Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onhoorbaar sluipend gevaar

 |
 Geplaatst door: Ad 
 |
 Bekeken: 1623 
|
 Spits 
Onhoorbaar sluipend gevaar

Door Guido Castagna

Amsterdam - Langdurige blootstelling aan laagfrequent geluid kan ernstige gezondheidsklachten bij werknemers veroorzaken.
Met name stewardessen, piloten, vliegtuigmonteurs, machinisten en buschauffeurs lopen gevaar.
Door superlage, onhoorbare tonen kunnen ze een levensbedreigende hartaandoening ontwikkelen, waarschuwt natuurkundige Mariana Alves-Pereira.

Ze presenteerde haar bevindingen gisteren in Amsterdam bij een FNV-symposium over nieuwe beroepsziekten.
Uit haar onderzoek blijkt dat laagfrequent geluid naast hartaandoeningen, ook epileptische aanvallen, agressie, depressies en concentratieproblemen kan veroorzaken.

Dat de ziekte nog compleet onbekend is bij het grote publiek en zelfs door veel artsen niet wordt erkend, komt volgens Alves-Pereira doordat niemand wil geloven dat je ernstig ziek kunt worden van iets wat je niet kunt horen.
“Dat is natuurlijk een ongelofelijke redenering. Röntgenstraling kunnen we ook niet zien, maar als je er langdurig aan wordt blootgesteld, wordt je wèl ziek.”
Bovendien zit niemand te wachten op een nieuwe beroepsziekte, meent de wetenschapper.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Els uit Castricum

"Door superlage, onhoorbare tonen kunnen zich levensbedreigende hartaandoeningen ontwikkelen." Wat gebeurt er dan wel niet, als je het ook nog duidelijke tonen constant wèl hoort. Zo gisteravond en de avonden ervoor en vééééle avonden daarvoor:
je bent net in slaap en dan komt er toch een reuze horzel aanvliegen, niet te geloven, waardoor je je lam schrikt en je hart opeens overslaat. En dat niet één keer maar vele keren, je ligt helemaal te shaken en te vibreren. En als alle herrie verwerkt is en je mag hopen dat het stil blijft, dan kan je hart ook eindelijk tot bedaren komen. Trouwens ik had net een artikel gelezen over depressies, die veroorzaakt worden door te kort aan slaap. Ik betrap me zelf er op, dat ik ondanks mijn onverwoestbaar optimisme, af en toe loop te somberen en het even niet meer zie zitten.
Dus depressies kunnen we aan de lijst van gezondheidsklachten o.a. veroorzaakt door het vliegverkeer, ook weer toevoegen.

Geplaatst door OB uit Castricum

DIT SPREEKT MIJ AAN

Natuurlijk leidt dit bericht je gedachten ook naar het fenomeen grondgeluid. Een niet hoorbare component van vliegtuiggeluid dat tot nu in geen enkele meting werd meegenomen. Een daarvan is zo sterk dat muren van huizen rond Schiphol scheuren vertonen.

Maar het herinnerdt mij ook aan een wandeling met de wethouder die in 2003 Castricum verantwoordelijk was voor milieu. Hij vertelde over een stokdove vriend die klaagde over vliegtuiggeluid. Alleen 's nachts met zijn hoofd op bed. Lage geluidstrillingen die anderen niet hoorden hielden hem wakker. Het zal vooral met startend geweld te meaken hebben gehad.

ik denk dat er ook andere componenten zijn die we niet meten: Het continue gejengel van bochtenmakende landers die over Castricum draaien met hun Dopplereffecten heeft niets te maken met motorgeluid en dus niets met wat in de voorrgegeven grondstof voor Lden of Lnight wordt berekend.

Geluid hoor je met een zintuig en kan dus alleen door individuen worden waargenomen en alleen op het moment dat het aanwezig is.
De basis van het geluidsberekenen in handhavingspunten en de basis voor de theorie van schaduwwerking en dosis-effectrelatie trekt conclusies waaruit wel of niet aanvaardbare waarnemingsgemiddelden worden afgeleid en zelfs gelijkwaardigheden. Dat gaat dus allemaal over iets dat niet bestaat. Daar wordt in dodelijke ernst over gediscussieerd. Je wilt niet toegeven dat je het niet helemaal weet.

