Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Notitie BLRS: Meten versus berekenen

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 885 
|
 PVRC 
Notitie BLRS: Meten versus berekenen

PVRC heeft als onderdeel van BLRS een notitie gemaakt m.b.t. “meten” versus “rekenen”.
Deze zal o.a. worden gestuurd aan de 2e Kamer woordvoerders van de politieke partijen teneinde hen te informeren over de tekortkomingen van het huidige “berekenen” van het vliegtuiggeluid, de meerwaarde van het “meten” en wat de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden zijn op dit gebied. BLRS heeft staatssecretaris Joop Atsma erop gewezen dat de criteria die zijn gedefinieerd om te bepalen of het experiment met Vliegen volgens afspraak (VVA) dat vanaf 1 november 2010 is gestart met een looptijd van 2 jaar al dan niet als succesvol kan worden beoordeeld niet ‘’hard” zijn. Zoals die thans zijn geformuleerd kan men hiermee alle kanten uit om het experiment t.z.t. als geslaagd te verklaren. Tegen deze achtergrond en de te verwachten discussie over dit onderwerp in de 2e Kamer verdient het aanbeveling dat de 2e Kamerleden een goede kennis hebben over “meten” versus “rekenen” . Indien politiek Den Haag de huidige criteria m.b.t. het experiment VVA voor lieve koek accepteert staat de uitkomst van dit experiment bij voorbaat vast en volgt vertaling van dit nieuwe normen en handhavingsysteem VVA in wetgeving. Dit zou voor bewoners een uitermate treurige ontwikkeling zijn omdat daarmee de lokale rechtsbescherming/zekerheid komt te vervallen. Om als burger te protesteren tegen dan bestaande wetgeving is een nagenoeg heilloze zaak.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Erwin,

Deze toelichting is goed, maar mist een belangrijk punt:

Een van de functies van METEN is de validatie van de berekeningen. (c.q. de berekeningsformule, waar ca 50 variabelen in zijn opgenomen .(Lees nog eens onze notitie )

Het RIVM stelde in 2006 dat er zelfs Handhavend gemeten kan worden . Dat streeft BLRS nog niet (eens) na . Er is wel ws aangetoond, dat de berekeningen nog al eens afwijken van de werkelijke geluidswaarden. (Dat wil het ministerie beslist niet weten)

Het is dus niet de vraag Wat gaan we doen Meten of berekenen . Voorlopig is ons doel : Berekenen èn validerend meten , zodat de fouten uit het Berekensysteem
minder worden , of zelfs helemaal kunnen worden uitgesloten. Ook de Meetsystemen (vooral Luistervink ) worden steeds geavanceerder en verfijnder

Vr Groet

Jan Griese