Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Mogelijkheden tot vermindering van vliegtuigoverlast door hoger aanvliegen bij het landen.

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1099 
|
 PVRC jaarvergadering 
Mogelijkheden tot vermindering van vliegtuigoverlast door hoger aanvliegen bij het landen.

Op 30 november houdt het Platform Vlieghinder Regio Castricum (PVRC) zijn jaarlijkse algemene ledenvergadering. Na het formele gedeelte dat bestemd is voor haar leden zal om 20.00 door een drietal deskundigen een presentatie worden gegeven m.b.t. het onderwerp “mogelijkheden tot vermindering van vliegtuigoverlast door hoger aanvliegen bij het landen en gebruikmaking van meerdere routen”. Dit is voor Castricum en omstreken een actueel onderwerp want in het kader van de recentelijk aangenomen experimenteerwet Luchthaven Schiphol zullen experimenten worden gehouden om de geluidshinder, die tijdens de dagelijks weerkerende nachtvluchten ervaren wordt, te verminderen. Veel effect wordt verwacht van een hoger aanvliegen bij landen. Dit in tegenstelling met de huidige situatie waarbij het niet zeldzaam is dat vliegtuigen met een forse geluidsoverlast op een hoogte van ca. 1000 meter over Castricum en omgeving scheren. Als dit experiment zoals te verwachten valt inderdaad leidt tot een forse afname van de thans ervaren geluidsoverlast zal dit een interessant uitgangspunt zijn voor experimenten met betrekking tot vermindering van vliegtuigoverlast door het ook overdag hoger aanvliegen bij het landen. Thans gebeurt dit nog regelmatig op een hoogte van ca. 500 meter, terwijl studies (o.a. Sourdine) aangeven dat dit boven Castricum en omgeving veel hoger kan (ca. 1500 meter).

Het is PVRC gelukt om hiervoor de volgende sprekers uit te nodigen

hoger aanvliegen ’s nachts bij het landen

  • Ir. E. Koster (projectleider pilots/experimenten van CROS)
  • Ir. P. Riemers (directeur Luchtverkeersleiding Nederland) en verantwoordelijk voor het recentelijk opgerichte Knowledge & Development Centre.
hoger aanvliegen overdag bij het landen
  • Ir. C. Beers (Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium), projectleider “Sourdine”.

Na hun presentaties zal er gelegenheid worden gegeven voor discussie en het stellen van vragen. Het gaat tenslotte om ons en onze leefomgeving. Degenen die nog geen lid zijn van PVRC en het interessant vinden om hierbij toch aanwezig te zijn kunnen zich hiervoor via internet bij het secretariaat van PVRC aanmelden bob-at-vlieghinder.nl, schriftelijk onder gebruikmaking van Postbus 327, 1900 AH Castricum dan wel zich bij de ingang van de zaal te melden.

De locatie waar deze presentatie zal worden gegeven is:
GGZ Dijk en Duin (v/h Duin en Bosch), theater Dansende Duinen,
(v/h De Clinghe) in Bakkum.
Zaal open 19.45 uur
Presentaties en discussie: van 20.00 – 22.15 uur

Leden krijgen voor het aan deze bijeenkomst voorafgaande besloten ledengedeelte een aparte uitnodiging op het huisadres.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door cns uit Deltametropool

Dit lijkt vragen om moeilijkheden. Formeer op zijn minst een breder panel!

Geplaatst door Wim uit Castricum

Mevrouw of mijnheer cns,
Van u heb ik meerdere reacties op deze website mogen lezen. U weet het allemaal zo goed, zo zelfs, dat ik met erg veel belangstelling uitzie naar uw aanmelding voor een bestuursfunctie bij het PVRC. Samen met u gaat het zeker veel beter en kunnen we de politiek en de sector de baas. Klein kunstje wordt het dan.
Mocht u zich onverhoopt niet aanmelden, dan zie ik uw reacties als gebakken lucht.
Aan u de keuze.
Met vriendelijke groet,
Wim P.

Geplaatst door FD uit Haarlem

De reactie van CNS snijdt welzeker hout.

Indien 1000 m forse geluidoverlast betekent, dan lijkt me een verhoging van 500 naar 1500 meter geen zoden aan de dijk te zetten.
Zowel perswbericht als de mededeling op de website zijn onduidelijk.
Te meer is dat zo, omdat het niet zozeer de intensiteit is waar het om gaat als de onophoudelijkheid waarmee vliegtuigen om de paar minuten blijven passeren. Al is dat ene lawaaitoestel dat bij zuidenwind de stille ochtend van Castricum verscheurt wel erg beroerd.
De rol van aantallen boven intensiteit ven lawaaipassages werd zelfs tijdens een vroegere jaarvergadering door een deskundige van het NLR met maat en getals aanhetoond.
De reactie van de Heer wim P op iets dat voor hem een onwelgevallige inhoud heeft illustreert een houding die niet bevorderlijk is voor dialoog.

