Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Natuurontwikkeling kan niet doorgaan in groot gebied rondom vliegveld Twente

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1504 
|
 agri holland.nl 
Natuurontwikkeling kan niet doorgaan in groot gebied rondom vliegveld Twente

Een gebied van 245 hectare nieuwe natuur bij Enschede, waartoe de provincie Overijssel al besloten heeft, kan volgens de regels van het ontwerp-luchthavenbesluit niet gerealiseerd worden. Tot deze conclusie is Landschap Overijssel bij de voorbereiding van de zienswijze gekomen. Het gaat hierbij ondermeer om natuur die verplicht wordt aangelegd in verband met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Waar deze natuur aangelegd moet worden is vorig jaar vastgelegd in de omgevingsverordening van de provincie Overijssel. Ook de compensatienatuur om de gevolgen voor de natuur van het vliegveld te compenseren kan niet worden gerealiseerd. Over de door Landschap Overijssel geconstateerde tegenstrijdigheid vindt al overleg plaats tussen Area Development Twente (ADT) en het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 12 van het ontwerpbesluit, het ‘Beperkingengebied vogelaantrekkende bestemmingen en grondgebruik’ bepaalt ondermeer dat binnen een straal van 6 kilometer van de start- en landingsbaan geen bestemming of gebruik van nieuwe natuurgebieden is toegestaan. Dit verbod geldt niet als op de dag vóór de inwerkingtreding van het luchthavenbesluit de bestemming of het gebruik rechtmatig was. Bestaande natuurterreinen mogen dus blijven bestaan.

Landschap Overijssel heeft de gevolgen in kaart gebracht en vergeleken met de kaart van de omgevingsverordening van de provincie Overijssel uit 2013. Hierin staat ondermeer beschreven welke nieuwe natuurgebieden in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd moeten worden, onder andere in verband met de Europese regelgeving van Natura 2000. Omdat het bestemmingsplan bepaalt wat de bestemming is van gronden en omdat de als natuur te ontwikkelen gronden nu nog een andere bestemming hebben, zal in veel gevallen de inrichting van gebieden tot natuur niet gerealiseerd kunnen worden. Een tegenstrijdigheid, want de omgevingsverordening bepaalt dat op bepaalde plaatsen natuur ingericht moet worden en het luchthavenbesluit verbiedt natuur op die zelfde gronden.

Bijzonder daarbij is dat ook de nieuwe natuur die als compensatie bedoeld is voor de effecten van de ‘nieuwe luchthaven’ onder artikel 12 valt. Op de huidige locatie van het vliegveld ligt de bestemming ‘vliegveld’ en niet de bestemming ‘natuur’. Hoewel dit besluit tot natuurontwikkeling door meerdere overheden is genomen, wat blijkt uit de EHS-kaarten van de provincie Overijssel en uit besluiten van Provinciale Staten van Overijssel en de gemeenteraad van Enschede, ligt er nu dus een ontwerp-besluit van het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat hier haaks op staat. Landschap Overijssel adviseert om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerp-luchthavenbesluit dat nu ter inzage ligt.

bron: Landschap Overijssel


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Jan Griese uit Amstelveen

Hoe moeilijk kan je het maken... Juristerij ten top... Die Luchthaven moet gewoon NOOIT worden aangelegd. NIET rendabel en desastreus voor burgers en Natuur. Maak er maar een toeristische trekpleister van , met wat middelgrote MKB bedrijven er om heen.