Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onderzoek alternatief banengebruik Schiphol

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 876 
|
 NHD 
Onderzoek alternatief banengebruik Schiphol

‘Onderzoek alternatief banengebruik Schiphol’
van onze verslaggever
ZAANSTREEK-De gemeenten Zaanstad en Oostzaan willen dat Schiphol alsnog gaat
onderzoeken welk banengebruik van de luchthaven het meest milieuvriendelijk is.
In een reactie op de milieueffectrapportage (mer) voor de luchthaven schrijven
Oostzaan en Zaanstad dat ze het verplichte meest milieuvriendelijke alternatief
missen in de mer.
Schiphol moest opnieuw een mer laten maken omdat het gebruik van de start- en
landingsbanen veranderd moest worden door een eerdere rekenfout. Volgens de
twee gemeenten heeft Schiphol nu alleen een meest milieu vriendelijk alternatief
gemaakt voor het herstel van de rekenfout voor de Polderbaan.
Niet duidelijk
Zaanstad vindt dat in de mer niet duidelijk wordt of het vliegtuiglawaai voor de
inwoners af- of toeneemt. Daarom weet de gemeente ook niet of er aanvullende
voorschriften moeten komen voor bouwplannen. Ook de effecten voor het
geluidsisolatieproject zijn de gemeente niet duidelijk geworden uit de mer.
Volgens Zaanstad is de Zaanstreek straks onvoldoende beschermd tegen
geluidshinder omdat er voor vliegtuigen van en naar de Zwanenburgbaan ten
noorden van die baan geen handhavingspunten meer zijn.
Ook voor Oostzaan is het allemaal niet duidelijk.
Het Platform Geluidsoverlast Zaanstreek en de Zaanse vertegenwoordiger R. van
der Pol in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol verwachten dat de
overlast in de Zaanstreek de komende tijd toeneemt. Dat komt doordat de
Zwanenburgbaan, met aan- en uitvliegroutes boven de streek, meer gebruikt gaat
worden.
De gemeente Wormerland vond het niet nodig een reactie op de mer te geven.


Reacties op dit bericht