Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nijkerk kritisch over plannen vliegveld Lelystad

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1428 
|
 nijkerk. nieuws.nl 
Nijkerk kritisch over plannen vliegveld Lelystad

Lelystad Airport heeft plannen om de luchthaven en het aantal vluchten sterk uit te breiden. Het college van Nijkerk is bezorgd over de vlieghoogte van de vliegtuigen boven Nijkerk en de mogelijke overlast die dit teweeg brengt. Het college heeft daarom besloten om een officiële zienswijze in te dienen over deze plannen.
De Nijkerkse zienswijze is een reactie op de aankondiging van Lelystad Airport om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Dit rapport moet de uitbreiding van de luchthaven mogelijk maken. Bij deze aankondiging was een notitie opgenomen met de reikwijdte en het detailniveau van het MER. Het college reageert nu op een aantal onderdelen uit deze notitie.

Regionaal kader
In overleg met alle betrokken partijen rondom de luchthaven is op regionaal niveau al onderzocht hoe de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt kan blijven. Een en ander is toen verwoord in een zogeheten “regionaal kader”. Hierin staat dat er een minimale vlieghoogte van 6.000 voet boven het “oude land” (buiten de polders) wordt aangehouden. Ook staat er in dat er geen vliegroutes over woongebieden komen en het rondcirkelen van vliegtuigen (die willen landen) boven bestaand en toekomstig stedelijk gebied wordt vermeden. Het college wil dat in het MER met deze afspraken rekening wordt gehouden.

Verkeersontsluiting
Verder vraagt het college aandacht voor de verkeersontsluiting van Lelystad Airport. Zij vindt dat de onderzoeken voor het MER ook inzicht moeten geven in de gevolgen voor het verkeer op de A28, de aansluiting met de N301 en de omgeving van knooppunt Hoevelaken.

Cumulatie van milieuhinder
De milieuhinder van de uitbreiding van Lelystad Airport komt bovenop de al bestaande hinder van bijvoorbeeld Schiphol, helikopterverkeer en wegverkeer. Het college van Nijkerk vraagt in haar zienswijze om hierover meer duidelijkheid te geven in het MER, omdat inwoners van Nijkerk ook te maken krijgen met de uitbreiding van knooppunt Hoevelaken.


Reacties op dit bericht