Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Omgeving beslist mee over hinder(Pleidooi voor een Luchtschap)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 851 
|
 NRC 
Omgeving beslist mee over hinder(Pleidooi voor een Luchtschap)

LUCHTVAARTSCHAP

Dit pleidooi voor een Luchtschap lijkt volgt haast naadloos het voorstel van de Omwoner Platforms rond Schiphol. (Zie _> Hier).
Dat is ten dele waar, maar ten dele ook niet. Ook de Platforms hebben inderdaad een beperking van Schiphol niet als eerste doel. Het gaat ze voor alles om het realiseren van een Betrouwbaar dagelijks Beleid, dat het behoud van een leefbare wereld voor ieder voorop stelt, als grensvoorwaarde bij een groeiende economie.
In onderscheid met de omwonenden, laat Stallen in het Schap de Sector medebesturen op gelijke voet met de omgeving. De Platforms houden evenwel voet bij stuk en benadrukken de noodzaak voor een volledig onafhankelijk Bestuur, om de volgende reden:
Milieu en Luchtruim zijn Publiek eigendom en kunnen alleen worden toevertrouwd aan een onafhankelijk publiek beleidsorgaan. Alleen dat gerandeert blijvende prioriteit van het publieke belang. Geprivatiseerde ondernemingen daarentegen, zijn eerst en vooral verantwoording schuldig aan eigen aandeelhouders, hier of buiten en hebben dus een ander belang. Het publieke belang komt op de tweede plaats.

Toch is dit voorstel een stap in de goede richting! Nu ligt het op de weg van de Commissie Eversdijk om de eerste voorstellen te doen voor een diagnostisch apparaat, waarmee het Schap zijn werk kan onderbouwen. Het Schap, gezien ‘als een Goed Instrument’ heeft behoefte aan op voortschrijdende ervaring gebaseerde kennis om een ‘zorgzaam sturend’ beleid te realiseren. Kennis moet vooraf gaan aan beleid.
De huidige onrust, daarover zijn Stallen en wij, en wie niet, het geheel eens, is een gevolg van beleid en regelgeving die niet berust op of wordt ondersteund door kennis van zaken - met als gevolg vrij spel voor de Sector
.

Download het gehele artikel 'Omgeving beslist mee over hinder(Pleidooi voor een Luchtschap)'

Reacties op dit bericht