Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw systeem voor geluidsmetingen Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 705 
|
 Trouw 
Nieuw systeem voor geluidsmetingen Schiphol

Er komt een nieuw systeem om de geluidsoverlast rond Schiphol te meten. Die toezegging deed minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA) woensdag aan de Tweede Kamer tijdens een debat over de geluidsoverlast rond de nationale luchthaven. De bewindsman volgt hiermee de wens van een Kamermeerderheid.

Bij het huidige systeem wordt het geluid dat vliegtuigen produceren niet daadwerkelijk gemeten, maar berekend aan de hand van modellen. Dit is veel te complex en leent zich voor velerlei uitleg, menen de fracties in de Kamer. “De modelmatige benadering is complex en moeilijk te begrijpen”, zo verwoordde Paul Tang (PvdA) zijn sentiment en dat van zijn collega’s.

Eurlings gaf de parlementariërs gelijk. “Ik begrijp de onrust rond de complexiteit en onnavolgbaarheid van het huidige stelsel. Misschien heeft het systeem zijn langste tijd wel gehad.” Het stelsel mag niet ‘multi-interpretabel zijn’, stelde de bewindsman. ‘Grote beleidsvragen’ over de toekomst van de ‘mainport’ raken hierdoor op de achtergrond. Omwonenden weten niet meer wat zij in hun dagelijks leven hebben aan de discussie over Schiphol, aldus Eurlings.

De bewindsman zegde toe nog deze kabinetsperiode te beginnen aan de invoering van een nieuw stelsel. Hierbij wordt ook onderzocht of weer echte meetapparatuur in het gebied rond de luchthaven wordt geplaatst. “Meten is weten.”

Het kabinet laat zich over het nieuwe systeem eerst adviseren door de zogenoemde Tafel van Alders. Deze commissie onder leiding van oud-commissaris van de Koningin in Groningen Hans Alders (PvdA) bracht vorig jaar een advies uit over de toekomst van Schiphol en de regio tot 2010. Alders’ nieuwe advies over de geluidmetingen wordt in mei verwacht.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

“Het kabinet laat zich over het nieuwe systeem eerst adviseren door de zogenoemde Tafel van Alders.”

Tja. De vertegenwoordigers aan de Alders-tafel zijn bijna allemaal voor helderheid (NOT!) dus daar kunnen de bewoners naar uitkijken. Ik zet nu in op de volgende uitslag: “door het meten komt V&W tot de conclusie dat de norm moet worden bijgesteld om meer in overeenstemming te komen met de werkelijkheid. Dit ijkpunt moet gehandhaafd worden tot 2030. Alleen binnen deze norm mag Schiphol groeien.”

En Eurlings is klaar en de kamer(s) tevree.

Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

L.R. Aalegeiz, Wat bedoel je met (NOT!)
ik hoor wel

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste heer Griese,

Met “NOT!” bedoel ik dat afgezien van de bewonersvertegenwoordigers er geen betrokkenen aan de Alderstafel zijn die baat hebben bij een helder systeem omdat dat deze die broodnodige groei in de weg staat. Het is toch bekend dat iedere meting die gepleegd wordt tot uitkomst heeft dat de werkelijke belasting groter is dan de ‘berekende’ geluidsdruk? Als er nu gemeten ‘zou gaan worden’, pas dan heeft Eurlings een probleem want de hoeveelheid geluid kan alleen worden teruggebracht door minder te vliegen.

Zonder overduidelijke economische reden zal ook dit kabinet niet aan SPL willen vertellen dat de maximale hoeveelheid vliegbewegingen met 30% moet worden teruggebracht. En dus is Eurlings slim bezig om de Alderstafel om advies te vragen. Dat klinkt lekker ‘milieubewust’. De bewonersvertegenwoordigers zullen het niet eens zijn met het advies dat afgegeven zal worden (meer meer meer maar natuurlijk met minder overlast en 5 jaar evalueren van de gemeten waarden). Ondertussen wordt er wel beleid gemaakt op basis van dat advies en blijft de burger de pineut.

Zoals ik reeds eerder schreef: ik hoop dat ik een pessimist ben.

Geplaatst door Olav Bijvoet. uit Castricum

LAMLENDIG EN MACHTELOOS

Een en al lamlendigheid en machteloosheid tegenover de uit de klauwen gelopen stoomwals van behoefte aan economische groei.

