Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nu al minder nachtvluchten Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1250 
|
 Haarlems dagblad.nl 
Nu al minder nachtvluchten Schiphol

SCHIPHOL - Het plan om het aantal nachtvluchten met nog eens tien procent terug te brengen, is
volgens bewonersorganisaties een sigaar uit eigen doos. Door de crisis wordt er
namelijk al veel minder in de nacht gevlogen.

,,We worden blij gemaakt met een dode gans. Het is net als vier jaar geleden bij het afsluiten van het Aldersakkoord. Toen is als harde eis afgesproken dat het systeem van glijvluchten zou worden uitgebreid van de nacht naar de avond. Nu kan het opeens niet. Zo gaat het straks ook met die nachtvluchten. Het wordt wel beloofd, maar we krijgen het niet’‘, reageert Matt Poelmans furieus.
Poelmans zit namens de bewoners uit de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek in de Schiphol-overleggroep Cros. De groep heeft overleg met de Tafel van Alders, waar wordt onderhandeld over alternatieve geluidsbeperkende maatregelen. ,,De IJmond-gemeenten zijn al uit het overleg gestapt. Zo ver zijn wij nog niet. Wij zijn niet uit op het opblazen van het Aldersakkoord en zoeken een uitweg. Wij willen zekerheid over afspraken’‘, benadrukt Poelmans.Simpel rekensommetje
Tien procent minder nachtvluchten lijkt een royaal aanbod aan de bewoners die wonen onder de routes van en naar de Kaagbaan en de Polderbaan. Dat zijn de banen die in principe in de nacht worden gebruikt. Maar een simpel rekensommetje laat zien dat de bewoners er voorlopig niets mee opschieten. In het Aldersakkoord was vier jaar geleden afgesproken dat het aantal nachtvluchten zou worden teruggebracht van 35.000 naar 32.000 per jaar. Dat zijn allemaal zogeheten glijvluchten, waarbij de toestellen vanaf grotere hoogte in een glijvlucht naar de baan komen. Het is daarbij niet steeds nodig om de motoren te laten bulderen. Nu dat systeem niet kan worden uitgebreid naar de avonduren, wordt als alternatief het aantal nachtvluchten met tien procent teruggebracht naar 29.000. ,,Maar de praktijk is dat er maar 28.000 nachtvluchten worden uitgevoerd. Daar schieten we dus niets mee op’‘, concludeert Poelmans.
Officieel zijn er 35.000 slots uitgegeven. Dat zijn start- en landingsrechten. Die worden momenteel door de crisis dus niet allemaal gebruikt, maar zodra het economisch beter gaat wel.Bestuurders en bewonersgroepen worden morgen bijgepraat door Hans Alders, de Luchtverkeersleiding en een deskundige op het gebied van geluidsmetingen. Andere bewoners en ook de pers worden daarbij geweerd, wat het beeld van achterkamertjes politiek rond het dossier versterkt


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

In dit kader de volgende impressie:

Presentatie Hans Alders e.a. in Beverwijk: een gemiste kans?

Organisatie van de avond

De gemeenten van de Cluster Noord kregen een info. avond voorgeschoteld waarop enige sprekers konden worden aangehoord en zeer beperkt wat vragen konden worden gesteld.
De organiserende VVD wethouder liet via de gespreksleider weten dat debat niet was toegestaan. Alle aanwezige raadsleden en bestuurders namen daar genoegen mee.
Er was n.l. al ingestemd met de “Strategische nota Schiphol” met daarin een pleidooi voor verdere groei van de luchthaven ten koste van de woon- en leefomgeving. Met de kanttekening dat de hinder zoveel mogelijk beperkt zou moeten worden.

Presentatie LVLN

Na een half uur vertraging door technische problemen legde de Hr. J. Daams uit hoe zijn organisatie te werk gaat. Het kwam erop neer dat de capaciteit allesbepalend is. Glijvluchten passen daar in feite niet goed in. Vanwege gelijktijdig landen op Polder- en Zwanenburg baan wordt er overdag zeer laag vanaf pakweg Alkmaar tot aan de polderbaan over onze regio gevlogen. Hoe drukker het is, hoe meer het wachtgebied naar het Noorden opschuift. Het systeem bestaat al 40 jaar en uit de woorden van deze LVLN -er klonk door dat de leiding van de verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie bepaald zuinig is met innovatie van vliegsystemen.
Op een vraag uit de zaal waarom er bij de grotere HUB Frankfurt een verbod op nachtvluchten van 0.00 tot 05.00 uur wordt gehanteerd met significant minder slaapverstoring tot gevolg, kon of wilde deze spreker – net als Hans Alders aan wie ook deze vraag was voorgelegd – niet antwoorden.

