Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Onenigheid over Polderbaan

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 768 
|
 NHD 
Onenigheid over Polderbaan Download het gehele artikel 'Onenigheid over Polderbaan'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door verontrust PVRC-lid uit Castricum

Het is mijn indruk dat het VGP-bestuur in de hier genoemde brief buiten zijn boekje gaat.
Bij de vorming van het VGP is uitdrukkelijk afgesproken dat het zich onveranderd zou bezig houden met algemeen bestuurlijke en wettelijke zaken rond Schiphol en niet met specifiek regionale belangen.

Zo niet dan krijgen we NIMBY discussies (Not In My Backyard). Het gevolg is dat de ineengelagen handen van de bewoners elkaar weer loslaten. Dit lijkt nu al op twee manieren het geval: ten eerste de discussie over de Polderbaan die bedoeld was de bewoners van de Buitenveldertregio te ontlasten en waarin nu weer de Polderregio ontlast moet worden ten koste van Buitenverdert. Ten tweede de dubbele vertegenwoordiging aan de Alderstafel die nu weer dreigt te worden afgebroken.

Ik denk dat het goed ware indien bewoners op deze site de actuele ontwikkelingen niet slechts via de pers te horen krijgen maar straight from the horses mouth.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik zou zeggen verontrust PVRC lid (waarom zo anoniem trouwens?) vraag eerst eens aan een van uw PVRC bestuurderen. Het artikel,dat door een journalist van de IJmuider Courant werd geschreven bevat helaas ook nog zeer veel tendentieuze uitspraken, van van de Brink.

Het lijkt goed als bestuurscluster Noord haar traject van de Strategische nota IJmond vervolgt. De inspraak liep deze week af. Ik begreep, dat men daar ook nog onvoldoende zicht heeft op wat de implicaties van 2x2 vliegen voor IJmond zullen zijn, en men wil zich grondiger laten informeren.
Mijn persoonlijke mening, maar ook van veel meer mensen (o.a. de beide grootste Milieu clubs)is, dat LVNL de regios uitelkaar tracht te spelen,en hen een worst voor hout, die echter inderdaad Het paard van Troje zal zijn:
600.000 vliegbewegingen kunnen niet met 3 banen worden uitgevoerd. Ergo: Ga met 4 banen vliegen, dat geeft een korte periode enige reductie in de IJmond, maar bijna een verdubbeling in het oude nu al zwaar belaste binnen gebied. (Gemiddelde Jaarwaarden van ca 48 LDen tegen 4 maal meer -ca 59 en 60 LDen in het binnengebied.) Een paar jaar later zal ook de kleine winst voor deIJmond zijn verdamt en zittenwe met 7 tot 800.000 vluchten

Geplaatst door E.. von der Meer vz VGP uit NULL

Verontrust PVRC lid (waarom toch anoniem???)
U schrijft dat u de indruk heeft dat het VGP bestuur buiten zijn boekje is gegaan. Kunt u aan de hand van concrete zaken uit de betreffende brief (zie onder Actueel op deze website onder "Bewoners rond Schiphol slaan handen ineen", brief aan de Kamercommissie namens CROS bewoners en VGP) duidelijk maken waarop die indruk is gebaseerd? Wellicht dat u zich onnodig zorgen maakt. Ik ben ook best bereid om in een persoonlijk gesprek uw evenuele zorgen weg te nemen. Laat dan s.v.p. even iets horen via de e-mail erwin -a-t- vlieghinder.nl

Geplaatst door O.L.M. Bijvoet uit Castricum

DE ANTWOORDEN

Het antwoord van Jan Griese aan het PVRC-lid is eerlijk en to the point, al blijkt wel, dat de pers de vinger op een zere plek kon leggen en de heer Rob van den Brink groot gelijk heeft met wat hij heeft verteld.

De vz GVP (ook vz PVRC?) is niet to the point en draait er wat om heen. Het PVRC-lid vraagt om info, duidelijk voor allen, "straight from the horses mouth". Dat is de verdienste van anonimiteit. De vz GVP/PVRC wil wel info geven, maar dan persoonlijk. E. von der Meer, dank u wel! Is er dan verschil tussen leden? Zelf ben ik ook PVRC-lid. Ook ik wil het weten. Uw lid wordt terecht onrustig. Er IS NIMBY-discussie en misschien ten koste van het PVRC?

HET PROBLEEM

Helaas, om met Jan te spreken, ik wil het 'beter weten'.

Laat ik proberen te begrijpen: In Buitenveldert is het probleem dat de planning van Schiphol dreigt vast te lopen, als men daar tot het bittere einde de handhavingsregels van de wet blijft respecteren.

DE LVNL zegt, begrijp ik - maar daarin kan ik fout zitten - het volgende: Wanneer we 2 x 2 gaan vliegen, dat is gelijktijdig toeleiden naar twee plaatsen en gelijktijdig vertrekken van twee plaatsen, dan ontstaat ruimte om én Buitenveldert te ontlasten en tegelijk de IJmond. Het zou fraai zijn wanneer de details van deze discussie ook aan Jan-Publiek, waar ik bij hoor, worden uitgelegd. IJmonders uit Castricum beleven zoiets als muziek tussen de oren.

Het probleem is nu dat Buitenveldert zegt, 'Niet doen, want dan kan Schiphol ineens wel groeien (bedoelen ze: binnen de geluidsgrenzen?). Ik vind groeien ook een slecht idee, want hinder door toegeleid verkeer zit hem niet zozeer in de luidheid, maar in het aantal, het maar niet ophouden van al die vliegtuigen, op de dagen dat ze een voor een maar blijven komen.

WAAROM IS DIT INTERESSANT?

Dit is belangrijk, want Toegeleid verkeer is nooit goed in de handhavingspunten verdisconteerd geweest. Daardoor roepen mensen als Haverkamp dat de rekensommetjes laten zien dat er minder gehinderden zijn, terwijl het toch mis loopt in al die arealen met langdurig laag downstream vliegen op 2000 ft hoogte. Dat is de oorzaak van al die klachten op afstand die in geen enkel rekenmodel worden geëvalueerd. Het is daar waar die maatlat, waar 'Als een Goed Instrument" het over heeft, geen écht goed instrument is.

2 x 2 vliegen ís een middel om te spreiden. Binnen het contourengebied, waar je in convenanten precieze afspraken moet maken, werkt spreiden slecht. Er komen gewoon hinderplaatsen en afspraken bij.

Maar toegeleid verkeer, daarbuiten en veraf, komt per definitie al van overal vandaan en kan overal naar toe, dus het is van groot belang dat de LVNL vrijheid heeft om zo te kúnnen spreiden dat die hinder bij individuele personen minder vaak passeert. Ik vind dus dat we móeten weten en kunnen begrijpen hoe dat in elkaar zit. Die uitleg zou ik graag zien. By all means spreiden, maar met gehandhaafde en beperkte lokale vliegdichtheid

------------------

* VOETNOOT
De achtergrond is mogelijk dat de LVNL in 3 soorten gebieden begeleidt:
[1] ATC (Internationaal)
[2] Een Regio- en Luchthavengebonden gebied (Schiphol b.v., het m.e.r.-gebied), en
[3] Het Nationale Luchtverkeersareaal daartussen. In dat derde gebied speelt het probleem met de grote, uitgestrekte gebieden nodig voor downwind voorbereiden op diverse landingen, en dat gebied is niet beschermd en zelfs hinderlijk beperkt door bijvoorbeeld militair areaal.