Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoek naar Buitenveldertbaan

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1333 
|
 Amstelveens weekblad 
Onderzoek naar Buitenveldertbaan

AMSTELVEEN - Wetbouder Jan-Willem Groot gaat onafhankelijk onderzoek laten doen naar bet verhoogde gebruik van de Buitenveldertbaan in de afgelopen jaren. Daar is al eerder onderzoek naar gedaan vanuit de Alderstafel, maar Groot wiI gezien het aanhoudende ver­hoogde gebruik van de baan een second opinion.
De Schipholwerkgroep Am stelveen-Buitenveldert (SWAB) had al geruime tijd gevraagd om een dergelijk onderzoek. Naar de indrukken van de SWAB wordt de Buitenveldertbaan vaker ingezet dan de regels van het nieuwe geluidssysteem van Schiphol voorschrijven. Volgens wethouder Groot leven er inderdaad veel twijfels en vragen en worden er veel veronderstellin­ gen gedaan. ‘De discussie blij voortduren,’ zegt hij. ‘Daarom is het een goede zaak er nog eens goed naar te kijken. Er zijn kwartalen met grote uitschieters en wij willen graag weten of het allemaal klopt.’
Voor aanbesteding van het on­derzoek worden diverse onderzoeksbureaus benaderd. Verder komt er een begeleidingscommissie, waarvan ook de SWAB deel gaat uitmaken. ‘Wij gaan de onderzoeksvragen samen met de SWAB formuleren,’ aldus Groot. ‘Die organisatie heeft de afgelopen jaren veel kennis over de geluidssituatie rond Schiphol opgebouwd.’
Amstelveen trekt verder samen op met de gemeente Am­sterdam en Stadsdeel Zuid, die ook hinder ondervinden van vliegtuigen die op de Buitenvel­dertbaan starten en landen. Het onderzoek moet met voortva­rendheid worden uitgevoerd , opdat de uitkomsten een rol kunnen spelen rond het rapport van Alders over twee jaar experimenteren met het nieuwe ge­ luidsstelsel van Schiphol dat binnenkort wordt verwacht .
De raadsfracties van D66 en GroenLinks hebben onlangs vragen gesteld aan het college over de Buitenveldertbaan en daarbij het voorstel gedaan om het experiment met het nieuwe geluidsstelsel te verlengen, waarbij het oude stelsel met handhavingspunten van kracht zou moeten blijven. Verlenging van het experiment is ook een wens van de SWAB.
Wethouder Groot sluit dit als een optie niet uit, maar alvorens daar uitspraken over te doen wil hij eerst de bevindingen van Alders en de resultaten van het eigen onderzoek op tafel hebben.
Volgens eerdere verwachtingen zouden er op de Buitenvel­dertbaan in het nieuwe geluids­ stelsel jaarlijks iets meer dan 30.000 vluchten moeten plaats­vinden. In 2011 waren dat er 43.000 en in 2012 bijna 39.000.


Reacties op dit bericht