Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw rapport: De toekomst van Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1190 
|
 ruimtelijk Planbureau 
Nieuw rapport: De toekomst van Schiphol

Indien het kabinet besluit het mainportbeleid voor Schiphol voort te zetten, is het van groot belang dat het huidige ruimtelijk beleid rond de luchthaven consequent wordt volgehouden. Dit betekent dat, tegen de druk van gemeenten in, geen woningen in de geluidsbelaste zones mogen worden gebouwd. Tegelijkertijd moet Schiphol, om toch tegemoet te kunnen komen aan de steeds grotere vraag naar luchtvaart, de huidige capaciteit beter benutten. Door lawaaiige vliegtuigen en nachtvluchten te beperken kunnen binnen dezelfde geluidsruimte veel meer moderne vliegtuigen worden afgehandeld. Daarnaast is het uitplaatsen van low cost carriers naar bijvoorbeeld de regionale luchthaven Lelystad Airport een mogelijke interessante uitbreidingsoptie voor de nationale luchthaven. Rondom Lelystad zullen relatief weinig mensen geluidshinder van het vliegverkeer ervaren. Schiphol kan dan zelf zijn positie als intercontinentale hub versterken.

Dit zijn mogelijke uitbreidingsstrategieën voor Schiphol die het Ruimtelijk Planbureau signaleert in zijn studie ‘De toekomst van Schiphol’, die vandaag is aangeboden aan minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. In deze studie verkent het RPB een aantal mogelijke ontwikkelingsrichtingen voor Schiphol. Naast optimalisering en uitbreiding op een andere locatie, zijn dat bijvoorbeeld uitbreiding op dezelfde locatie, verplaatsing van de luchthaven en krimp van de luchthaven. Om te kunnen bepalen wat voor een luchthaven de meest geschikte strategie is, wordt daarbij een aantal aandachtspunten genoemd die het mogelijk maken de verschillende opties systematisch met elkaar te vergelijken.
Met deze studie wil het Ruimtelijk Planbureau informatie aanreiken die behulpzaam kan zijn bij de besluitvorming over de toekomst van de nationale luchthaven. De discussie daarover wordt dit jaar gevoerd. Het kabinet heeft de luchtvaartsector gevraagd om medio 2007 te komen met voorstellen voor de capaciteitsuitbreiding van Schiphol voor de periode 2015-2025.

Het volledige rapport is als PDF te downloaden van de website van het ruimtelijk planbureau.

De toekomst van Schiphol, Hugo Gordijn, Arjan Harbers, Kersten Nabielek, Cees van der Veeken, Rotterdam/Den Haag: NAi Uitgevers/RPB.

ISBN 978 90 5662 534 4
Prijs € 22,50

Te bestellen bij de boekhandel of via NAi Boekverkopers, telefoon 010 4401203


Reacties op dit bericht