Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nunspeet: aanpassing vlieveld lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1251 
|
 deweekkrant.nl 
Nunspeet: aanpassing vlieveld lelystad

NUNSPEET - Gemeente Nunspeet wil aanpassing MER-notitie over uitbreiding vliegveld Lelystad. Nunspeet wil dat er op minimaal twee kilometer hoogte over de Veluwe wordt gevlogen. Het gemeentebestuur van Nunspeet wil de Notitie Reikwijdte en Detailniveau m.e.r.-procedure Lelystad Airport aangepast zien. In een zienswijze op deze notitie uit het gemeentebestuur haar zorgen over de plannen.

Grootste bezwaar is dat in de notitie dat er wel gekeken wordt naar de gemeenten in Flevoland, maar onvoldoende naar de gemeenten en woongebieden in de provincie Gelderland. In de notitie worden toch vliegroutes over woonkernen – waaronder Nunspeet - geprojecteerd, en ook is de minimale vlieghoogte van 6000 ft (2000 meter) onvoldoende gegarandeerd, terwijl de gemeenten op de Noordwest-Veluwe zich daar nadrukkelijk over hebben uitgesproken.

Volgens burgemeester Dick van Hemmen is Nunspeet zeker niet tegen de uitbreiding van Lelystad Airport, maar moet de te volgen procedure wel recht doen aan de belangen van een ieder in de omgeving van het vliegveld. “Er moet dus minimaal een volledig en gedegen onderzoek worden uitgevoerd naar alle milieu- en hindereffecten van het Gelderse gebied, en dus ook Nunspeet. Uitgangspunt voor ons is en blijft geen vliegroutes over woonkernen, en vlieghoogte minimaal 6000 ft” aldus de burgemeester.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Veel berichten over regionale luchthavens en Lelystad in het bijzonder verbazen me en verbijsteren me. Het gemak waarmee inwoners en gemeenten zich om de tuin laten leiden. Blabla dat er niet over woonkernen mag worden gevlogen.... Kom eens naar Schiphol, er zijn helemaal geen vluchten die niet over bewoond gebied gaan. Dag en nacht natuurlijk. Dat is jullie voorland Nunspeet en vele anderen! Mooie beloften waren er hier ook. Ik geef wel toe telkens te twijfelen of ik "ze" wel moet tippen. Van mij mogen ze heel Schiphol naar Lelystad overhevelen. Dat maakt voor Amsterdam weinig uit, het ligt alleen aan de andere kant maar er is veel meer ruimte dus je kunt lekker bouwen wat je wilt....ook huizen voor al die mensen die zeggen dat Schiphol een banenmotor is.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

@Boeing. Helemaal mee eens.

De sector heeft vrij spel in dit politiek zieke land. Ook het melden van overtredingen c.q. enorme herrie heeft geen enkele invloed. Emails naar Bas, worden keurig beantwoord, de antwoorden zijn alleen van dien aard dat je er niets mee kunt. Emails richting de politieke partijen leveren niet eens antwoord op! Emails richting de LVLN leveren ook geen antwoord op.

Zo ver staan de sector en de politiek van de omwonenden af, het interesseert ze helemaal niets.

De opmerking die u heeft geplaatst over het gemak waarmee inwoners en gemeenten zich om de tuin laten leiden, verbijsterd mij ook.
Wellicht komt dat omdat er landelijk vrijwel geen ruchtbaarheid aan wordt gegeven dat er zoveel overlast wordt gegenereerd door de sector. De politiek schermt enkel met 'banenmotor' en de sector noemt alleen de voordelen en laat de zeer hinderlijke neveneffecten achterwege. Enkel een site als deze, of een regionaal blad, maar dan moet je wel bewust zoeken, of dat je er mee te maken krijgt, maar dan is het eigenlijk al te laat.


Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

1) Beste VOS, Veel van het geen u schrijft is waar, Echter er zijn wel degelijk bestuur ders die zich roeren: Weblog Rik Rolleman, weth Aalsmeer: Schiphol groeit door in opgeworpen mist
Bron: Nieuwsbank
Nagekomen van
26-03-2013
Afgelopen week kon ik niet langer mijn frustratie over het landelijk Schiphol beleid binnen houden bij het bestuurlijk overleg met alle regiogemeenten en de provincie Noord Holland. Belangrijkste reden was dat er opnieuw een adviescommissie is benoemd die over de toekomst van Schiphol moet
adviseren. Ditmaal moet de commissie het Rijk adviseren over de zgn. 'governance' in het kader van de Structuurvisie Mainport Amsterdam, Schiphol en Haarlemmermeer (SMASH). Zij moet antwoord geven op de vraag welke nationale belangen het Rijk minimaal dient te waarborgen rond Schiphol en wat
de verantwoordelijkheid van het Rijk hierbij is. Ik hoop dat de commissie de superdividend (winst) uitkering van 1 miljard van Schiphol niet als nationaal belang ziet want dan wordt nationaal private winst behaald over de rug van de regio.

