Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw internationaal kennisnetwerk voor luchtvaart: Airneth

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 835 
|
 Luchtvaart =nieuws= 
Nieuw internationaal kennisnetwerk voor luchtvaart: Airneth

AMSTERDAM - Op donderdagmiddag 24 november opent Jules Kneepkens, directeur Luchtvaart bij het directoraat-generaal Transport en Luchtvaart, het nieuwe kennisnetwerk ‘Airneth’. Airneth is een platform waar gerenommeerde wetenschappers, beleidsmakers en experts uit de luchtvaartsector hun kennis en ervaring over specifieke beleidsvragen in de luchtvaart uitwisselen.

Het kennisnetwerk gaat het beleid van het directoraat-generaal Transport en Luchtvaart (DGTL) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat inhoudelijk ondersteunen.

Het DGTL heeft Airneth in het leven geroepen vanwege steeds complexer wordende beleidsvragen en dilemma’s. Voorbeelden van dergelijke thema’s zijn de effecten van de Air France-KLM fusie op Schiphol, effecten van emissiehandel op de concurrentiepositie van luchthavens of de effecten van stijgende olieprijzen op de toekomst van de Nederlandse luchtvaart.

Zie ook: www.airneth.nl


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Olav uit Castricum

Dit Airneth platform zou prachtig zijn,

ware het niet dat alleen het DGTL beslist welke vragen aan de orde zijn en welke niet,
(naar de bekende mantra van de CDV: "Dit behoort niet tot onze opdracht").

Zo zie ik geen plaats ingeruimd voor ethische vragen als: "In hoeverre is de overheid specifieke beleidsbeslissingen te nemen indien dit ten koste gaat vanandere mensen"?

Ook beslist juist het DGTL, het ambtenarenapparaat, of en hoe experts binnen de sector worden geconfronteerd met vragen van experts van buiten de sector:

Zo is het frequente minimaal lage tegenstrooms-aanvliegen naar de Polderbaan - uitvinding naar men zegt van de LVNL - een ernstiger oorzaak voor overlast dan de Polderbaan zelf en een welke niet navenant beheersbaar is met de voor de handhavingspunten gebruikte protocollen. Het feit wordt met grote zorgvuldigheid buiten de evaluatie gehouden. Het is natuurlijk bekend bij de LVNL en bij het ambtenarenapparaat, maar blijft met opzet onbesproken door NLR of TNO. Daarmee valt het buiten beoordelingsvermogen van regering en kamers.

Zo wordt ook ten onrechte het probleem dat handhavings-methodiek geschikt voor het LIB (Luchthaven-inrichtings-besluit) ten enen male ongeschikt is als middel om orde in de overlast door luchtverkeer te garanderen (LVB Luchthaven-verkeers-besluit). Ook deze hamvraag wordt als zodanig buiten de evaluatie gehouden. Op gelijke wijze hebben ik het gevoel dat aanbevelingen van de commissie-MER zijn ontkracht.

Het komt mij voor dat het door de DGTL gedirigeerde Airneth platform nu in de evaluatieperiode opduikt als weer een nieuw rad voor de de ogen van ministers, staatssecretarissen, kamers en van ons. Het is een zoveelste machtsmanoeuvre van een lobby-gevoelig, buiten democratische controle functionerend ambtenarenapparaat.

Opmerkelijk hoe alle door de burgers aangedragen suggesties, als kenniscentrum, proefondervindelijke controle, adviesraad - wel worden gerealiseerd, maar binnen een door ambtenaren strikt controleer- en manipuleerbare setting.

Ik schrijf dit maar eens onhoffelijk neer in de hoop dat de twijfels ook ruimer, bijvoorbeeld tot Procescommissie, maar vooral ook tot blind gehouden bewindvoerders én controlerende pers doordringen.

Graag een Luchtbeheerschap dat zelf verantwoordelijk kan zijn voor blijvende ondersteuning van nieuw en sociaal-economisch relevant politiek luchtvaartbeleid en hulp bij proefondervindelijk begeleiden van luchtverkeer.