Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoek naar Haarlembaan

 |
 Geplaatst door:  
 |
 Bekeken: 1110 
|
 NHD 
Onderzoek naar Haarlembaan Download het gehele artikel 'Onderzoek naar Haarlembaan'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

De Dam wordt omgetoverd tot helikopter-platform. SPL in zee is begraven en verleden tijd, neen, dan de Victorbaan.

Wat een smerige politieke trucage om het onderste uit de kan te halen en er iets belachelijks voor in te leveren.


Geplaatst door Willem uit Heemskerk

De polderkolder is ze in het hoofd geslagen.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Leuk als zo'n baan naar je wordt vernoemd..:)

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

WAAROM VERDACHT?

Het VERKENNINGEN-document, waaruit dit komt, is een manoeuvre. Het schept speelruimte en de mogelijkheid om door anderen aangegane verplichtingen (zoals b.v. geen reservering voor 2e Kaagbaan, convenant grondgeluid binnen CROS, beperking van vliegbewegingen, aan de Alderstafel) te omzeilen.
Zie commentaar bij Haarlems Dagblad, hierboven.

Het kwalijke is het een criterium hanteert dat erkend ondeugdelijk is: het aantal ernstig gehinderde personen in het buitengebied.
Het LNR heeft al aangegeven dat stappen daarin politieke willekeur nodig maken. Het gaat met name om de 'dosis-effect' relatie tussen gemiddeld geluid en het voorkomen van ernstige hinder bij personen in het buitengebied [58 dB(A)]. Maar er zijn nog meer problemen.

Binnen deze discussie, waar veel verontwaardiging wordt geventileerd, mag een zakelijk kritisch geluid over de methodiek niet ontbreken. Vandaar dat ik een eerder kritisch geluid hier herhaal.

HET DOET PIJN!

Het is met geluidsoverlast als met pijn. Pas wanneer je kan voorkomen dat er mensen zijn die door jouw werk perioden van ondragelijke pijn doormaken heb je je plicht gedaan. Je moet kunnen vermijden dat iemand ergens en op een bepaald moment "AU!" gaat roepen. Gemiddelde pijn per jaar bestaat niet en kleine percentages mensen met nog meer pijn aanvaarden om elders het AU-roepen te voorkomen lijkt me weinig ethisch.

HINDERPREVENTIE IS EEN ZORG, HET GAAT NIET ALLEEN OM REGELS

Vandaar dat hinderpreventie een zorgvraag is, Dat betekent dat het de dagelijkse en niet de jaarlijkse verantwoordelijkheid wordt van de verkeersleiding om AU te voorkomen en dat die LVNL niet (niet alleen) moet sturen op meetpalen, maar op klachten.

Je kunt het ook ingewikkelder maar daarmee meer precies formuleren. Voor de liefhebbers:

KWADE TROUW?

Bij de waardering van de effecten houden V&W en VROM in hun VERKENNINGEN beiden nog vast aan een zonder verdere inhoudelijke kritiek gehanteerde evaluatiemethodiek. Ik begrijp dat deze, ook bij 'hybride modellering' voor wat het 58 dB(A) gebied - het nieuwe 'buitengebied' - betreft, geen oog heeft voor het gegeven:
• dat de vooral in Kennemerland uiterst hinderlijke continue geringe hoogte van het vliegpad bij de voorbereidende nadering van dalend verkeer, bij de berekening niet wordt meegeteld en de berekende geluidsneerslag-gegevens waarop het contouren-landschap binnen het ruimere 58 dB(A) gebied gewoon onjuist zijn. (Ik vermoed dat veillig mag worden aangenomen dat het probleem ook elders, zoals bijvoorbeeld bij Noordwijk, Leiden of Leiderdorp optreedt.)
• dat de alleen individueel ervaarbare hinder als grootheid, en dus ook het aantal ernstig gehinderden, niet een vaste functie is en zelfs nooit kán zijn van gemiddelde geluids-neerslag of van aantallen huizen blootgesteld aan een bepaalde over tijd en/of ruimte gemiddelde geluids-neerslag.

In gebieden gekenmerkt door een sterke discontinuiteit en variabiliteit in plaats en tijd van geluid, mag men deze methodiek niet gebruiken om te voorspellen hoe vaak ernstige individuele overlast zal volgen. Als zelfs de het NLR twijfelt aan de toepasbaarheid van deze vertaling van vliegbeweging naar ernstig gehinderden doet het toch were hanteren van die maat sterk denken aan kwade trouw.

BUITENGEBIED POLITIEKE FICTIE

Dit komt op mij te meer over als kwade trouw omdat niet de gemiddelde burger, maar ook de hoogopgeleide, niet in staat is de gebruikte rekenmethodiek kritisch te te begrijpen. De niet uitlegbaarheid berust niet op technisch falen, maar is fundamenteel.
Ik mag er tenslotte aan herinneren dat de keuze voor 58 dB(A) voor sommigen lijkt te verwijzen naar aan acceptabele Lmax (vergelijkbaar met de geluidsPIEK van passerende bomfietsen of treinen) - Maar er bestaat geen enkele relatie met datgene wat Lden probeert uit te drukken en de 58 Lden grens is niet meer dan een op willekeurige en voorlopig nog niet wetenschappelijk aanvaardbare gronden berekende lijn op de kaart, of, zoals het NLR zegt: het is een politieke beslissing. Daarmee verandert het NLR de waarde van politieke beslissingen van wijsheid in fictie.

OOK MET METEN ALLEEN GEEN BESCHERMING IN HET BUITENGEBIED

Zoals een verdachte niet als schuldig mag worden beschouwd voordat zijn schuld publiekelijk aanvaardbaar is aangetoond, zo mag de overheid niet stellen dat er bescherming is in het buitengebied voordat dit op begrijpelijke wijze is aangetoond