Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onduidelijkheid na antwoord op statenvragen ChristenUnie

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 935 
|
 destadnijkerk.nl 
Onduidelijkheid na antwoord op statenvragen ChristenUnie

De provincie Gelderland stelt géén beroep in tegen de vliegroutes van Lelystad Airport boven Gelders grondgebied. Dat blijkt uit de antwoorden op statenvragen van ChristenUnie fractievoorzitter Martin Schuurman.

Gedeputeerde Staten van Gelderland laten weten dat er geen grond is om beroep in te dienen met betrekking tot de aanvliegroutes. Echter het bezwaar van de gezamenlijke gemeentes op de Noord-Veluwe zijn wél ontvankelijk verklaard. Voor de ChristenUnie is dit aanleiding om hierop aan GS te vragen of dit correct is en wat het verschil is tussen de positie van de provincie en de gezamenlijke gemeenten op de Noord-Veluwe. ,,De ChristenUnie zal deze kwestie weer op de politieke agenda zetten van de Statencommissie RWM. We zullen ons in blijven zetten om de overlast voor de Gelderse burgers zoveel mogelijk te beperken’‘, zo licht Schuurman toe.
Uit de beantwoording van de statenvragen die ons in februari werden toegestuurd, blijkt dat de provincie Gelderland op een later moment met het ministerie aan tafel gaat. De definitieve aan- en uitvliegroutes moeten door het ministerie formeel nog vast gelegd worden in een zogenaamd routebesluit.
De provincie zegt in de beantwoording van de ChristenUnie statenvragen toe zich bestuurlijk hard te blijven maken en te pleiten voor alternatieve routes. De provincie alsmede de Gelderse gemeenten op de Noord Veluwe zijn formeel geen belanghebbenden, omdat de geluidszones niet over Gelders grondgebied liggen. Maar dan is het een vreemde zaak dat de provincie geen positie heeft in deze zaak, maar dat de gemeenten van de Noord-Veluwe wel een zaak hebben.
De ChristenUnie kijkt positief naar de inzet van de provincie Gelderland die zowel ambtelijk als bestuurlijk betrokken is bij het ‘Bestuurlijk Overleg Lelystad Airport’ én betrokken is in het overlegproces dat aan de ‘Alderstafel’ plaatsvindt over de lange termijn ontwikkeling van de luchthaven. Maar mogelijk is er op juridisch gebied toch meer mogelijk dan de provincie denkt.
Uit de antwoorden op de statenvragen blijkt tevens dat Gedeputeerde Staten van Gelderland verwachten dat de geluidsoverlast van de uitvliegroutes boven Gelders grondgebied mee gaat vallen. De gepresenteerde uitvliegroute gaat uit van ongeveer twee kilometer vlieghoogte. De ChristenUnie Statenfractie is van mening dat deze uitvlieghoogte minimaal vastgehouden dient te worden.
De ChristenUnie is de ontwikkelingen rondom de vliegroutes blijven volgen en zet daarom de kwestie weer op de agenda bij de commissie RWM. Als de terechte bezwaren van gemeenten wel ontvankelijk zijn verklaard, dan kan de provincie als middenbestuur niet achterblijven. Het gaat om welzijn van de mensen op de Veluwe en daar moet je je verantwoordelijkheid voor nemen, ook als provincie, aldus Martin Schuurman, fractievoorzitter van de Gelderse ChristenUnie fractie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Het gaat om welzijn van de mensen op de Veluwe en daar moet je je verantwoordelijkheid voor nemen, ook als provincie, aldus Martin Schuurman, fractievoorzitter van de Gelderse ChristenUnie fractie. "


Met alle respect........maar wonen er geen mensen in de 'omgeving' zelfs meer dan 35Km. vanaf Schiphol ?

Welke politieke partij durft daarover zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen? !

Toch zeker de Christen-unie niet! Die hebben we er nog nooit over gehoord! Of zou het zo zijn dat er relatief veel Christen-unie aanhangers op de veluwe wonen?

Geplaatst door Observer uit Nederland

beste V.O.S. Even een correctie: De C.U. (en vroeger ook al ) heeft zich tot nog toe steeds zeer kritisch ook, en vooral in de Tweede Kamer ingezet voor omwonenden van Schiphol! Zij waren het die initiatieven namen, via een aantal moties , daarin LATER, gesteund door de pvda !

Dat ze dat nu ook op de Veluwe doen is dus gewoon consequent.