Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Onbehoorlijk bestuur

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 943 
|
 DFT 
Onbehoorlijk bestuur

door: Arnold Burlage

Zo langzamerhand moet iedereen in onze vaderlandse luchtvaartsector aan zichzelf beginnen te twijfelen. Een regering die het ene preekt en het andere doet. Het moet toch om moedeloos van te worden zijn. 

KLM-topman Peter Hartman trok deze week wederom het zwaard tegen de vernieling van onze luchtvaart als belangrijk(st)e motor van onze economie.

Een PvdA-minister van Financiën, die er met de vliegtaks alles aan lijkt te doen om passagiers en vliegbedrijven het land uit te jagen: een trefzeker en destructief beleid. De uittocht is ook daadwerkelijk begonnen.

Vliegmaatschappijen blijven weg of vertrekken naar landen om ons heen. Düsseldorf meldt nu al twee keer zoveel Nederlandse passagiers. De luchthaven Zaventem bij Brussel ontvangt ruim 10% meer reizigers tot van ver boven de Moerdijk.

Om nog maar te zwijgen van de steeds succesvollere luchthavens als Münster (Dld), pal over de grens bij Enschede, Weeze (Dld) op een steenworp afstand van Nijmegen of Charleroi en Luik in België.

Zelfs op Schiphol is intussen de hand op de knip gegaan, omdat het effect van de tickettaks al voelbaar wordt. En dan een CDA-minister van Verkeer, die daarentegen het luchtvaartparadijs predikt, maar het vooralsnog laat bij niet veel meer dan beloften, bijvoorbeeld voor een zonnige toekomst van onze regionale luchthavens, om iedereen daarmee dan in elk geval toch nog een plezier te doen.

Of wat te denken van de oproep van onze luchtvaartminister tijdens een recent bezoek aan India om toch vooral Schiphol als knooppunt in Europa te gebruiken? Jet Airways, de snelst groeiende Indiase maatschappij, week inmiddels uit naar Brussel met dagelijks meer dan 10 vluchten en ruim duizend arbeidsplaatsen, omdat Schiphol geen „milieuruimte” mocht creëren.

In de aangebroken slechtere tijden – hoge brandstofprijzen en inzakkende economie – zou van de overheid eerder medewerking dan tegenwerking verwacht mogen worden. Het doet de luchtvaart, waarmee ons land bijna een eeuw voorop heeft gelopen, allemaal geen goed: invoering van de tickettaks, steeds hogere brandstof- en andere heffingen, die door maatschappijen en passagiers moeten worden opgehoest. Om over de veiligheidstaks, die alleen in ons land niet door de overheid maar door de reizigers betaald moet worden, maar te zwijgen.

Er valt geen touw meer aan vast te knopen. In binnen- en buitenland wordt er geen snars meer van begrepen. Het enthousiasme waarmee volgend jaar precies een eeuw aan de luchtvaart in ons land is gebouwd, begint peilbaar af te nemen. Tot in de top van die bedrijfstak. Nog wel eens wat van voormalig KLM-baas Leo van Wijk gehoord?

KLM-topman Peter Hartman, die gisteren ondanks alles een jaarwinst van €745 miljoen kon presenteren, houdt de moed erin. Hij trad deze week strijdlustig in de politieke arena. Als klokkenluider waarschuwde hij het kabinet dat het bezig is de kip met de gouden eieren te slachten. Zelfs een verschuiven van vluchten van Schiphol naar Parijs is daardoor niet ondenkbaar meer.

De KLM-president doet op de valreep terecht een beroep op het gezond verstand van dit kabinet. Enerzijds als regering bij de fusie van KLM en Air France – 4 jaar geleden – wel absolute garanties eisen voor onze luchtvaart en de „mainport” Schiphol en anderzijds die gegeven garanties nu ondermijnen, doet verdacht veel denken aan onbehoorlijk bestuur.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Observer uit Nederland

Ach, Het is de Telegraaf maar.

