Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuws beslist ‘niet goed’?(Volg reacties onder dit bericht)

 |
 Geplaatst door: sijmen 
 |
 Bekeken: 719 
|
 PVRC 
Nieuws beslist ‘niet goed’?(Volg reacties onder dit bericht)

Aanvulling op 1 Augustus 2004

Ongerust,  hebben wij vandaag opnieuw gevraagd waarom de Fanomos plots nog steeds uitblijven (die ‘plots’ zijn afbeeldingen die het IKB de omwonenden verschaft van hoe op de voorafgaande dag werd gevlogen). Er wordt namelijk op de stek van het IKB nog steeds geen enkel nieuw plot vertoond, en dat ondanks de voorafgaand berichten van NLR dat het in orde was. Mensen maken zich toenemend zorgen omdat zo misschien ‘ongemerkt’ belangrijke gegevens verloren gaan.  Schiphol werd namelijk gisteren geconfronteerd met de grootste dichtheid ooit van starts en landingen.

Wij horen nu dat het NLR zaterdag een bericht heeft verspreid, inhoudende dat op 29 juli “de acquisitie van Fanomos gegevens weer veilig is gesteld, omdat het erin gelaagd is om een backup van het Fanomos systeem in te schakelen. Levering van verwerkte gegevens aan modems van klanten, de LVNL en CROS (IKB) is echter nog niet aan de orde. Maar, omdat de acquisitie is hersteld kunnen vluchgegevens worden opgeslagen en die kunnen zo nodig weer reprospectief voor verwerking worden gebruikt.

Dit bericht klinkt erg verontrustend. Wanneer je het namelijk naar de letter neemt zou het betekenen dat de langdurige storing inderdaad ook de acquisitie en registratie betrof van de gegevens nodig voor het berekenen van geluidsbelasting, onder andere in de 35 handhavingspunten.
Wij kunnen nauwelijks geloven dat dit waar is maar vinden het essentieel dat de LVNL en de Inspectie op dit punt heldere en transparante informatie geven.

De Polderbaan is namelijk pas na het zomerseizoen van 2003 volledig operationeel geworden. De zomer van het huidige jaar, 2004, is dus cruciaal voor de evaluatie van het effect van de opening van de Polderbaan en voor het beoordelen of ‘het nieuwe stelsel tijdens functioneren van de Polderbaan in vergelijking met de PKB 1995 een gelijkwaardige bescherming heeft geboden’.
Dit laatste is namelijk wat de ‘motie Baarda’ eist. Het aanvaarden daarvan door de overheid was beslissend voor het accepteren van de Polderbaan door het Parlement. Gegevens die je voor het uitvoeren van die motie nodig hebt mogen absoluut niet zoek raken.

Indien de acquisitie in de drukste maand van het jaar gedurende twee top-weken onderbroken is geweest en indien onze luchthaven, een van de grootste van europa, heeft nagelaten dit tijdig te repareren, dan is dat nadelig voor de betrouwbaarheid van de evaluatie.

Het beeld van omwonenden in de betrouwbaarheid van overheid en luchtvaart mag zeker geen schade oplopen door onduidelijke berichtgeving. Wij dringen er dan ook op aan dat NLR, LVNL en IKB helder en transparant meedelen of de genoemde langdurige storing al of niet invloed heeft gehad op het controleren en handhaven van het effect van vliegtuiggeluid in bewoonde gebieden rond Schiphol.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H.Borst. uit Heemskerk

Welk nieuws wilt u horen? De waarheid, nee dat werkt niet. List en bedrog, ja dat werkt al eeuwen. Recentelijk denk aan hoe de polderbaan tot stand kwam. Rekenfoutje??, filmrolletje zoek, Terreur- alarm, Remkes verwart 2 berichten, moet er mimimaal uitge...... worden, maar blijft rustig zitten dankzij de meerderheid van de coalitie.
De betrouwbaarheid van de overheid en van de luchtvaart en zeker Schiphol heeft reeds ernstige schade opgelopen. Middels verkeerde cijfers plannen voorstellen, de overheid controleert niet of kan dit niet, een voldongen feit, ja we kunnen nu niet meer terug, dit kost te veel onder de volgende voorwaarden etc. akkoord.
Het ergste is bij een volgend kabinet gaat het exact zo.
Moet ik dan toch op die groene rakkers gaan stemmen?

Geplaatst door J.H. griese uit Amstelveen

Olav, we spraken hierover op de laatste vergadering van het Platformoverleg, hoe we dit zouden aanpakken. Is onze procedure acuut versnellen nu niet dè aangewezen weg?
Jan Griese Secr. PLRS

Dat zou zo zijn ware het niet dat de mededeling kwam dat de zaak net hersteld was.
We zullen even moet wachten tot we weten of dat nu zo is of niet. Dat het ingewikkelder lag dan aanvankelijk gedacht en dat het probleem mogelijk ergens anders zit had niemand voorzien en is nog niet echt zeker.
O.

Geplaatst door B. van Marlen uit Uitgeest

Een goede evaluatie houdt in dat alle gegevens en zeker die van de drukste periode voorhanden moeten zijn. Terecht wordt hier door onze voorzitter op gewezen. Indien dit niet wordt gegarandeerd vervalt mijns inziens de rechtsgeldigheid van de procedure.
Hebben we hier te maken met de volgende truc?

Geplaatst door Olav uit NULL

De beste manier om te weten wat er aan de hand is, is het voorleggen van de vraag aan de mensen die het moeten kunnen weten. Dat is nu gebeurd. Het is verbazend dat we alleen hadden gedacht aan de plaatjes en niemand van ons zich om de gegevensverzameling zorgen had gemaakt.

Omdat Fanomos in de eerste plaats ontworpen is voor controle en management van geluidshinder was de vraag die een attent platformlid ons hierover stelde terecht.

De onzekerheid is versterkt door de mededeling dat volgens het IKB ook NLR de acquisitie van gegevens (dat kun je vertalen als opslag van gegevens) noemde als een apart probleem, dat nu was hersteld en veilig gesteld, al bleef het doorgeven van data naar derden nog moeilijk. Het is nog altijd goed mogelijk dat het een storm is in een glas water.

Onze publiciteit hierom heen heeft er mee te maken dat de luchtvaart de dialoog met omwonenden nog steeds beschouwt als een vorm van sturing en management en niet als een noodzakelijk ook voor de luchtvaart beleidsbepalend element.

Omdat de LVNL eerder heeft gesteld dat Fanomos een gepasseerd station is, maken wij ons niet te veel zorgen, maar wij hebben daar nu nadere informatie gevraagd en zullen die doorgeven zodra ze beschikbaar is.

Geplaatst door Olav uit NULL

Tijd 13:23
Na lang aandringen verschijnt nu het volgende bericht op de site van het IKB.

Actueel:
Het NLR (Nationale Lucht en Ruimtevaartlaboratorium) bericht dat door een hardware storing op het FANOMOS acquisitie-systeem de vluchtgegevens ontbreken voor o.a. Schiphol, Rotterdam, Groningen en Maastricht gedurende de periode 19 juli t/m 29 juli.


Het doet het ergste vermoeden, maar nog steeds wordt door ontwijkend taalgebruik de issue waar het om gaat vermeden:
De vraag is: zijn er in deze lange tijd van de drukste maand van Schiphol nu wel of niet gegevens verzameld in de handvavingspunten?

Zie de "Ontknoping" op 2 Augustus:
De invoergegevens zijn NIET verloren!