Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Nederland wil strengere geluidsregels voor vliegtuigen

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 972 
|
 NRC 
Nederland wil strengere geluidsregels voor vliegtuigen

Brussel, 27 febr. Nederland wil dat de Europese Unie voor AWACS-vliegtuigen dezelfde strenge geluidsnormen oplegt die ook gelden voor de burgerluchtvaart. Dat blijkt vandaag uit een brief van Nederland aan de Europese Commissie.

Nederland wil dat de Europese milieu-eisen voor het luchtvaartverkeer niet langer een uitzondering maken voor militair vliegverkeer, blijkt uit de brief. Nederland vraagt de commissie te zoeken naar mogelijkheden om milieu-eisen voor burgerluchtvaart ook aan de AWACS op te leggen. In de brief wordt verwezen naar vergeefse pogingen van Nederland om tijdens de bijeenkomst van NAVO-ministers begin februari in Vilnius stillere motoren voor AWACS op de agenda te plaatsen.

De Nederlandse delegatie in Brussel wijst erop dat de inwoners van het Limburgse Onderbanken lijden onder de herrie door laagvliegende AWACS van de naburige basis. Het lawaai kan oplopen tot 100 dBA, blijkt uit de brief. ,,Het probleem wordt veroorzaakt door de extreem lawaaierige oude motoren waarmee de AWACS-vliegtuigen (omgebouwde Boeing 707 burgervliegtuigen) zijn voorzien. Zou het gaan om burger-Boeings 707, dan zou er sprake zijn van een duidelijke inbreuk op de Europese normen.’’

In december nam de Tweede Kamer een motie aan, waarin met sluiting van het Nederlandse luchtruim voor AWACS-toestellen wordt gedreigd. Dit zou gebeuren als de NAVO voor maart niet besloten heeft tot de aanschaf van stillere motoren. Dat ultimatum is bijna verlopen, maar de NAVO is doof voor het Nederlandse verzoek. In Vilnius bleek dat de NAVO de AWACS - met de oude motoren - nog tot 2035 in de lucht wil houden.

Nederland probeert stillere motoren nu via de Europese Unie af te dwingen. Veel Europese landen zijn tevens NAVO-lid.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Gelden die Europese normen dan niet voor Schiphol? Ook hier wordt > 100 DB gemeten.

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Schiphol is voor de Nederlandse politici en en vele ondernemers heilig ! Daarom mag de Schiphol-group bijvoorbeeld meer dan 100 dB(A) aan lawaai produceren boven bijvoorbeeld Uitgeest. Wil je als Nederlandse regering goede sier maken richting het buitenland, dan stel je je zo op. Brengt mij tot de vraag aan deze regering: waarom is de Nederlandse regering doof voor het verzoek van vele lawaai-gehinderden door de Schiphol-group ?

BELANGENVERSTRENGELING ??

Wat zou er aan regelgeving gelden, indien de militaire luchthaven op Nederlandse bodem zou liggen ?
Zou 100 dB(A) dan wel acceptabel zijn ?
Net als bij de Schiphol-group ??

Nederlandse regering: jullie hebben boter op jullie hoofden !!

Geplaatst door Observer uit Nederland

Allemaal terechte opmerkingen! Maar bij Onderbanken te Limburg is de situatie vele malen ernstiger !

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Dat is nog maar de vraag Observer. In decibellen heb je denk ik wel gelijk maar hoeveel van die AWACS komen er over per dag? Ik zou wel eens een vergelijk willen zien in Lden / Lnight tussen de beide omgevingen.

Wat niet wegneemt dat ik de Limburgers alle rust van de wereld gun.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

In 2006 waren er 2539 vliegtuigbewegingen boven Nederland vanaf Geilenkirchen mbv radar bepaald. In dat hele jaar wel 8 stuks tussen 22.00 en 08.00 en 7 stuks in het weekend buiten de nachtperiode.
Praat me niet van ernstiger zeg.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Uit een rapport van NLR juni 2007:

Het ministerie van VROM heeft het NLR benaderd om in een korte analyse antwoord te geven op de vraag: “Worden er door de NOMOS meetposten, in woonwijken rond Schiphol, vergelijkbare piekniveaus (LAmax per vliegtuigpassage) geregistreerd als in Schinveld en Brunssum”. Dit schrijven heeft als doel een indicatie te geven. Het betreft niet een gedetailleerd wetenschappelijk onderbouwd onderzoek.
Het antwoord op de onderzoeksvraag is: ja, vergelijkbare piekniveaus komen ook in
woonwijken rond Schiphol voor. Het blijkt dat voor de NOMOS meetposten het hoogste
geluidniveau in de beschouwde periode van een jaar, afhankelijk van de meetlocatie, varieert tussen 86 en 102 dB(A). Het hoogste geluidniveau gemeten rond Brunssum en Schinveld, resp. 92 en 100 dB(A), komt overeen met het hoogste geluidniveau op enkele van de NOMOS lokaties.
Op bijna alle meetlocaties rond Schiphol is het hoogste geluidniveau in een onderzochte periode van een jaar meer dan 90 dB(A). Voor ongeveer de helft van deze meetposten ligt het hoogste geluidniveau in deze periode boven de 95 dB(A).

