Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Ministerraad voor experimenten beperking geluidhinder Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1082 
|
 Luchtvaartnieuws 
Ministerraad voor experimenten beperking geluidhinder Schiphol

DEN HAAG - De ministerraad heeft vrijdag (15 september) ingestemd met een wetsvoorstel dat experimenten om geluidhinder te verminderen mogelijk maakt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om aanpassingen van vliegroutes of baangebruik. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk maatregelen voor beperking van geluidshinder snel in de praktijk te testen op hun effecten.

Als een experiment succesvol blijkt te zijn, kunnende bestaande regels voor Schiphol structureel worden aangepast. Op dit moment kan alleen worden afgeweken van de regels bij groot baanonderhoud of in een bijzonder of acuut geval.

De essentie van het wetsvoorstel is dat vliegmethoden kunnen worden uitgeprobeerd die naar verwachting minder overlast veroorzaken. Voorwaarden voor een experiment zijn onder meer dat er een vastgesteld doel en een tijdslimiet zijn en dat er niet meer geluidshinder wordt geproduceerd dan nu het geval is.

Het wetsvoorstel is opgesteld naar aanleiding van een verbetervoorstel van de Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS). Ook de Tweede Kamer heeft meerdere keren aangegeven voorstander te zijn van experimenten met ander route- of baangebruik.


Reacties op dit bericht