Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Noord-Holland geeft project Westflank Haarlemmermeer terug aan het Rijk

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1725 
|
 groeneruimte.nl 
Noord-Holland geeft project Westflank Haarlemmermeer terug aan het Rijk

Het huidige gebiedsontwikkelingsproject Westflank Haarlemmermeer gaat niet door. De provincie Noord-Holland ziet zich genoodzaakt de opdracht terug te geven aan het Rijk, nu het Rijk heeft besloten een 380 kV-hoogspanningsverbinding dwars door het plangebied van de Westflank Haarlemmermeer aan te leggen. Dit besluit heeft gevolgen voor de provinciale ambities op het gebied van woningbouw, groen, infrastructuur en water, die onder andere zijn vastgelegd in de Structuurvisie 2040.

“Over de gevolgen van deze beslissing moeten we ons nog buigen”, aldus gedeputeerde Talsma. “Ik vind het in ieder geval interessant dat minister Schultz van Infrastructuur en Milieuw aangeeft dat er een nieuw plan moet komen met bijgestelde doelstellingen. Het college van Gedeputeerde Staten kijkt uit naar dat nieuwe plan van de minister en zal dan beoordelen of het past binnen de provinciale ambities en voorwaarden.”

Westflank Haarlemmermeer
Het project Westflank omvatte een hoogwaardig woon- en leefmilieu tussen Cruquius en Lisserbroek. Hier zou op een duurzame manier 10.000 woningen, 900 hectare groen en een innovatief watersysteem worden gerealiseerd. Het project was een opdracht van het voormalige Ministerie van VROM aan de provincies Noord- en Zuid-Holland. Aanleiding was de in de nota Ruimte opgenomen beperking voor verstedelijking in het gebied in relatie tot de ontwikkeling van de mainport Schiphol. Gelijktijdig had het Rijk het gebied als ‘bundelingsgebied voor verstedelijking’ aangemerkt.

Hoogspanningsverbinding
De ministers Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Schultz van Infrastructuur en Milieu hebben tijdens een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie EL&I op 9 juni laten weten niet bereid te zijn de hoogspanningsverbinding aan de Oostkant van de Haarlemmermeer aan te willen leggen. Daarbij gaf minister Schultz aan dat er voor de gebiedsontwikkeling Westflank Haarlemmermeer een ander plan zal moeten komen, met bijgestelde ambities, doelstellingen en een 380 kV hoogspanningsverbinding. Dit plan wordt opgenomen in de nieuwe Rijksstructuurvisie Haarlemmermeer-Schiphol. Het is de bedoeling dat deze er aan het einde van dit jaar ligt.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Gerard uit NULL

Dat bedoel ik nou, Schiphol zet de regio op slot. En niet een beetje ook. Voor Schiphol is géén ruimte meer in de Randstad. Dat blijkt overduidelijk uit dit bericht.

Volgens mij is het inmiddels meer dan hoog tijd om de bakens rond Schiphol te verzetten en met een écht goede langetermijnvisie te komen. Eentje met durf. Nu alvast de piketpaaltjes zetten voor de volgende hoogconjuctuur: verhuizen uit de Randstad. Melani, zet je er voor in! Dit is dè kans om geschiedenis te schrijven.

Geplaatst door Ton2 uit castricum

Nou Gerard, van die "asfalt en beton"-tante zal ik maar niet te veel verwachten ......., dat wordt echt het volgende kabinet of later ................ (wanneer zij waarschijnlijk ergens in de directie zit van één van de bedrijven die ze in de jaren daarvoor bevoordeeld heeft, net als ons "spa in de grond" Camieleke ..............).

Geplaatst door Jaap de Groot uit Bussum

Vanochtend las ik in de krant dat de vleugels van Schiphol te klein zijn; "meer verbindingen nodig" stond er boven. Het spreekt voor zich wat ons te wachten staat.

Geplaatst door joop uit haarlem

Waarschijnlijk gaat het vooral in Hoofddorp zeer binnenkort,stinken naar frituurvet.

Geplaatst door Gerard uit NULL

@Ton2: Dit zou juist een asfalt- en betontante moeten aanspreken. Op deze locatie loopt het vroeg of laat hartstikke vast, elders kan zo'n tante, los van andere milieueffecten, doorbouwen dat het een lieve lust is. Juist koren op de molen dus voor asfalt- en betontantes om vooral NU een verhuizing in gang te zetten om in de volgende hoogconjuctuurfase de vruchten te kunnen plukken. En dat levert de kwakkelende bouw nog eens een ongelofelijke dosis werk op.

Geplaatst door Ton2 uit castricum

Gerard,

Dat ben ik met je eens. Het valt mij echter op dat politici irrationeel opgewonden raken als het over Schiphol gaat .............., wat zich o.a. uit in het hartelijk meedoen bij het "selectief winkelen" in rapporten, het verdraaien/weglaten van (voor de luchtvaart nadelige) conclusies e.d.
Daarnaast verdenk ik een aantal politici (met in de spits ons Camieleke (= feit, wat mij betreft)) er van dat ze meer oog hebben voor hun eigen carriere/belang dan voor de problemen van ons land en zijn bewoners ...........

Ik stem nog wel, maar al jaren lang niet echt van harte ................., dit met name door de manier waarop wij, bewoners/slachtoffers van de luchtvaartsecor, belazerd/gemanipuleerd worden door de politiek . En daar heb ik sterk het gevoel bij dat men het idee heeft dat wij dat soort zaken dan niet door zouden hebben, net of wij geen 1 en 1 bij elkaar kunnen tellen.
Het meest afschrikwekkende voorbeeld daarvan vind ik die Hans Alders, ik kan mij echt nog heel moeilijk voorstellen dat zo iemand vroeger milieuminister is geweest, maar ook die zal persoonlijk vast niet slechter worden van zijn inspanningen om omwonenden/vlieghinderclubs uit te schakelen cq. monddood te maken ("als jullie niet doen wat ik zeg, mag je niet meer meepraten", hoe erg kan het worden ..............).

En dan durven roepen dat de kloof tussen burger en politiek kleiner moet worden, ik dacht het niet ...............

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

@Ton-2 : Uiteraard helemaal met je eens !