Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Naar luchthaven Lelystad voor de vakantiecharter

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 901 
|
 NRC 
Naar luchthaven Lelystad voor de vakantiecharter

Schiphol wil een deel van de vliegtuigen op Lelystad laten vliegen

Schiphol wil ‘mainportgerelateerd’ gaan vliegen, met 85 miljoen passagiers in 2030. Nederlandse vakantiegangers moeten uitwijken naar Lelystad.

Rotterdam, 30 mei.
De luchthaven Lelystad moet nog veel méér worden uitgebreid dan de huidige plannen voorzien. Alleen een verdere verlenging van de baan én openstelling in de nacht kunnen zorgen voor een daadwerkelijke ‘overloop’ voor het vliegverkeer op Schiphol.

Dit staat in de langetermijnvisie van Schiphol, die de luchthaven gisteren heeft bekendgemaakt. De visie behelst de periode van 2015 tot 2030.

De luchthaven Lelystad zal over enkele jaren worden uitgebreid. De baan wordt verlengd tot 2.100 meter. Dat maakt een groei mogelijk tot ongeveer 4 miljoen passagiers per jaar. Dit is volgens Schiphol echter onvoldoende om luchtvaartmaatschappijen te verleiden structureel vanaf Lelystad te vliegen. Het gaat daarbij vooral om Nederlandse vakantievluchten. De baan moet verlengd worden tot 2.800 meter om verdere reizen, bijvoorbeeld naar Noord-Afrika, mogelijk te maken. Een openstelling tijdens een gedeelte van de nacht stelt luchtvaartmaatschappijen bovendien in staat dagelijks twee keer heen en weer te vliegen, in plaats van slechts één keer.

Luchtvaartmaatschappijen die al jaren op Schiphol vliegen, kunnen niet worden gedwongen naar Lelystad uit te wijken. Voor nieuwe gevallen zou wél een vluchtenverdeling kunnen gaan gelden.

Directeur Lex Oude Weernink van luchthaven Lelystad, die onder Schiphol valt, reageert enigszins terughoudend op de plannen van „het hoofdkantoor”. Oude Weernink: „Ik bagatelliseer het plan niet, en het is goed om nu alvast een visie te hebben voor de langere termijn. Anders word je als bedrijf beschuldigd van salamitactiek. Maar dit is slechts één van de opties. Ik ben al heel blij met de ruimte die mij binnenkort in de nieuwe planologische kernbeslissing voor Lelystad wordt geboden.” Als dit straks allemaal doorgaat, is Lelystad „spekkoper”, zegt Oude Weernink. „Vanaf 2010 gaan we hier 4 miljoen passagiers verwerken, met ruime openingstijden tussen 6 uur ’s ochtends en 11 uur ’s avonds met een uitloop naar 12 uur. Daarmee worden we een heel grote regionale luchthaven.”

De uitbreiding in Lelystad is nodig, aldus de notitie, om ruimte op de locatie Schiphol te winnen. Onlangs zei ook het Ruimtelijk Planbureau dat Lelystad van alle regionale luchthavens het meest geschikt is om door te groeien. In Rotterdam en Eindhoven zijn de groeimogelijkheden beperkter.

Schiphol groeit naar verwachting tot 85 miljoen passagiers, verdeeld over 600.000 tot 650.000 vluchten. Nu zijn dat er nog ruim 400.000. Schiphol zou vooral ‘mainportgerelateerd’ verkeer moeten gaan verwerken. Nederlandse vakantiecharters horen daar niet bij.

Er zal op Schiphol het nodige verbouwd moeten worden. Een derde noordzuidbaan tussen de huidige Polderbaan en de Zwanenburgbaan is bij nader inzien niet nodig, aldus de visie. Wél wil de luchthaven de optie openhouden om extra oostwestbaan aan te leggen, de zogenoemde parallelle Kaagbaan. Ook loopt een onderzoek naar „verlenging, verschuiving en opwaardering” van de zogenoemde Schiphol-oostbaan, die de laatste jaren nauwelijks wordt gebruikt.

Schiphol wil de komende jaren bovendien al gaan bouwen aan een nieuwe passagiersterminal en standplaatsen voor vliegtuigen in het gebied ten noordwesten van de huidige luchthaven, „grofweg gelegen tussen Schiphol Centrum en de om te leggen A9 ten zuiden van Badhoevedorp”. Vanaf 2010 moeten daar toestellen terecht kunnen, vanaf 2015 moet daar ook een deel van de afhandeling van passagiers gebeuren.

De luchtvaartsector verwacht dat de passagiersmarkt de komende jaren blijft groeien met zo’n 4 à 5 procent per jaar. Op de langere termijn wordt verwacht dat de groei zal afvlakken naar circa 2,5 procent per jaar. „De opkomst van megahubs zoals Dubai, de groei van regionale luchthavens en de ingebruikname van nieuwe zeer grote vliegtuigen, zoals de A380, zullen daarbij slechts van beperkte invloed zijn op de groei van Schiphol.”

De luchtvaartvisie is gemaakt op verzoek van het vorige kabinet. Dat besloot dat Schiphol gematigd mag groeien, als het binnen de bestaande milieugrenzen blijft. Om dit mogelijk te maken, worden geluidsnormen „gesaldeerd”. Dit betekent dat normen die niet worden overschreden, kunnen worden weggestreept tegen overschrijdingen elders.


Reacties op dit bericht