Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omgevingsraad maakt meepraten Schiphol lastig

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1311 
|
 dichtbij.nl Editie Amstelland 
Omgevingsraad maakt meepraten Schiphol lastig

Door Bas Joosse, Dichtbijmeeschrijver

UITHOORN - Meepraten over Schiphol: de nieuwe omgevingsraad zou het makkelijker moeten maken, maar voor Uithoorn lijkt het er alleen maar moeilijker op te worden.
De omgevingsraad Schiphol (ORS) is een nieuw orgaan en vervangt drie commissies die zich nu bezighouden met Schiphol, waaronder de CROS, waarin Uithoorn vertegenwoordigt is en de Alderstafel.

Grote clusters
De omgevingsraad heeft een ingewikkelde en vreemde procedure voor de bewonersvertegenwoordigers. Het gebied rond Schiphol, wat zich uitstrekt tot plaatsen als Woerden, Leiden, Almere en Alkmaar, wordt verdeeld inclusters, vijf in totaal. Uithoorn bevindt zich in het cluster ‘Aalsmeerbaan’, wat doorloopt tot Woerden, Bodegraven, Maarssen en Wijdemeren.

Honderd mensen
Geïnteresseerde inwoners moeten zich eerst verenigen in groepen van minimaal honderd mensen. In Uithoorn zijn die verenigingen nog niet geregistreerd. Iedere vereniging levert één ‘kiesman’, die meebeslist over wie de clustervertegenwoordiger wordt.

Per cluster zijn er twee vertegenwoordigers, ook als er bijvoorbeeld twintig verenigingen zijn in dat betreffende cluster. Die twintig hebben dus niet meer waarde dan de tien verenigingen in een ander cluster.
Uit de tien clustervertegenwoordigers worden uiteindelijk drie mensen gekozen die alle inwoners, dus uit dat enorme gebied van Woerden tot Alkmaar en Almere, gaan vertegenwoordigen in de omgevingsraad.

Om überhaupt in aanmerking te komen voor de bewonersvertegenwoordiging, moeten er dus eerst groepen van 100 personen gevormd worden. Die groepen moeten ‘betrokkenheid’ hebben bij Schiphol, in welke vorm maakt niet uit.
Dat maakt het voor Uithoorn al meteen lastig: betrokkenheid - en overlast is er genoeg, maar een vereniging die dat bundelt, ontbreekt.

Rol verenigingen
Volgens verantwoordelijk wethouder Hans Bouma is inmiddels Buurtbeheer gevraagd of zij mensen willen gaan zoeken die wellicht actief willen worden in de omgevingsraad. Die mensen moeten lid worden van buurtbeheer, dan kunnen ze zich in een groep van honderd mensen aanmelden bij de omgevingsraad. Iedere vereniging met minimaal honderd leden kan zich aanmelden. ‘Het enige wat ze uit moeten stralen is dat ze last hebben van de vliegtuigen’, stelt Bouma.

Zelf even snel een vereniging opzetten lijkt er niet in te zitten: volgens de website van de omgevingsraad moet de vereniging aantoonbaar gericht zijn op Schiphol.

Ook dringt de tijd: de vereniging moet uiterlijk op 31 oktober geregistreerd en aangemeld worden. Hoe meer verenigingen uit Uithoorn en De Kwakel zich aanmelden, hoe meer kans er uiteindelijk is dat de belangen van Uithoorn en De Kwakel goed vertegenwoordigd kunnen worden.

Geen rol gemeente
De nieuwe opzet komt uit de koker van de CROS, die straks opgeheven wordt; de gemeente heeft er geen rol in. ‘We mogen formeel zelfs niks doen’, zegt Bouma.
Het enige wat de gemeente rest is mensen stimuleren om zich op te geven.

De individuele burger heeft in de nieuwe opzet praktisch geen waarde. ‘We hopen dat de CROS met een adres komt waar ze zich kunnen melden. Het alternatief is aanmelden bij Buurtbeheer.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

Praten is essentieel. Maar mee beslissen is een heel ander verhaal.
Daar de sector zich reeds decennia lang in de Nederlandse politiek heeft genesteld, zie ik geen mogelijkheid om de ellende die het exorbitante vliegverkeer met zich meebrengt te beteugelen, dan het hele politieke bestel op de schop te doen.

Met ander woorden: de sector en de Nederlandse Staat dienen te scheiden, dan kan er door de Nederlandse Staat een eerlijke controlerende rol worden ingevuld.
Nu is er sprake van belangenverstrengeling.