Geplaatst door AN uit Amsterdam

"ach het is de Telegraaf maar".

Domme reactie.

Het "zwarte pieten" is begonnen.
Nogmaals: zie gastenboek entry 3225.

Maar ach, ik heb al vaker gemerkt dat heel veel mensen op deze site lijden aan tunnelvisie en korte termijn denken.

Ook voor de mensen die aan de Tafel van Alders namens de "omwonenden" danwel "bewoners" meepraten geldt: u gaat er voor zorgen dat u, uw kinderen en alle omwonenden door de rest van Nederland (merendeels Telegraaf-Tokkie volk) verantwoordelijk gehouden gaat worden voor het verdwijnen van de mainport Schiphol.

Inclusief Bos (c.q. PvdA) met zijn achterlijke vliegtax.


Geplaatst door Observer uit Nederland

Ik begrijp u niet. Wij zijn niet voor het verdwijnen van de Mainport. Zie ons Position paper (Gemeenschappelijk standpunt en de Notitie Groeien in KWALITEIT op deze site.
Het enige dat wij vragen is de herrie te doen verminderen en de beloften uit het verleden gestand te doen.
En w.b. die Vliegtax: Het Geld om de kosten van de Klimaatveranderingen op te vangen, zoals b.v. Dijkverzwaringen e.d.zal toch ergens vandaan moeten komen ?
Ik dacht dat u eerder een medestander was?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

De bescherming van de luchtvaart in economische zin is van den zotte. Nu de prijs van olie stijgende is en waarschijnlijk stijgende blijft wordt het geven van subsidie steeds meer bizar immer de opbrengsten stijgen niet mee.

Het zou wel eens kunnen leiden tot een verschrompelend Schiphol met een enorme overcapaciteit en niet in de laatste plaats overcapaciteit op ‘winkeltjes-gebied’, de cashcow van Schiphol.

Inderdaad zal de groene lobby de schuld krijgen. De achtergrond is de korte termijn visie van de betrokken bestuurders en vooral ook de beleidsmakers.

Geplaatst door Luisteraar uit Castricum

Observer,

Misschien is het voor de lezer nuttig dat U ons uit de brand helpt.
Het gaat om het volgende probleem:
Uit Uw bijdragen meen ik tot een tamelijk verrassende gevolgtrekkingen te komen.

Dat is dan de volgende: U bent meervoudig bezig want Uw persoonlijk voornaamwoordgebruik is zonder meer meervoudig. Ik lees Wij en Ons. Gij (meervoud) verwijst naar Uw auteurschap van een Position Paper , waarin, naar de (acht?) omwonenden die bij de Alderstafel zijn betrokken hun uitgangspunten laten kennen).
Moet ik hieruit afleiden dat Uw gewaardeerde uitingen niet persoonlijk zijn bedoeld, maar als 'namens de groep'?

In dat geval mag ik mij aan Uw gebruik van het begrip 'medestander' absoluut niet storen. U constateerde onthutst dat de schrijver, die u eerder als medestander beschouwde plots een onafhankelijke mening te berde bracht. Het is juist dát wat storend werkt, snap ik nu!

L.R. Aalegeiz,

Help me. Als 'ze' hier en nu als zo slecht in staat zijn om op een aantal plaatsen betrouwbaar voor een enigszins aanvaardbaar leefklimaat te zorgen, hoe kunnen ze dan in 's hemels naam beweren dat hun voorstellen wel een acceptabele leefomgeving scheppen op termijn, en zeker op lange termijn, dat is over jaren?

Geplaatst door Observer uit Nederland

Dat Wij, geachte Luisteraar, slaat uiteraard op de Crosbewonersvertegen-woordigers en de 27 Gezamenlijke Platforms VGP, die gezamenlijk dat Positionpaper en de notitie Groeien in kwaliteit schreven. (Gezamenlijk standpunt, zie op deze website)
Maar dat wist u natuurlijk al langer.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Luisteraar,
ik ben niet overtuigd van een 'ze' in deze. Ik ben wel overtuigd van gebrek aan beleid aangaande de schadelijke gevolgen van Schiphol.