De Schipholdiscussie is symptomatisch voor zieligheid.
Wat een vertoon bij de discussies tussen verantwoordelijke minister en parlement. Een en al machteloosheid en gebrek aan visie. "Ja, zo gaat het niet". Of het nu gaat om veiligheid of om de manier om een enorm complex geheel als luchtvaart te verwerkelijken, worden binnen de concrete voorwaarden en mogelijkheden van de concrete breekbare woonwereld, een wereld die geen andere schaal heeft dan het kleinmenselijke.

Wat gebeurt er? Dit enorme probleem waarvan de maten vastgelegd zijn op Europees niveau (hadden de luchthavens niet de verplichting om samen aan een uniform contourensysteem te werken) terug naar de Alderstafel?
Het probleem zat hem bovendien niet in handhaven van geluidsneerslag, maar in voorkomen van hinder. Niets mis in beschrijven van geluidscontouren en het zorgen voor een TGV, zodat geluidsneerslag binnen de perken gehouden kan worden, Als we dat loslaten zijn we helemaal verloren.

Maar het is de vertaling naar hinder. De vertaling naar hinder is gewoon nep. Daar zit het onopgeloste probleem van luchtverkeer. We moeten kunnen zorgen dat veroorzaakte hinder een beperkende invloed kan hebben op het uitvoeren van luchtverkeer. Dat is een concreet probleem dat los staat van MER of van natuurbehoud. Mensen moeten gewoon kunnen slapen en van hun tuintje genieten. Het gaat er niet om hoe je de informatie brengt. Het gaat erom hoe je vliegen moet. Wij zijn niet het probleem maar de kwaliteit van het luchtverkeer.

Kom nou? Wie zijn verantwoordelijk? Minister en Parlement. Maar Parlementsleden klagen over de metersdikke onhapbare dossiers. Ze zijn gewoon zielig en machteloos. Ministers hebben grote ministeries met een kolossaal apparaat en vele deskundigen en instituten, maar ze schuiven af naar een zielig groepje onderhandelaars dat van deelnemende belanghebbenden afhankelijk is, belanghebbenden die geen enkel mandaat hebben? Kom nou. Geef de verkeersleiding de opdracht een waterdicht systeem te maken en betaal ze daarvoor - uit de vliegtax of zo.

Als we niet oppassen krijgen we nog eens te maken een fascistische structuur waarin of een zakenman - (gelukkig ontpopte Cerfontaine zich niet als Berlusconi) - of een dictator - (het begin van het fascisme was uiterste verleidelijk: kijk naar Geert Mak) - de zaak overneemt. Bij ons zien we een klein minister-presidentje met dromen over tulpjes voor de kust en de jongste minister, minister voor verkeer die zelf geen leiding weet te geven. Een kamerlidje dat zegt dat hij het beter wil kunnen uitleggen in plaats van het willen begrijpen. Want wie voldoende verstand heeft om te begrijpen, heeft ook genoeg verstand om uit te leggen. Complex of niet. Daar ben je voor gekozen.

Ik denk dat we meer verwachten van Minister en Verkeersleiding, beiden toch leiders van en verantwoordelijk voor instituten waarin mensen aanwezig zijn met grote kennis en ervaring. Laat ze hun taak opnemen en Nederland niet te laten afglijden tot het niveau van een bananenrepubliek.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Heren, mijn oplossing is heel eenvoudig en op 7 november in deze rubriek vermeld:
---
De regel is simpel: geen enkel (4 cijferige) postcodegebied binnen x km van het bevlogen gebied mag meer dan y uur per dag bloot gesteld worden aan vliegtuigen waarbij de restrictie dat er 's nachts een apart maximum gesteld wordt en de eis dat het 1 aangesloten periode moet zijn.
---
Doe er wat mee.Geplaatst door jhgriese uit amstelveen

Begrepen heer aelegeiz

Tja, Het ministerie V en W zou de hand in eigen boezem moeten steken. Al jaren werkt zij er zelf aan mee het stelsel steeds ondoorzichtiger te maken. Het huidige stelsel dateert nog maar van 2002 .... Krijgen we nu om de 6 jaar een ander stelsel?
Persoonlijk vraag ik me af of het NLR in deze contra-expertise manoevre nu echt zo onafhankelijk was......
Dan vertrouw ik liever op het MNP.
Zou het duidelijk worden, of deze manoevre
rond de gelijkwaardigheidscriteria een politieke was, om weer capaciteit te genereren?
Wie zou er tegen een meer transparant stelsel zijn? Maar het moet uiteraard geen vlucht naar voren worden,om een nieuwe sluiproute te bieden, omzo toch weer capaciteit los te weken, ten koste van de bescherming van de burger.