Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw gebruiksjaar afhandeling luchtverkeer Schiphol"meer gebruik van baancombinaties van v

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1371 
|
 Cros 
Nieuw gebruiksjaar afhandeling luchtverkeer Schiphol

12 november 2007 - door Luchtverkeersleiding Nederland

Brief LVNL aan diverse gemeenten, de CROS, de Tafel van Alders, d.d. 8 november 2007: Op 1 november jongstleden is het nieuwe gebruiksjaar voor de afhandeling van het luchtverkeer op Schiphol ingegaan. Voor dit gebruiksjaar gelden de nieuwe grenswaarden in de handhavingspunten. Deze zijn op 13 juli jongstleden door de minister van Verkeer en Waterstaat aanvaard.

Voor het eerst moet nu voor de volledige periode van twaalf maanden met deze nieuwe grenswaarden worden gewerkt. Bij de vaststelling van deze nieuwe grenswaarden is gewerkt met een prognose met meer gebruik van baancombinaties van vier banen dan voorheen. Deze nieuwe grenswaarden zijn het resultaat van de afspraken die alle partijen aan de zogenoemde tafel van Alders zijn overeengekomen en die hebben geleid tot het advies aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM over het gebruik van Schiphol voor de korte termijn. De milieueffecten van dit advies zijn beschreven in het Milieu Effect Rapport (MER) voor het gebruik van de luchthaven Schiphol voor deze korte termijn.

Om binnen de nieuwe grenswaarden te blijven zet LVNL met ingang van het nieuwe gebruiksjaar baancombinaties in die zoveel mogelijk in lijn zijn met de prognoses gebruikt voor het MER. In de praktijk betekent dit dat het verkeer vaker dan in vorige gebruiksjaren op vier tegelijk in gebruik zijnde banen, twee start- en twee landingsbanen, zal worden afgehandeld. Daartoe is momenteel de Aalsmeerbaan, baan 18L – 36R, per 1 november jongstleden in principe van 07.00 tot 23.00 uur beschikbaar om als vierde baan te worden ingezet. Ook in vorige gebruiksjaren werden combinaties van vier banen gebruikt. Dit gebeurde tijdens de
wisselingen van baancombinaties van twee landingbanen en één startbaan naar combinaties van twee startbanen en één landingsbaan en omgekeerd. Het gelijktijdig gebruik van vier banen duurde daarbij niet langer dan twintig minuten per overgang. Bij de vaststelling van de nieuwe grenswaarden is rekening gehouden met een effectief gebruik van combinaties van vier banen van gemiddeld vier uur per dag in de dagperiode over de gehele periode van het gebruiksjaar.
Op dit moment is nog niet aan te geven op welke momenten de Aalsmeerbaan als vierde baan zal worden gebruikt en hoe lang die perioden van dit gebruik zullen duren. Dit is namelijk niet af te leiden uit de prognose die voor het MER is gebruikt, maar is afhankelijk van de actuele verkeerssituatie en het actuele verkeersaanbod.

Om het verkeer tot 2010 binnen de wettelijke milieugrenzen te kunnen blijven afhandelen was een aanpassing van de grenswaarden in de handhavingspunten aan nieuwe prognoses noodzakelijk. De verwachte volumegroei voor de korte termijn zal niet leiden tot een verhoging van de uurcapaciteit. De groei van het verkeer zal meer over de dag worden gespreid.

Sinds 13 augustus jongstleden is het gebruik van de Kaagbaan, zowel voor starts in zuidwestelijke richting als voor landingen vanuit het zuidwesten, beperkt geweest. De Aalsmeerbaan werd vanaf die datum ingezet voor het verkeer dat geen gebruik meer kon maken van de Kaagbaan. Deze stuurmaatregel was noodzakelijk om te voorkomen dat de grenswaarden in enkele handhavingspunten in het gebied ten zuidoosten van de Kaagbaan, zouden worden overschreden in het gebruiksjaar 2007. Deze stuurmaatregel is per 1 november 2007 vervallen.