Meten van vliegtuiggeluid

Door bureau Ardea werd een toelichting gegeven op drie systemen waarmee wordt gewerkt.
In feite is dit alleen interessant t.o.v. het bestaande (wettelijk!) stelsel dat via de Alderstafel middels experimenten om zeep gaat worden geholpen. Omdat de meetresultaten blijkbaar een belangrijke informatieve waarde hebben voor CROS, Alderstafel en Milieudienst werd dit onderwerp - op erg technische wijze - toegelicht.

Presentatie Hans Alders

In een lange monoloog gaf de spreker weer hoe hij de door de politiek gewenste groei van Schiphol en de regionale luchthavens middels het Aldersakkoord tot een nieuw stelsel VVA (Vliegen Volgens Afspraak) wil gaan smeden.
Alweer een aantal jaren geleden kreeg hij hiertoe de opdracht na een besluit van de toenmalige Tweede Kamer. Het betoog bleef volledig hangen in destijds actuele prognoses als een overslaande, inmiddels grijsgedraaide langspeelplaat. Duidelijk werd dat tot 2020 nog de nodige groeiruimte ten koste van de woon- en leefomgeving door zijn tafels geclaimd kan worden. Het zal niet verbazen dat over de via een nieuwe “luchtruimvisie” te realiseren verdrievoudiging van het vliegverkeer na 2020 waar het Ministerie voor I&M, het Provinciebestuur en de sector mee bezig zijn geen woord werd vuilgemaakt.
Wel liet hij doorschemeren dat de nieuwe baan bij Lelystad per 2017 in feite als onderdeel van de luchthaven Schiphol kan worden gezien. Een nieuwe, extra polderbaan?

Ten slotte liet de spreker weten dat op basis van officieel onderzoek duidelijk is dat al het intensief vliegverkeer geen gevolgen heeft voor de gezondheid van de bewoners.

Beantwoording van enige vragen kwam erop neer dat de bewoners en lokale politici het maar moeten doen met de gevolgde aanpak. Als argument voor het schrappen van de aan de cluster noord toegezegde extra CDA glijvluchten werd het feit vermeld dat dit zo’n 7000 extra slaap gestoorden zou opleveren. Hetgeen schoorvoetend werd geaccepteerd.

Slotwoord wethouder Portegies

Dit kwam erop neer dat zij als afgevaardigde van de cluster Noord bij de BRS (Bestuurlijke regie Schiphol) maar weinig voor elkaar kan krijgen. Resteert het direct benaderen van TK leden zo hield zij de aanwezige lokale politici en bestuurders voor.

Conclusies:

De avond was zo georganiseerd dat van enig wederhoor of opbrengst ten gunste van de cluster Noord geen sprake was en kon zijn.

De vraag waarom er bij de grotere HUB Frankfurt wel een nachtelijk vliegverbod kan gelden kon of mocht niet worden beantwoord. Daardoor kan vooralsnog het door Hans Alders aangevoerde argument, n.l. dat 7000 extra slaap gestoorden de invoering van meer CDA glijvluchten in onze regio belemmeren, niet worden gepareerd.

Al met al lijkt deze bijeenkomst een gemiste kans voor deze regio te zijn.


Geplaatst door cros op de helling uit deltametropool

In dit kader interessant:

VERBOD NACHTVLUCHTEN HEATHROW KAN ECONOMISCH VOORDELIG ZIJN

27/01/2011 - Op 27 januari is een rapport van CE Delft verschenen waarin wordt berekend dat een verbod op nachtvluchten op de luchthaven van Heathrow economisch voordeel zou kunnen opleveren voor de Britse economie als geheel.

Later dit jaar zal de Britse regering vermoedelijk een inspraakprocedure starten met betrekking tot het regime voor nachtvluchten op de vliegvelden van Heathrow, Stansted en Gatwick. Volgens de door CE Delft in opdracht van HACAN uitgevoerde maatschappelijke kostenbatenanalyse zouden de economische voordelen van minder nachtelijk lawaai, en daarmee minder slaapverstoring, plus enkele andere positieve effecten, meer dan opwegen tegen de kosten van minder inkomsten voor de luchtvaartsector en een eventuele terugloop in bepaalde inkomsten van het toerisme.
Hoe de kosten en baten zich precies tot elkaar verhouden hangt sterk af van hoe passagiers reageren op een nachtvluchtenverbod. Op basis van doorrekening van drie verschillende scenario’s voor dit gedragsrespons concludeert CE Delft dat de balans zal liggen tussen netto-baten van GBP 860 miljoen en netto-kosten van GDP 53 miljoen, beide over een periode van tien jaar.
(Bron: CE Delft)

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Daarbij komt, dat de Alderstafel nu ook blijft werken met het inferieure niet onafhankelijke NOMOS meetsysteem. (Let wel, dat heeft ook nog eens GEEN wettelijke status.) Alders manipuleerde de onderzoeks-opdracht aan buro Ardea, zodat er een zeer vaag en ondoorzichtig verhaal uitkwam... NOMOS doet dienst als MONITORING systeem , Ik kan dat woord niet meer horen !