HET ONHOORBARE SLUIPEND GEVAAR

Dat is het echte onhoorbare sluipend gevaar. De bewering dat niet het geluid dat we horen bestaat maar het geluid dat bestaat tussen de oren van beleidsmakers en meepraters.

Het wordt dus hoog tijd dat tax en de grote bedragen door de sector uitgegeven aan feestjes en propaganda verzameld worden en gebruikt voor degelijke en ernstige studies over de nog zo slecht bestudeerde gevolgen van vliegen voor de bewoners onder het luchtruim en ook over wat aan vliegen in de toekomst nou echt nodig is voor Nederland in het ERuropese concert. Niet voor eigenbelang.

Natuurlijk staat daar tegenover dat het wat raar klinkt als we zeggen dat we niet tegen vliegen zijn. Ook dat dient ernstig te worden genomen, dat ook de maatschappelijke betekenis van de luchtvaart écht moet worden bestudeerd. Het een niet zonder het ander. En alles zonder dat belanghebbenden daarbij de zaak kunnen beïnvloeden.

WAT KUNNEN WE DOEN?:

Er is dringend behoefte aan een met van de luchtvaart afkomstig geld gefinancierd instituut dat normen en verantwoordelijkheden integreert en permanent onderzoek regelt ten aanzien van drie, uitdrukkelijk onderscheiden zaken:

[1] Efficiënt en veilig vliegverkeer, met specifieke verantwoordelijkheid van de verkeersleiding voor permanent behoud van de kwaliteit en integriteit van de leefomgeving van alle personen die aan dit verkeer worden blootgesteld
[2] Flexibele Sociaal Economische Inpassing op Europees niveau van de activiteiten van regionale Luchthavens
[3] Duurzame bedrijfsvoering van Luchtvaartmaatschappijen

PAS OP DE PLAATS

Intussen, inderdaad, staak iedere blinde groei van de luchtvaart tot we meer weten over de gevolgen. Niet ietsje meer belasten bij die paar al overbelaste individuen in ruil voor beperkte groei. Waarom niet pas op de plaats tot we weten wat we doen?

Geplaatst door OB uit Castricum


Het besproken onderzoek van Alves-Pereira en Castelo Branco, is een officiële publicaties uit het laatste INTER-NOISE congres (2008):
[www.windaction.org/?module=uploads&func=download&fileId=1423]
De publicatie eindigt met de hier door mij vertaalde zinsnede die de Nederlandse onderzoekers zich wel eens ter harte mogen nemen:

Indien men zich werkelijk bezorgd maakt over de betekenis van ongewenst geluid voor de volksgezondheid,
dan eisen zowel het gezond verstand, als gegevens uit wetenschappelijk onderzoek en logisch nadenken, dat men er rekening mee houdt dat:

[a] geluidsproductie onomkeerbare schade kan aanrichten door geluidsoorzaken die geen deel uitmaken wat men traditioneel als de enig belangrijke acoustische elementen beschouwt
dat men de blootstelling aan geluid routinematig en correct dient te meten meten over het hele spectrum van de geluidsenergie.
(En niet aan op vooringenomen gronden afgekapte of gemanipuleerde/'gecorrigeerde' waarden als dB(A) of Lden/Lnight - OB)
[c] dat men, willen uitingen en verschijnselen die het gevolg zijn van blootstellen aan geluid aanvaardbaar zijn om bij onderzoek te worden gebruikt, dat men ze dan op correcte wijze dient te verzamelen en objectief te evalueren. (Dan mag men zich nog wel eens afvragen wat er met het klachtencentrum en de klachtafhandeling en rapportage is gebeurd - OB)

Daarin zit ook ongezouten kritiek verscholen op de manier waarop in het verleden standaarden voor onderzoek werden opgesteld. Een goede nieuwe Nederlandse aanpak zou ook internationaal het niveau van de omgang met de geluidsproblematiek rond de luchtvaart kunnen verbeteren. Van Innovatie gesproken, maar dan broodnodige en niet alleen dromen.

Met dank aan Nico Roosnek voor de vindplaats