Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nieuw dieptepunt in strijd om groei van Schiphol

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 840 
|
 Vereniging Gezamenlijke Platforms 
Nieuw dieptepunt in strijd om groei van Schiphol

PERSBERICHT

De Gezamenlijke Platforms van omwonenden van Schiphol zijn geschokt door de onzorgvuldige wijze waarop het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) constateert dat omwonenden nergens zo veel geluidhinder ervaren als rond Schiphol. Dat terwijl rond Schiphol, volgens de studie van het RPB, er minder geluidsherrie is dan rond vergelijkbare luchthavens als Londen Heahtrow, Parijs en Frankfurt.

De platforms zijn geschokt omdat bij nadere bestudering van het rapport blijkt dat er sprake is van een methodische fout. Bekend is dat gemeten waarden van het geluid rond Schiphol vele malen groter zijn dan berekende waarden. Onder andere de commissie Eversdijk (commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid) heeft dat weer eens glashelder aangetoond. Het RPB heeft in haar berekeningen deze waarden verwisseld, waardoor er voor Schiphol een veel gunstiger beeld naar voren kwam van de geluidsherrie dan bij de andere luchthavens. Een goed voorbeeld van het vergelijken van appels met peren. Voor een wetenschappelijk instituut een doodzonde. Onvergeeflijk, omdat dat instituut als onafhankelijke rapporteur richting de politiek optreedt.
Door deze gang van zaken komen de omwonenden ten onrechte in een kwaad daglicht te staan, zij worden als klagers en querulanten weggezet. De veroorzaker van de geluidsherrie gaat op deze manier vrijuit. Overigens is het niet de eerste keer dat deze fout wordt gemaakt. Bij het totstandkomen van de Schipholwet is op dezelfde wijze met deze waarden gerommeld. Dat leidde toen al tot een veel te rooskleurig beeld van de herrie rond Schiphol. Bij een correcte uitvoering van de rekenregels zou Schiphol juist fors moeten krimpen en zou van enige groei geen sprake meer kunnen zijn. Dat is vanzelfsprekend tegen de wil van Schiphol die daarin tot dusver onvoorwaardelijk is gesteund door de politiek. Iets dat blijkens bij ons in bezit zijnde briefwisseling al in 1999 onder het bewind van minister Netelenbos speelde.
Overigens is het RPB duidelijk in haar analyse hoe het komt dat Schiphol méér herrie en hinder veroorzaakt dan andere luchthavens. Schiphol kent een toename van avond en/of nachtvluchten met de daarbij behorende extra hinder en per saldo maken de vliegtuigen die op Schiphol vliegen gemiddeld meer herrie dan elders. Verder is het opvallend dat een quota systeem naar Engels model als voorbeeld wordt gesteld terwijl het enige quota instrument dat er is voor Schiphol, het Totaal Volume Geluid door het kabinet naar de prullenmand is verwezen omdat het op termijn Schiphol kan belemmeren in zijn groei.
Als het rapport bedoeld is om de politiek te helpen met haar worsteling om groei van Schiphol aanvaardbaar te maken, dan heeft het RPB de politiek met dit rapport een slechte dienst bewezen.


Reacties op dit bericht