Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Noordzeeland moet landhonger stillen

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 2297 
|
 NRC-Handelsblad 
Noordzeeland moet landhonger stillen

Klik voor een vergroting

Joop Atsma krijgt steun Kamer voor studie naar grootschalige landwinning in zee

Voor woningen en bedrijven alleen al heeft Nederland de komende jaren 50.000 hectare nodig. Kamerlid Joop Atsma zoekt bouwgrond in de Noordzee.

Door NRC-redacteur Arjen Schreuder
 
Rotterdam, 7 nov. - Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheden onderzoekt van landwinning in de Noordzee en de uitkomst daarvan binnen een jaar bekendmaakt. Een motie daartoe van het CDA werd gisteren aangenomen.

Minister Verburg (Landbouw, CDA) vindt het idee „uitermate interessant”, zei ze vorige week tijdens het debat daarover. Het kabinet wil het verzoek van het parlement doorspelen naar de Deltacommissie, onder voorzitterschap van oud-minister Cees Veerman. Die commissie komt eind volgend jaar met een advies over de bescherming van de kust op lange termijn.

Milieuorganisatie Stichting De Noordzee is minder positief, en wijst erop dat de Noordzee „het grootste natuurgebied van Nederland” is, dat ook deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur. Medewerker Jeroen Dagevos: „Het is wel erg kort door de bocht om te zeggen: we hebben in Nederland weinig ruimte, we gaan bouwen in de Noordzee. Er wordt aan voorbijgegaan aan dat mensen juist de openheid en de weidsheid zo waarderen aan de Noordzee.” Daar komt nog bij, aldus de stichting, dat de Noordzee zowat de drukstbevaren zee ter wereld is, en dat er „gigantisch veel” wordt gevist. „Het is al ontzettend druk op de Noordzee.”

De oproep tot landwinning, die brede steun kreeg, staat in een motie die werd ingediend door het Friese Tweede Kamerlid Joop Atsma (CDA).

Wat heeft u in gedachten?

„Ik ga voor landwinning zoals landwinning bedoeld is. Leg een dijk aan, pomp het water eruit weg en je hebt land. Ik denk aan een stuk land van 50.000 tot 100.000 hectare. Misschien moeten we denken aan een polder anderhalf keer zo groot als de Noordoostpolder. Het zou een nieuwe provincie kunnen worden, Noordzeeland. Of de provincies Noord- en Zuid-Holland zouden het erbij kunnen nemen.”

Waar zou de landwinning moeten komen?

„Ik stel voor om de hele Noordzee als zoekgebied te nemen. Wat de komende jaren moet worden onderzocht, zijn factoren als vaarroutes, ecosystemen en diepte. Ik heb daar geen precieze ideeën over. Wat is wil, is is de politieke discussie erover een slinger geven.”

Wat is het doel van landwinning?

„Er is een grote landhonger. Alleen al voor woningbouw en bedrijven hebben we de komende tien jaar vijftigduizend hectare nodig. Daarbij komen dan nog de claims voor natuur in en om de steden en de ecologische hoofdstructuur. De recreatie. De landbouw. En de extra ruimte voor rivieren. Al die claims drijven de grondprijzen op. Nog even en we zitten met een grondprijs van honderdduizend euro per hectare! Dat kunnen we allemaal niet meer betalen. Met landwinning in de Noordzee verminder je de druk op de grond. Bovendien is dit een mooie manier om de zeewering, die op onderdelen nu zwak is, aan te pakken.”

Wat zou er op het nieuwe land gedaan moeten worden?

„Natuur en recreatie is erg moeilijk in de bomvolle Randstad. Daar moet je dus aan denken. En misschien ook de grondgebonden landbouw. Boeren moeten aan schaalvergroting doen om geld te kunnen verdienen.”

En woningen?

„Daar denk ik niet direct aan. Ik denk wel aan nieuwe natuur, zoals we een natuurgebied Lauwersmeer hebben gemaakt, en de Oostvaardersplassen. Nieuwe natuur is een plus.”

Het idee is dus: maak ruimte voor meer woningen in de Randstad. Bouw de Zuidplaspolder bij Gouda bijvoorbeeld maar vol?

„Nee, ik wil niet dat de discussie deze richting op gaat. Ik weet dat allemaal nog niet. Ik heb totaal geen idee over hoe het moet worden. Maar er is grote belangstelling voor. Bij bedrijven, provincies en ook het innovatieplatform. Ik heb En landwinning, dat kúnnen wij Nederlanders ook goed!”

Bouwen in zee

In de loop der jaren zijn er veel plannen geweest om te bouwen in de Noordzee. Begin jaren tachtig was er het zogenoemde plan-Waterman dat voorzag in landuitbreiding voor de Zuid-Hollandse kust. Het plan is met tussenpozen, telkens met wijzigingen, aan de orde geweest, maar tot nog toe is er niets mee gebeurd. De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid van een natuureiland voor de kust, een zogenoemd ‘reuzenduin’. Wellicht het meest besproken is het plan om een vliegveld in zee te bouwen. Het werd uiteindelijk in 1999 door het toenmalige kabinet afgeblazen. Begin dit jaar rondde het vorige kabinet-Balkenende een studie af naar kustuitbreiding tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Dat project is vooralsnog te duur, zo oordeelden toenmalig minister Winsemius (VROM, VVD) en staatssecretaris Schultz van Haegen (Verkeer en Waterstaat, VVD). De kustuitbreiding zou financieel haalbaar zijn door er woningen te bouwen. Volgens een woordvoerder van het ministerie van VROM zou de kustuitbreiding echter pas klaar zijn als de vraag naar woningen in de Randstad over z’n hoogtepunt heen is.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rose uit Randstad

"Wellicht het meest besproken is het plan om een vliegveld in zee te bouwen. Het werd uiteindelijk in 1999 door het toenmalig kabinet afgeblazen."

'Milieu'-minister Cramer vertelde gisteren op de tv dat dit kwam vanwege de hoge kosten van zo'n eiland.
Die conclusie ben ik nergens tegengekomen.

Bedoelt ze misschien de grote belangen van Schiphol en provincie Noord-Holland in het vastgoed rond de huidige locatie?

Daar gaat het immers in hoge mate om. Kijk naar het gekonkel van Schiphol én overheid in de zaak Chipshol.

Rose

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Ik kan hier geen nauwgezet goed afgewogen oordeel over geven, maar het komt mij voor,dat het cda dit als hefboom,als lokworst voorhoudt, om de bouwlobby van partijgenoot Brinkman vrij baan te geven,om nog meer beton, steen en asfalt in de nu nog open plekken, als groene hart,o.a. bovenkerkerpolder, te realiseren. Als de randstedeling dan alleen nog gedirigeerd kan worden naar een ver eiland om te recreeren in enig groen, zou ik hier fel tegen zijn. Wanneer Atsma woningbouw op dat eiland zou nastreven, komt de zaak iets anders te liggen. Als de bouwers dan ook nog wat centjes van hun teveel opgestreken geld van de bouwfraude zouden investeren, dan wordt het nog iets aantrekkelijker, maar blijven toch nog legio vragen on be- antwoord.