Ik ken geen fabriek in Nederland die ook maar in de buurt komt van de hoeveelheid vervuiling - zowel chemisch als akoestisch - en er ook nog es mee zou weg kunnen komen.
De overheid is eigenaar en bepaalt de regelgeving.
Wie is dan nog 'ze'?

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Prima,

Dan kan ik U met reden een gericht verwijt maken ten aanzien van deze, afrondende zinsnede:

"Pas wanneer er een blijvend plafond is vastgesteld voor het aantal vliegbewegingen, ontstaat er ruimte voor een vruchtbare dialoog tussen Schiphol en bewoners over de beheersing en een verdeling van de hinder die rekening houdt met beider belangen."

Mijns inziens is iedere dialoog tussen omwonenden en Schiphol over beheersing en verdeling van hinder zinloos.
Het is de taak van de overheid om het geheel van de nederlandse behoefte aan luchtvaart te overzien (onder optimaal gebruik van de deskundigheid die in onze maatschappij aanwezig is). Daarnaast is de overheid verantwoordelijk, zowel voor behoud van een duurzaam milieu op lange termijn met behulp van regelgeving, als voor actuele bescherming van het leefklimaat van alle personen, ongeacht wie. De belangen van Schiphol en het welzijn van de omwonenden zijn daar een afgeleide van. Het is niet anders.

De laatste zinsnede uit Uw rapport formuleert de misvatting, die de jammerlijke situatie veroorzaakt, waarin belanghebbenden (bewoners en bedrijven) met gebruik van alle listen, lagen en middelen waarover beiden beschikken, afhankelijk van eenzijdige ondeskundigheid, gedwongen worden tot ondoorzichtige en schadelijke compromissen. Dit alles heeft niets te maken met vaststelling van blijvende plafonds. Die plafonds zijn kolder. Plafonds weerspiegelen, ze bepalen niets. De hardnekkigheid waarmee polderorganen als de Alderstafel een Kafkaëske schijn van democratisch functioneren in stand houden, leidt tot blijvende en aan te rekenen schade voor iedereen.

Ik houd mijn hart vast ten aanzien van het komend advies en kan alleen maar hopen dat protesten als deze meehelpen dat de overheid desondanks haar echte verantwoordelijkheid zal nemen, zowel jegens de bedrijven als jegens de burger.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Zou het niet eens goed zijn wanneer u uw peilen nu eens eindelijk richt op dat CDA van u? Dat CDA dat bij voortduring de Sector weer faciliteert, zoals ze dat al jaren doen! (En de pvda de vuile klusjes laat opknappen) Het was okt 2006, hun Minister Peijs, die met de opdracht aan de heer Alders kwam om de Tafel van Alders te gaan leiden........
Gelukkig besluit u met: "Kan alleen maar hopen dat protesten als deze meehelpen dat de overheid desondanks haar echte verantwoordelijkheid zal nemen, zowel jegens de bedrijven als jegens de burger." Ik hoop dit krachtig met u.

Ik legde al eens uit, dat de Platforms grote moeite hadden, om te besluiten : Wel of niet aanschuiven. Daar is een hele avond intensief over vergaderd, met vooraf ge- en beschreven in "Als dan..situaties" (Een ware beslisboom)

