Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Nieuwe geluidsstelsel wordt groot deel van de dag genegeerd

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 721 
|
 PERSBERICHT BLRS 
Nieuwe geluidsstelsel wordt groot deel van de dag genegeerd

PERSBERICHT

Vereniging Bescherming Leefomgeving Schiphol - BLRS (18 Platforms in de regio Schiphol)

Castricum, 21 januari 2014


Luchtverkeersleiding zet de banen op Schiphol gemiddeld 5 uur per dag in naar eigen inzicht.
De onderzoekers van het onafhankelijke bureau Helios /UK concluderen dat de luchtverkeersleiders de nieuwe regels voor het baangebruik (ook wel preferentieregels genoemd) over het gebruiksjaar 2011 gedurende 30% van de dag niet hebben kunnen gebruiken. Deze conclusie komt naast hun kritische bevindingen over de Buitenveldertbaan.
Dat komt omdat de regels door de dan heersende meteorologische en operationele omstandigheden gedurende die tijd geen uitsluitsel geven over de in te zetten banen.
Met als gevolg dat de luchtverkeersleiders gemiddeld 5 uur van de dag (een Schipholdag duurt van 06.00 tot 23.00 uur) de banen naar eigen inzicht inzetten.
Dit roept uiteraard de vraag op wat er in die 5 uur terecht komt van de belofte dat er onder het nieuwe stelsel “zo min mogelijk geluidhinder zal worden veroorzaakt”.
Daar komt dan bij dat Schiphol bij de verantwoording van het baangebruik (de veelbesproken ‘verklaarbaarheid’) dan geldt: als de geluidsregels geen uitsluitsel geven over het baangebruik, is het baangebruik per definitie verklaard!
Dat betekent in de praktijk dat als Schiphol stelt dat het gebruik van de Buitenveldertbaan over 2011 voor 96% is verklaard - en daarmee suggereert dat de preferentieregels (‘zo min mogelijk geluidhinder’) 96% van de tijd zijn gevolgd – dat op basis van het onafhankelijke Helios onderzoek geconcludeerd kan worden dat die preferentieregels over 2011 hooguit voor 66 % van de tijd inderdaad zijn gevolgd en dat er voor 30% van de tijd geen preferentieregels waren om te volgen.
Dat roept bij BLRS de vraag op of de omwonenden van Schiphol mogen geloven dat de luchtverkeersleiding gedurende de genoemde 5 uur per dag inderdaad de banen inzet die onder de dan heersende omstandigheden de minste hinder veroorzaken. Het verleden geeft weinig aanleiding om dat vertrouwen te rechtvaardigen. De vraag dient dan ook aan wat de Tafel van Alders dan in feite bereikt heeft met het introduceren van het nieuwe geluidsstelsel
Het geeft in dit verband te denken dat tekstvoorstellen voor de aanbiedingsbrief van het Helios-rapport, waarin melding werd gemaakt van de conclusie dat voor 60% van de inzet van de Buitenveldertbaan er geen geldige combinatie binnen de preferentietabel was, uiteindelijk niet zijn opgenomen. Het ging daarbij om situaties waarbij geen enkele van de gedefinieerde preferenties voldoet aan de gestelde voorwaarden, waardoor LVNL in principe vrij is te kiezen voor een geschikte baancombinatie buiten de preferentietabel om.

Bestuur BLRS
Erwin von der Meer, voorzitter
Ymte van Gosliga


18 platforms uit de regio Schiphol “groot”
1. Vereniging GEUS Aalsmeer Aalsmeer
2. Stichting Platform Leefmilieu Regio Schiphol Amstelveen
3. Schiphol Werkgroep Amstelveen/ Buitenveldert SWAB A.veen/Adam
4. Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam Amsterdam
5. Bewoners Alliantie Amsterdamse Tuinsteden Amsterdam W
6. Stichting Bewonersbelangen Isolatie Assendelft Assendelft
7. Vereniging Platform Vlieghinder Regio Castricum Castricum
8. Stichting Dorpsraad Wijk aan Zee Wijk aan Zee
9. Werkgroep Luchtruim IJmond Noord Heemskerk
10. Werkgroep Vliegtuigoverlast Heemstede Heemstede
11. Platform Vliegoverlast Zaanstad Krommenie
12. Werkgroep Goedaardig Heemskerk
13. PVOS (Platform Vliegoverlast Velsen) Velsen
14. Dorpsraad Lijnden Lijnden
15. Schiphol watchers Hoofddorp
16. Platform “Oegstgeest ziet ze vliegen”’ Oegstgeest
17. Studiegroep Velsen Vlieghinder Velsen
18. Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen (VDEB)


Reacties op dit bericht