Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ongeruste bewoners in de omgeving van Schiphol dreigen lokale rechtszekerheid en rechtsbescherming t

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 885 
|
 BLRS 
Ongeruste bewoners in de omgeving van Schiphol dreigen lokale rechtszekerheid en rechtsbescherming t

PERSBERICHT

Van de Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol - BLRS
(18 Platforms in de regio Schiphol)

Amstelveen, 16 december 2013

Ongeruste bewoners in de omgeving van Schiphol dreigen lokale rechtszekerheid en rechtsbescherming te verliezen.
Zij pleiten voor invoering van een transparant normen-en handhaving stelsel.

Op 18 december 2013 zal staatssecretaris Wilma Mansveld in het Algemeen Overleg het door de heer Hans Alders aan haar uitgebrachte advies bespreken met de woordvoerders luchtvaart van de 2e Kamer.
De inhoud van dit advies is voor de bewoners zeer teleurstellend. De lokale bescherming m.b.t. een maximum aan geluidshinder komt te vervallen waardoor bewoners niet langer enige lokale rechtszekerheid en -bescherming meer hebben. Schiphol wordt geacht zoveel mogelijk de banen te gebruiken die de minste geluidshinder voor de bewoners opleveren. Dit geeft Schiphol grote vrijheid om te handelen, maar voor de bewoners is er geen enkele garantie op een maximale hoeveelheid geluidshinder.
In het advies worden veel interpretatiemogelijkheden open gelaten. Wat zijn bijvoorbeeld: opkomende buien, wolkenconcentraties, een krachtige westenwind, het opleggen van daartoe strekkende maatregelen enz.
Het advies geeft de luchtvaartsector veel ruimte om de operatie zo effectief en efficiënt mogelijk af te wikkelen, terwijl het voor de bewoners niet meer mogelijk is om na te gaan of er volgens de regels van het nieuwe stelsel is gehandeld en het vliegverkeer zorgvuldig is afgewikkeld.
Conclusie: Er is ten aanzien van de geluidshinder geen lokale rechtszekerheid en -bescherming meer voor de bewoners.
Inmiddels zijn er ook bij lokale bestuurders grote twijfels over het succesvol functioneren van het nieuwe stelsel. Op initiatief van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen wordt nu onafhankelijk onderzoek gedaan naar de verklaarbaarheid van het nieuwe stelsel in samenhang met de fors toegenomen inzet van de minst preferente Buitenvelderbaan. Het onderzoeksrapport zal pas na het Algemeen Overleg van 18 december beschikbaar zijn. Hans Alders heeft, na overleg met de bewoners, intussen aangegeven dat de inhoud van dit rapport agendapunt zal zijn voor het eerstkomende Alderstafel- overleg in januari 2014. Dan zal ook gesproken worden over de door LVNL gehanteerde - en door de bewoners bekritiseerde - normen voor staart- en zijwind bij het starten en landen. Er zal daarmee dus niet gewacht worden op het nog op te richten Overleg Regio Schiphol (ORS).

Bestuur BLRS

Erwin von der Meer,       
voorzitter

Ymte van Gosliga              


Voor informatie kan contact worden opgenomen met de heer Jan Griese, secrataris BLRS , tel 0297-58233618


Reacties op dit bericht