Een ander gremium dat zich bezighoudt met `Schipholzaken' is de Alderstafel onder leiding van Hans Alders. In mei worden de afspraken van de Alderstafel geevalueerd. Ik maak mij grote zorgen over wat er terecht is gekomen van de afspraken die zijn gemaakt. In Aalsmeer lijkt geen enkele
hinderbeperkende maatregel te werken en zijn situaties van de individueel gedupeerden in onze gemeente niet opgelost. Daarnaast zijn de afspraken slechts geldig tot 2020 en wat gebeurt er daarna?

Een zaak is voor mij echter de afgelopen jaren wel duidelijk geworden: het Rijk richt zich alleen op de groei van Schiphol en trekt zich niets aan van de omgeving. Net zoals Schiphol zelf, die is meer bezig met deelnames in Latijns Amerika dan dat ze de moeite neemt om contacten te onderhouden
met de omliggende gemeenten. Om de groei te dienen worden commissies in het leven geroepen die alleen tot doel hebben een mist op te werpen van overlegstructuren, geluidsmeetsystemen en onderzoeken. Gewone inwoners zoals u en ik snappen door de technocratische termen LIB- lijnen,
kostencontouren, selectiviteit, preferente banenstelsels er niets meer van. Wel merken we dat we meer overlast hebben en dat de Aalsmeerbaan zich tot derde druk bezette baan ontwikkelt.

Het kabinet en Schiphol moet stoppen met onzinretoriek als de Dubbeldoelstelling; je kunt Schiphol niet laten groeien zonder dat de overlast toeneemt. Als regio zijn we niet tegen de groei van Schiphol binnen de afgesproken grenzen en weten wij hoe belangrijk Schiphol voor onze economie en
werkgelegenheid is. Wel willen wij dat we gecompenseerd worden voor de overlast die we ondervinden van de groei.
Als in onze gemeente een bedrijf wil groeien (neem bijvoorbeeld de Bloemenveiling wat ook een nationaal belang dient) dan nodigen ze de colleges van de betreffende gemeenten uit en bespreken ze de plannen die ze hebben. De gemeenten geven vervolgens aan onder welke voorwaarden ze kunnen
uitbreiden en schakelen de provincie in om goedkeuring voor de plannen te verkrijgen. Er vinden gesprekken met omwonenden plaats en er wordt serieus ingegaan op de klachten die ze ondervinden en er wordt creatief met omliggende bewoners en bedrijven naar oplossingen gezocht; het bedrijf is
tenslotte onderdeel van onze samenleving. Schiphol vindt dat niet nodig en loopt direct naar Den Haag. Deze stelt, om maar niet zelf te hoeven beslissen, commissies in om de mist op te werpen. Doel is vooral niet rechtstreeks in discussie gaan want dat kan de luchtvaartsector of Schiphol zelf wel eens geld gaan kosten.

Als portefeuillehouder accepteer ik deze houding niet langer en verlang ik dat wij als bestuurders maar vooral ook u als burgers serieus worden genomen en aan tafel worden uitgenodigd. Hierbij moet er echt geluisterd worden en niet verscholen worden achter opmerkingen dat een regeling daar
niet voor geschikt is, dat we al 20 jaar geleden gecompenseerd of geisoleerd zijn of dat we dat eerder hadden moeten aangeven.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Als inwoners zijn wij opgegroeid met Schiphol en hebben we tot zekere hoogte leren leven met de lasten, sommigen stemmen bijvoorbeeld de vakanties af op het onderhoud van de Kaagbaan omdat we weten dat de Aalsmeerbaan dan meer wordt ingezet. Ik vind dat Schiphol samen met ons oplossingen moet vinden voor het wonen en leven onder een aan- of uitvliegroute of de invulling van een sloopzone. Het zijn tenslotte ook voor een deel haar werknemers die onze
gemeenten wonen. Rik Rolleman Wethouder Aalsmeer (Griese: Pact=Gr links/D-66 en PvdA
Geplaatst door: Wim op 31 mrt 2013 (209 keer bekeken) Ondernam u zelf evt.met medebewoners ooit actie richting b.v. PVRC ?
of naar plaatstelijke politieke partijen Ik hoor graag. Mijn tel: 0297-582336