Tijdens het verloop van het recent gestarte huidige gebruiksjaar wordt duidelijk hoe de werkelijke verdeling van de geluidbelasting over de omgeving zich ontwikkelt en hoe die zich verhoudt met de aannames. Het is niet uitgesloten dat stuurmaatregelen nodig zijn om te voorkomen de milieugrenzen worden overschreden. We zijn ons ervan bewust dat we u op een laat moment over deze ontwikkelingen informeren. De vele berekeningen die alle luchtvaartpartijen momenteel in het kader van de MER korte termijn en de MER middellange termijn moeten uitvoeren, maakte het niet mogelijk eerder te besluiten hoe de nieuwe grenswaarden “te vertalen” naar baan- en routegebruik op een zodanige wijze dat de kans op overschrijding van de handhavingspunten dit gebruiksjaar zo klein mogelijk blijft.

 


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rose uit Randstad

"Om het verkeer tot 2010 binnen de wettelijke milieugrenzen te kunnen blijven afhandelen was een aanpassing van de grenswaarden in de handhavingspunten aan nieuwe prognoses noodzakelijk."

Dus: wettelijke milieugrenzen pas je gewoon aan nieuwe prognoses aan, en klaar is Gerlach.

De uitsmijter is ook heel duidelijk: "...op een zodanige wijze dat de kans op overschrijding van de handhavingspunten dit gebruiksjaar ZO KLEIN MOGELIJK blijft".

Wat een gekeuvel...

Dus: We passen de snelheidsbeperkingen zodanig aan nieuwe prognoses aan dat het aantal overtredingen zo klein mogelijk blijft.Geplaatst door leo uit de kwakel

** Bescherming tegen geluidsoverlast bestaat niet in Nederland. Milieugrenzen komen uit een sprookjesboek.

De Handhavinswaarden zijn er om luchtverkeer mogelijk te maken.
Ze worden jaar na jaar verhoogd om méér luchtverkeer mogelijk te maken.

Dat proces is al tientallen jaren gaande en als we er met zijn allen niets aan DOEN zal dat nog jaren doorgaan.

Geplaatst door Olav uit NULL

HIER HELPT TEKSTUITLEG NIET MEER

Met de beste wil van de wereld
kan ik hier niet anders van maken dan:

"Mensen, het is ons niet gelukt
op tijd de wet en regels aan te passen
zodat ze zeggen wat wij willen.

Maar maakt U toch geen zorgen,
Morgen hebben we dat voor mekaar"

Geplaatst door Rose uit Randstad

Het is inderdaad een tekst, waarbij alle moed je in de schoenen zinkt. Als een emmer snot vol glibberige palingen.

Ik lees overigens nergens dat de Luchtverkeersleiding belooft het morgen voor elkaar hebben. Volgens mij hebben ze het, als onderdeel van de luchtvaartsector, nú al dik voor mekaar.

1. In het bericht staat dat de nieuwe grenswaarden het resultaat zijn van de "afspraken die alle partijen aan de zogenoemde tafel van Alders zijn overeengekomen". Iedereen blij!

2. We kunnen er verder op rekenen dat zij zo opereren dat de kans op overschrijdingen ZO KLEIN MOGELIJK blijft. Daarmee nemen ze alvast een voorschot op de berichten die later zullen volgen. "Het weer zat wat tegen", of een andere truc uit de grote doos.

Maar dat komt allemaal wel goed in de besprekingen over de middellange termijn aan de Alderstafel! Daar vindt immers de legitimering van de politieke beslissingen plaats.

Een emmer vol snot ziet er dan plotseling uit als helder water, waar je als politicus met een gerust hart je handen in kunt wassen.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Casticum

Rose

Helemaal waar. Dat 'morgen voor mekaar, betekent morgen hebben we het bedrog nog onzichtbaarder kunnen maken." Dat geldt ook die vermaledijde Alderstafel, waar wat levenszekerheid moet ingeruild worden voor een belofte van wat minder belasten. Daar zitten omwonenden door eigen schuld in een dwangpositie.
Het is helemaal niet deze groep die beslissen moet. Het is juist de overheid die politieke, dat is rechtvaardige beslissingen moet nemen daar waar belangen tegengesteld lijken.

Tot nu toe heeft de overheid als dooddoener doodgemoedereerd aanvaard dat belasting in grote woongebieden woningen aanvaardbaar is wanneer het "aantal zwaarbelaste woningen" maar niet stijgt boven enkele duizenden. En dat op grond van berekeningen waarvan hetzelfde planbureau dat ze uitvoert zegt, dat gedachtenfouten ze onwaarschijnlijk laag houden.

