Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Negatieve gevolgen groei Schiphol gigantisch

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 6759 
|
 Reformatorisch Dagblad 
Negatieve gevolgen groei Schiphol gigantisch

Schiphol mag van het kabinet verder groeien, mits de totale geluidsoverlast niet toeneemt, zo bleek vorige week. Gerda Roset begrijpt niet waarom mensen nog geloven in groei van het vliegverkeer. Volgens haar is de rek eruit.

Met het kabinetsbesluit vorige week dat verdere groei van Schiphol mogelijk maakt, worden omwonenden van de luchthaven opnieuw in de maling genomen. De verbeteringen aan de gebrekkige geluids- en milieugrenzen blijven uit en voor de zoveelste keer worden de normen verder opgerekt. Het wantrouwen tegen de overheid lijkt zo nog meer toegenomen te zijn.

De Baanbrekergroep Haarlemmermeer, die ruim tien jaar geleden ontstaan is bij het besluit om een vijfde start- en landingsbaan aan te leggen -daarna Polderbaan geheten-, heeft jarenlang intensief actiegevoerd tegen de uitbreiding van de luchthaven. Zij kwam vooral op voor mens, milieu en gezondheid en waakte voor het in stand houden van de wettelijk gestelde milieugrenzen.

Al de dingen waartegen de groep, als afdeling van Milieudefensie, actie heeft gevoerd -door onder andere de bezetting van het Bulderbos, de verschillende discussieavonden en door de werkbezoeken van Kamerleden- blijken uit te komen. De zogenaamde milieubaan heeft zijn karakterisering niet waargemaakt. Bewoners die verder van de luchthaven wonen zijn nu vooral de slachtoffers van de overlast. Het verzet tegen de uitbreiding van de luchthaven is overgenomen door de verschillende groepen en platforms in de provincie.

Verbetervoorstellen
Om het wantrouwen over Schiphol terug te dringen, werden omwonenden in de gelegenheid gesteld een bijdrage te leveren door verbetervoorstellen in te dienen. Dat was de wens van staatssecretaris Schultz van Haegen. Daar werd in de gemeente Haarlemmermeer goed gebruik van gemaakt. Maar de begeleiders in deze sessies, uitgeleend door VROM, leken niet op de hoogte van de heel ingewikkelde Schipholproblematiek.

Wat is er terechtgekomen van dit zoethoudertje, dat enorm veel geld heeft gekost? Men komt nu met goocheltrucs van salderingen tussen handhavingspunten. Als ik ’s nachts wakker word van vlieglawaai, is dat omdat Castricum op dat moment ontzien moet worden. Dit klopt toch niet?

Het advies van de commissie-Eversdijk, ingesteld door het kabinet, wordt volledig genegeerd. Deze commissie adviseerde dat het grote gebied rondom Schiphol een wettelijke bescherming behoeft door het installeren van 95 handhavingspunten ten behoeve van gelijkwaardige bescherming, zoals is toegezegd door eerdere kabinetten. De flitspalen in de lucht zijn een lachertje en zijn volgens de commissie technisch niet mogelijk…

De negatieve gevolgen voor milieu en omwonenden zullen bij de groei van het luchtverkeer gigantisch zijn. Schiphol is de grootste contribuant aan het broeikaseffect en stoot enorme hoeveelheden vervuilende stoffen uit. Bovendien zijn de risico’s van een ramp voor mensen op de grond groter dan rond welk bedrijf ook. De voorspellingen dat de luchtvaart moet groeien voor de economie en zo meer arbeidersplaatsen op zou leveren, kloppen niet altijd, zeggen wetenschappers.

Valse beloftes
Ik begrijp niet waarom mensen nog geloven in groei van het vliegverkeer. De milieugrenzen werden en worden iedere keer opgerekt en aangepast om groei mogelijk te maken. De rek is eruit. Dit gaat onherroepelijk fout lopen.

Het kabinet is zijn belofte dat mens en milieu beschermd zouden worden tegen geluidsbelasting en luchtverontreiniging en dat er gezorgd zou worden voor de externe veiligheid, niet nagekomen. Het heeft de evaluatie van de luchtvaartwet misbruikt om opnieuw groei mogelijk te maken.

Het zijn de valse beloftes die pijn doen. Schiphol zou moeten streven naar kwaliteit en doelmatigheid. Milieudefensie kondigt terecht acties aan.

De auteur woont in Hoofddorp en is betrokken bij de lokale afdeling van Milieudefensie.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

En zo is het Gerda!

Actie, en die gaat er komen!

Laat de VVD en delen van het CDA zich eens diep bezinnen, over de gevolgen van het voor de zoveelste keer, schenden van beloften........
Dit gaat de democratische grondbeginselen van de rechtsstaat schenden, schreef de gemeente Amstelveen, al eens in een inspraak reactie aan de Eerste Kamer.......

Jan Griese Secr PLRS

Geplaatst door Zandloper uit Deltametropool

En laat dat deel van de P vd A dat de scepter zwaait over CROS en Rijks Planologisch Bureau (Derksen c.s.) en o.a. met prominenten (een 1e Kamerlid en S. Patijn) rechtstreeks in de R vd C van de Schiphol Group macht uitoefent svp niet ongenoemd. Laat men ook binnen die P vd A de hand maar eens diep in eigen boezem steken, de kluit is nu lang genoeg belazerd.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik deed persoonlijk onderzoek: Men verzekerde mij: De bovengenoemde personen van pvda houden zich afzijdig werd mij verzekerd. Het primaat bij het schipholdossier pvda Eerste Kamer ligt bij de pvda vaste Kamer commissie voor VenW
(gelukkig....)
Jan Griese