Elk burgerlijk initiatief dat in de ogen van de sector / Nederlandse Staat de rem op de groei zet, wordt niet getolereerd.
De sector is verworden tot een geldmachine om de bodemloze put in Den Haag te dempen, wat maar niet wil lukken.........
Door puur wanbeleid / grove nalatigheid zitten vele mensen dag en nacht in de herrie / vervuiling en onveiligheid, veroorzaakt door de Schiphol-group.
Daar komt straks Lelystad-airport helaas nog bij!

Overheid: keer terug naar uw kerntaak: artikel 21 van de Nederlandse grondwet!

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

ZEG MAAR: NEEN! tegen de huidige ORS i.o.!

Als PVRC doorgaat met het verwijderen van kritische reacties op de vaak dubieuze, propagandistische artikelen (Airbus, Schiphol en de P vd A, Olifantengras als reservering voor SADC enz.)kan dit platform en z'n bestuur helaas niet meer serieus worden genomen.

Zeg, onder de huidige voorwaarden en opgedrongen kwartiermaker en voorzitter in spe Hans Alders NEEN tegen de ORS i.o.!Geplaatst door Jaap uit Bussum

Worden reacties wel eens verwijderd? En als dat gebeurt, krijgt de inzender daarvan dan een bericht met motivatie? Zouden degenen van wie reacties verwijderd zijn hier eens op willen reageren?

Geplaatst door webbeheer uit Castricum

@ Jaap: reacties worden alleen verwijderd als ze niet aan de huisregels voldoen. Dit wordt altijd gemeld aan het e-mailadres dat de inzender bij het plaatsen van de reactie invulde. Heb je de indruk dat het anders is?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Mijn vraag is ingegeven door de reactie van “Kijk naar de Toekomst” d.d. 29 september 2014, die boven mijn reactie staat. Ik zou een reactie van dergelijke strekking graag op korte termijn bevestigd of ontzenuwd willen zien. Het zou een slechte zaak zijn als sturende censuur plaatsvindt, wat door “Kijk naar de Toekomst min of meer gesuggereerd wordt. Ik kan mij overigens de verwijderde reacties niet meer zo goed voor de geest halen om te beoordelen of ze wel of niet aan de huisregels voldeden. Vandaar mijn oproep aan de inzenders van de verwijderde reacties. Hoe eerder dit de wereld uit is hoe beter, ongeacht de uitkomst.

Geplaatst door webbeheer uit Castricum

Ik ben benieuwd, hoop op concrete aanwijzingen. Het is wel zo dat soms volledige knipsels worden verwijderd op sommatie van een rechthebbende copyrighthouder. Dat kunnen we niet negeren. Die knipsels worden verwijderd inclusief eventuele reactie daarop.

Geplaatst door Kijk naar de toekomst uit deltametropool

@ webbeheer:

Het overnemen van artikelen kan inderdaad lastig zijn. En wellicht berust e.e.a. dan op een misverstand.
Dat neemt niet weg dat belangrijke zaken soms juist in de reacties tot uitdrukking komen en dan komt het vreemd over wanneer ze opeens zijn verdwenen.

Zo ging het recent met name om:

Het op het laatste moment afblazen van een voorgenomen Schipholdebat in het Provinciehuis NH. Kennelijk werd de P vd A fractie (als initiatiefnemer) van hogerhand teruggefloten. Een gemiste kans om actuele zaken in het Schiphol dossier openlijk aan de orde te krijgen. En van belang voor o.a. PVRC!

Een tweede punt waren uitspraken van een in Londen en Toscane woonachtige PvdA top econoom. Hij voorspelt een "Economie van Supersterren" en stelt:

"Politici zijn heel erg van het naar mensen luisteren geworden. Dat is natuurlijk totale onzin. Je moet nooit aan mensen vragen wat voor beleid ze willen. Politici moeten vooral zelf een overtuigend verhaal hebben".

Hopelijk is het eventuele misverstand hiermee opgelost en kunnen dit soort zaken voortaan aan de orde komen.
Geplaatst door webbeheer uit NULL

@ Kijk naar de toekomst.
Ik kan me herinneren dat de knipsels die u noemt inderdaad zijn langsgekomen. Maar ze missen nu in de lijst. Ze zijn, voor zover is na te gaan, niet door ons gewist. Kijkend naar de 'flow' aan berichten zitten er gaten in, het lijkt er op dat onze provider destijds een (paar dagen oude)backup heeft teruggeplaatst.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

@Jaap: Dank voor het doorvragen hier naar!