Ik vind dat het bestuur van PVRC de zaak van de omwonenden geen dienst bewijst. Ook de magere informatie in de aankondiging voor de ditmaal besloten ledenvergadering en de afwezigheid van informatie over inhoud van de te laat aangekondigde bijeenkomst.

Voorbeeld van gebrekkige informatie:
1 een bestuursvoornemen om PVRC lid te maken van een dubieuze platformvereniging waarin notabene de andere leden gemakkelijk bezwaren van Uitgeest of Castricum tegen vaste routes over hun gemeenten kunnen overstemmen. De platforms zijn van kritische gesprekspartner verworden tot verontwaardigde klagers.
Of 2 Het feit dat het bestuur tussentijds is gewijzigd en niet gevraagd wordt naar presenteren van nieuwe candidaten. Misschien zijn er mensen die vinden dat het beter kan.
Of 3 kritische besprekkingen van mogelijkheden en ontwikkelingen [KDC en proefondervindelijk variëren van routes, gebruik van IKB voor informatie naar de sector, het zijn alle ideeën conform voorstellen afkomstig van vorige platform besturen - het probleem is dat de huidige ontwikkelinen te vrijblijvend zijn. Er wordt te gezeurd over beperken van luchtvaarteconomie en te weinig nagedacht over verbeteren van kwalieit van de relatie tussen algemene betekenis van luchtvaart en verkeersleiding en de iompact op het welzijn van individuele burgers. Zoals de laatste mededeling van het kabinet weer officieel zegt: de overheid kent geluidbelasting als algemeen gegeven, maar geluidbeleving door omwonenden is geen door de wet gehanteerd begrip.

Ik verwacht dat Wim P of PVRC-bestuur met open oren luisteren naar iedere vorm van kritiek die in hun richting komt. Alleen kritiek geeft de mogelijkheid te zien wat je eerder niet zag, terwijl vleierij alleen fouten kan versterken en niet tot nieuws leidt. De reaktie van Wim P was beneden de maat en gebakken lucht.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Als nu eerst de zogenaamde experts op de PVRC avond eens aan het woord gelaten worden, dan kunnen we ter plekke en en plain publique met onze kritiek en vragen komen, om eventuele sprookjes in alle openheid aan de kaak te stellen

Geplaatst door FD uit Haarlem

Men zou de vraag van Heer of Mevrouw CNS ernstig kunnen nemen. Hij/Zij is blijkbaar verontrust.

Geen persoon uit de zaal kan het opnemen tegen drie sprekers die gezamenlijk een enkel onderwerp bespreken in tevoren toegemeten tijd en met de gelegenheid tot vooroverleg.

Ook na lezen van de (rijkelijk late) schriftelijke uitnodiging betwijfel ik bovendien of de PVRC leden voldoende informatie hebben ontvangen om zich redelijk voor te bereiden op alle te stellen vragen.

Geplaatst door Wim uit Castricum

FD. Ik ben het helemaal met u eens. Commentaar (kritiek) draagt bij aan blikveld verruiming. Daarover met elkaar in overleg, leidt tot een dialoog en verbetering. Het is ook een vorm van betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid nemen. Dit laatste krijgt vorm door, na kritiek, zo concreet en volledig mogelijk met een verbetervoorstel te komen. Mijn eerdere reactie heeft met name betrekking op dit laatste. Dat mis ik in de commentaren van cns. Bij mij ontstaat daardoor het gevoel dat er vanaf de zijlijn vuurwerk wordt gegooid, achterover wordt geleund en gekeken wordt wat het effect daarvan is.
Tenslotte ben ik, achteraf, van mening dat ik mijn woorden in mijn eerste reactie zorgvuldiger had moeten kiezen.


Geplaatst door cns uit Deltametropool

Kijk, dat is nu gebakken lucht. Zorgvuldige terughoudendheid en alsjeblieft geen kritische woorden over aan de sector verbonden partijbonzen. Intussen verdwijnt het topje van de ijsberg met de overdracht van het IKB aan o.a. deze heren onder water. Volgende actie?

Geplaatst door Mevissen uit Beverwijk

Alle vliegtuigen over Beverwijk vliegen op 600 - 650 mtr hoogte. Wanneer dit op min. 900 mtr gaat is de geluidsoverlast sterk vermindert. Wat zegt de wet hier eigenlijk over ? Als ik 5 km te hard ga in de auto kan ik een bekeuring krijgen. Maar hoe zit dat met vliegtuigen welke zich niet aan hoogte en route houden ?

Geplaatst door gerard uit NULL

Helaas, zo mogen zelfs nog lager vliegen..