En hoe dat proces nu eindigt, en ik ben er niet optimistisch over... acht ik onze Bewonersdeelname tot op heden nog steeds uitermate te verdedigen. Aan de kant blijven staan had helemaal NIETS gebracht. Dan wordt helemaal over je heengewalst. Als de zaak nu geen positief advies oplevert, vermoed ik dat de Overheid en de Politiek nog wel iets uit te leggen zal hebben.
En over dat Plafond: De sector wil naar 6 tot 700.000
Of je overvlogen wordt door 500.000 of door 700.000 vtbwn is een substantieel verschil en geen kolder.
Kolder is dat u sneren uitdeelt bijvoorbaat aan de VGP voorzitter. Uw motieven daartoe noemde ik al eens.
Enerzijds deel ik uw mening, dat de overheid hier een uitermate grote verantwoordelijk- heid draagt, maar om zonder meer alleen maar de Staat voor alles verantwordelijk te stellen, riekt ook naar staatssocialisme. Weet u wel : "Een land krijgt ook de overheid die het verdient." De burger heeft ook verantwoordelijkheden" En dan doel ik op bewustwording, op het oeverloze consumentisme. Maar een wijze en regelstellende overheid blijft broodnodig !
En ik denk dat een brief of anderzins aan uw politieke vrienden nog steeds een bijdrage kan zijn.
Uiteindelijk adviseert Alders slechts, en blijven uw kritische noten richting Overheid en Politiek zeer welkom.
Wordt vervolgd

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Heer Observer, U vindt het blijkbaar nodig om de argumenten van iemand met wie U het niet eens bent, te beantwoorden met verdachtmaking van de motieven en het karakter van die persoon en/of er zijn vermeende politieke keuze bij te betrekken. Dat laatste met het doel die persoon bovendien aan te rekenen wat niet hij, maar die partij volgens U heeft misdaan. En dat noch anoniem ook.
Het betekent zoiets als: 'Luister maar niet naar hem want hij is slecht en ik ben goed."

Wat de voorzitter van de VGP betreft, ik heb mij, net als wat U betreft, in deze discussie beperkt tot kritisch bespreken van hetgeen hij op deze website naar voren heeft gebracht als verklaring van zijn beslissingen en van dat waarmee hij namens de leden van het PVRC in het kader van het Alders-overleg heeft ingestemd. Ik ben het daar heel grondig mee oneens. Lees het nog eens na. Hopelijk heb ik hiermee heel erg duidelijk kunnen maken waar en waarom hij het paard áchter de wagen heeft gespannen en de zaak van de omwonenden en van burgers in het algemeen meer schade heeft gebracht dan goeds. Hierin ben ik bij lange na niet de enige.
Dat is broodnodig, want deze site is de enige waar leden van het PVRC als lid, en anderen zoals U, als gast, hun eigen visies naar voren kunnen brengen.

Uw inschatting van mijn bijdage en van mijn karakter als voorzitter aan gesprekken waaraan ook de huidige vz deelnam, en dat in twee verenigingen, een waarvan niets met luchtvaart te maken heeft, is onjuist, zoals zelfs ook in het openbaar vorig jaar op deze site is gebleken. Ik verzoek U daarom gewoon Uw mond voortaan te houden, waar het mijn persoon betreft. Ik kan aanbevelen om dat ook op anderen toe te passen, want roddelen ontkracht de waarde van betoog, leidt van de waarheid af en slaat tenslotte op de spreker terug.

Wat lidmaatschap van partijen betreft, hoort iedereen in het PVRC welkom te zijn. Het luchtruim is van allemaal. Politieke vrienden heb ik niet want vriendschap gaat verder dan politiek.
Dat U en ik geen vriendschap tonen geef ik van harte toe en toch, voor mij gaat dat allerminst om U als persoon, maar alleen maar om wat U namens 'omwonenden' meent te moeten verdedigen en doen.
Ik weet het, Mijn pun, Hans Alders / Hans Klok, was op de grens. Ik weet het - "Namenswitze sind die slechteste Witze", maar ik kon het niet laten, want de Aldertafel lijkt inderdaad een illusionistische truc.

Tenslotte: Ik houd mijn hart vast ten aanzien van het komend advies en kan, zoals gezegd, alleen maar hopen dat protesten als deze meehelpen de betekenis van de Alderstafel te relativeren en te bereiken dat de overheid desondanks haar échte verantwoordelijkheid ten volle waar zal maken, zowel jegens de bedrijven als jegens de burger.