Geplaatst door Els uit Castricum

Jullie zijn allemaal erg knap en goed op de hoogte. Ik meen het! Ik kan niet alles beredeneren zoals jullie, maar ik kan wèl de vlag morgen halfstok hangen. Ik schrijf dit hier nog een keer op, voor diegenen, die dit nog niet wisten. Olav, bedankt voor je bemoedigende opmerking, in een ander knipselnieuws! Leuk!

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Dank Willem. Vlaggen helpt Els, dank!

Geplaatst door Olav uit Castricum

GETALLEN EN GETALLEN

We kunnen zelf waarnemen wat in de willekeurige maand van oktober 2005 de geluidsniveaus waren, in Castricum dan, en gemeten boven het gemeentehuis.

Klik op het woordje NOMOS in de kop van deze site en dan op het eerste en op het tweede grafiekje. Die grafiekjes konden wij toen samenstellen uit de gewaarmerkte gegevens die de gemeente tot op dat moment kreeg van de mensen die het officieel geijkte meetpunt Raadhuisplein voor Schiphol beheerden. Veel werk was dat niet, maar wel dankbaar!


Op het eerste grafiekje zie voor iedere dag van oktober 2005 álle vluchten met meer dan 70 dB(A) geluid. Op de helft van alle dagen kwamen er metingen voor over die tussen 85 en 90 decibel lagen.

Het tweede grafiekje geeft een beeld van de verdeling over de dag, zoals die toen was. ik moet erbij zeggen dat het gemeentehuis buiten de CDA route ligt. Wat je dus 's nachts ziet is dat je van 11 uur tot pak weg 5 uur toch op elk uur van de nacht wel kans hebt wakker gevlogen te worden door een vliegtuig met meer dan 70 decibel.
Overdag had je toen vier echt beroerde landingspieken, even na achten, rond lunch tijd als zomers mensen even buiten willen uitrusten, om 3 uur en heel erg rond 6 uur.

Het lijstje daaronder geeft voorafgaande maanden in 2005. April was de beroerdste, Januari en Februari vielen nog mee.
Je zou kunnen tegenwerpen dat de luidste metingen niet van vliegtuigen afkomstig hoeven te zijn geweest. Die 'vlieger' gaat niet op, want het is onwaarschijnlijk dat storingen alleen voorkomen op dagen met vliegtuigen en er waren geen hoge metingen op de vliegtuigarme dagen.

Helaas is het mij daarna nooit meer. en ook nu, ondanks vragen, niet meer gelukt de volledige tabellen te pakken te krijgen. Het is heel weinig werk daar deze grafieken uit af te leiden.
Let op: alleen de vliegtuigen die meer dan rond 70 decibel geluid produceren worden in de tabellen weergegeven.

WAT ZIJN DE ECHTE WAARDEN?

Bij vergelijken van deze (gewaarmerkte!) gegevens met de samenvattingen die je nu op de officiële website vindt:
(http://www.schiphol.nl/nomosonline)
is het eerste wat mij opvalt dat de daar weergegeven maximale meetwaarden (voor dezelfde meetpost! Raadhuisplein) veel en veel lager liggen dan de cijfers die we in 2005 zelf te zien kregen.
Ik heb daarover bij BAS informatie gevraagd. Ben benieuwd. Is de luchtvloot zo sterk veranderd?

Geplaatst door Olav uit Castricum

Els :

De vlag hangt ook hier halfstok,
onder het motto 'niet praten maar doen'.
Geplaatst door Els uit Castricum

Goh geweldig, Olav!! Wat bemoedigend! Als er nu nog een aantal meer meedoen, dan kan televisie Noord-Holland eventueel een reportage maken! Eind maart kondig ik het weer aan, dus jullie kunnen nog nadenken, mensen. Bedankt Olav!

Geplaatst door Olav uit Castricum

Geen dank Els,

Ondertussen maar wachten op het antwoord van BAS
of misschien op de echte gegevens in ons meetpunt,
die zouden we immers mogen krijgen?

Geplaatst door Frits uit Leiden

Olav, waiting for Godot?