Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Natuur en Milieu vraagt minister Eurlings om Eilanden van Stilte

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 651 
|
 Natuur en Milieu 
Natuur en Milieu vraagt minister Eurlings om Eilanden van Stilte

20 juli 2007 -  Grote gebieden die waardevol zijn voor voor natuur en recreatie moeten worden beschermd tegen vliegtuiglawaai. Stichting Natuur en Milieu wil de stilte in deze gebieden vergroten door vliegroutes van en naar Schiphol te verleggen, zodat mensen er weer rust en echte stilte kunnen ervaren. Natuur en Milieu verzoekt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat in een brief (20 juli 2007) om enkele van die stille gebieden te creëren.

Eén van de gebieden is een gedeelte van de Veluwe. Met het treffen van maatregelen om de Veluwe ter hoogte van Apeldoorn te vrijwaren van verstoring door vliegverkeer, ontstaat een Stille Kern bij het Kroondomein waar je natuurlijke geluiden ervaart zonder verstoring.

Natuur en Milieu heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om een aantal potentiële Eilanden van Stilte te vrijwaren van verstoring door vliegtuiglawaai. Een kaart met zoekgebieden die voor deze maatregelen in aanmerking komen is vorig jaar aangeboden aan de ministeries van Verkeer en Waterstaat en van Defensie.

Tien gebieden hebben op de kaart de hoogste prioriteit gekregen. Het gaat ondermeer om de Veluwe, gedeeltes van de Waddenzee en de Zeeuwse Delta en De Peel. De selectie van de gebieden is tot stand gekomen in overleg met natuurorganisaties, provincies en ANWB.

Natuur en Milieu heeft aanbevelingen opgesteld voor de meest betrokken ministeries (VenW, Defensie, VROM en LNV) om een aantal van deze gebieden te vrijwaren van vliegtuiggeluid. Daar zijn mogelijkheden voor, omdat de ministeries van VenW en Defensie in Europees verband bezig zijn om het gebruik van het luchtruim opnieuw te ordenen.

Natuur en Milieu wil dat daarbij rekening wordt gehouden met de ruimtelijke ordening op de grond. Omgekeerd wordt van de provincies verwacht dat zij meer werk maken van hún stiltebeleid in de gebieden waar de vliegtuigen worden geweerd.

Echt stil op de Veluwe
Voor de Veluwe is concreet onderzocht waar naar Schiphol afdalende vliegtuigen zich bewegen en hoe de routes lopen van opstijgende vliegtuigen, en hoeveel geluid die veroorzaken. Het lijkt mogelijk om de routes enigszins te verleggen en zo een gedeelte midden op de Veluwe echt stil te krijgen.

We vragen de minister om hier een experiment voor uit te voeren. Tegelijk vragen we van de Provincie Gelderland om ervoor te zorgen dat in dit gebied, ten noorden van de A1, ook andere geluidsbronnen aan banden worden gelegd, zoals wegverkeer en sportvliegtuigjes.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Ik dacht dat St. N en M aanvankelijk ook de Kennemerduinen als stiltegebied opvoerde?

Geplaatst door Els uit castricum

Geachte minister Eurlings,

Mag ik u vragen om tegelijk met de stiltegebieden ook een aantal reservaten, zonder vliegtuiggeluid, voor de mensen in dit land aan te wijzen?
Dan kunnen de mensen, die het echt niet meer uithouden in de vliegtuig-lawaai-gebieden, waar ze nu wonen, eventueel daar naar toe vertrekken. Ik ga er zelf direct naar toe, als u bekend maakt waar de reservaten komen. Dank u wel voor de moeite.
Met vriendelijke groeten, Els