectie de zaken serieus benaderde !
Regels zijn regels, Wanneer de sector (Met VenW) nu eens die paar (Ca 4) h.havingspunten verplaatst dichter bij de woonkernen, dan is het probleem opgelost.

Maar men noemt het huidig stelsel pervers....en wil VVA doordrukken! Men wil niet inzien, dat er geen groei meer mogelijk is ! That,s the question.

Geplaatst door Els uit Castricum

In één van de reacties hierboven is geschreven over 'the newly formed Mothers against Airport pollution.' Ook dat deze groep moeders zich zorgen maakt over het feit dat hun kinderen tonnen toxisch vuil over zich heen krijgen.
Ik heb inmiddels contact gehad met de GGGD in Zaandam maar die heeft mijn brief doorgestuurd naar de GGD voor mijn regio. In het telefonisch gesprek kreeg ik de indruk, dat diegene die me belde er even mee zat, dat ik dingen aankaartte, waar zij nog geen melding van had gehad. Wèl over geluidshinder maar niet over gezondheidsklachten in de trant van schilklierproblemen bijvoorbeeld. Maar door dat ene zinnetje:' toxisch vuil' lees 'vergiftigend' vuil viel voor mij het kwartje. Er zou heel goed een link kunnen zijn met het vuil dat over ons uitgestrooid wordt, in dit stuk van Nederland, dat ingrijpende gezondheisprobleemen aan het veroorzaken is. Laten we alert blijven, waakzaam en elkaar informeren. Wat ik van de GGD hoor, alhier, zal ik jullie melden. Ik zeg alhier, want ik weet nog steeds niet waar die GGD precies zit, want de GGD uit Zaandam kon me dat niet precies vertellen. Die wisten het niet.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

GGD voor Castricum:
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar
tel: 072-5662662


In 2003:

De GGD Kennemerland heeft op verzoek van de gemeentebesturen van Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen een rapport uitgebracht over de effecten van luchtverontreiniging door fijn stof op de gezondheid van inwoners van deze gemeenten.
In het rapport geeft de GGD aan, dat de concentratie fijn stof in de afgelopen jaren zowel in Nederland als de IJmond gedaald is. Maar door de hoge mate van industriële bedrijvigheid in de IJmond regio is er in een aantal woonkernen sprake van een tot 15% hogere mate van verontreiniging door fijn stof aanwezig dan gemiddeld in Nederland. Gemiddeld overlijden hierdoor jaarlijks maximaal 5 mensen één jaar eerder. Risicogroepen voor fijn stof zijn vooral ouderen met hart- en vaatziekten en longziekten.

Voor meer: http://www.castricum.nl/index.php?simaction=content&mediumid=2&jaar=2004&maand=10&pagid=10&stukid=1312

Geplaatst door Els uit Castricum

Hartstikke bedankt Victor.

Ik wacht het antwoord af van de GGD uit Alkamaar dus. Al heb ik een voorgevoel dat ze verwijzen naar dit (voor mij zwaar achterhaalde) rapport waar ik zo gauw de invloed van het vergiftigende fijnstof van de vliegtuigen niet terug kan vinden. Maar ik moet het nog wat beter lezen!

Geplaatst door Els uit Castricum

Hier is ie dan het antwoord van de GGD maar...uit Hoorn.

'De overlast van Schiphol voor de inwoners van Castricum is ons inderdaad bekend. De stofoverlast zoals u noemt is echter minder bekend bij ons. Op basis van diverse recente metingen en monitoring op diverse locaties is er geen enkele reden om te veronderstellen dat er in Castricum en omgeving overschrijdingen van de milieunormen ten aanzien van fijnstof en andere verontereinigingen in de lucht treden.
Daarnaast is er geen relatie tussen blootstelling en schildklierproblematiek.'

Dit is in het kort het antwoord en er stond nog een stukje in, om aan te bieden het stof te bekijken. Daar ga ik natuurlijk op in. Alleen op dit moment zijn mijn ramen door
de regen 'schoongespoeld.'
Jullie horen nog.