Het is alsof je moet accepteren dat je het bestaan van een groepje zieligers binnen de leefomgeving van alle anderen, dat is van de meerderheid, kunt accepteren ten behoeve van een gemeenschappelijk goed als economische welvaart dat afkomstig is van het bijdragen aan de mogelijkheid van maximaal of submaximaal vliegverkeer.

ik denk dat iedere leefomgeving waarin grote aantallen zwaarbelaste woningen voorkomen als ongezond ervaren moet worden. Een regio heeft leefbaarheid alleen als gemeenschappelijke waarde wanneer daarin niemand zwaar of licht belast wordt. Er bestaat nog zoiets als sociale rechtvaardigheid, dat is die rechtvaardigheid waarvan de sociale waarde vele malen groter is dan de som van (of het gemiddelde van) de waarde voor individuele individuen.

Wanneer onze regering, wanneer onze verantwoordelijke ministers, Eurlings of Cramer, of Balkenende, sociale waarden niet mee ernstig nemen, op grond van valse voorlichting door Schiphol of van ondeskundige voorlichting door hun ministeries - en daarnaast nog door een mankement aan eigen sociaal besef - wat betekenen ze dan nog?

Schiphol is natuurlijk niet het enige probleem, maar ik durf te zeggen dat het probleem juist door zijn aanslag op leefbaarheid, grotere dimensies heeft dan vele andere.


Geplaatst door OB uit Casticum

Vraagje

Twee parallelle landingen betekent bij de Poldebaan dat de voorbereiding een van de landingstrajecten op minimale vlieghoogte moet geschieden, een stuk lager dan op het andere traject. Dat is een belangrijke oorzaak van de klachtenintensiteit uit Kennemerland in de recebntelijk wat minder frequente perioden dat overdag de Polderbaan voor landen wordt gebruikt. Anders kunnen ongewilde koersafwijkingen fatale gevolgen hebben.

Is zoiets nu ook het geval bij landingen op de Aalsmeerbaan/Kaagbaan? Wie kan daarover iets vertellen? Is dat waarom we plots zoveel meldingen uit de bollenstreek krijgen? Misschien weet gerard hiervan. Je kunt het mogelijk op zijn radar zien.

Geplaatst door Theo K uit Castricum

Aalsmeerbaan en Kaagbaan maken een hoek van 60 graden met elkaar. Aan het begin van de nadering van -zeg- de K'baan bevindt het vliegtuig zich daardoor op een grote afstand van de centerline van de A'baan. En vice versa.
Bij parallelle landingen op Polder- en Zwanenburgbaan is die afstand steeds slechts 2200m. Want P'baan en Z'baan lopen zelf ook geografisch parallel en kruisen elkaar dus niet.
Parallel moet dus letterlijk worden opgevat en niet als 'gelijktijdig' oid.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

"Het is niet uitgesloten dat stuurmaatregelen nodig zijn om te voorkomen de milieugrenzen worden overschreden."

Vlieg tuig. Er worden willens en wetens honderdduizenden in de t-herrie gezet. Er is geen enkele indicatie dat de hoveelheid af zal nemen. Den Haag neuzelt verder over groen en global warming en maakt plannen voor die periode waarvan we zeker weten dat we dan te laat zijn.

Beste JP, VOC-mentaliteit zou zijn geweest als je had gezegd: "Schiphol mag alles, bewoners ook maar niet ten koste van Schiphol." Het gekonkel wat aan bovenstaand bericht vooraf is gegaan is uitermate beschamend. "Toch?!"

Geplaatst door Olav B uit Catsricum

Dank Theo,

Duidelijk.
Dat kan dus bij een parallelle Kaagbaan voor heel wat mensen een probleem gaan vormen?

Geplaatst door Theo K uit Castricum

Jazeker, Olav B. Indien de transition altitude (sinds 1936 (!) 3500 voet!)niet wordt verhoogd, zal bij één van die twee parallelle Kaagbanen er ook, net als nu bij de Polderbaan, op 2000ft=600m gevlogen gaan worden. Een Kennemerlander weet wat dat betekent.

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Verder wijs ik er graag op, dat de besluiten aan de Alderstafel altijd iets later bekend zijn, dan de huidige praktijk..