Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minister moet afzien van onderzoek naar luchthaven bij Dronten

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 977 
|
 Blik Op Nieuws 
Minister moet afzien van onderzoek naar luchthaven bij Dronten

Lelystad - De provincie Flevoland en de gemeente Lelystad hebben hun bezorgdheid geuit aan minister Eurlings over de mogelijke nadelige gevolgen die de Toekomstverkenning Schiphol voor de uitbreiding van Lelystad Airport kan hebben. In die vorige week door het kabinet aanvaarde verkenning is niet alleen de bestaande luchthaven Lelystad opgenomen, maar worden ook twee alternatieve locaties bij Dronten voor nader onderzoek genoemd.

Verkenning

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad vinden dat de Toekomstverkenning Schiphol geen gevolgen mag hebben voor de korte termijn ontwikkeling van Lelystad Airport. De bestaande luchthaven bij Lelystad en de in de verkenning genoemde alternatieve locaties liggen op relatief korte afstand van elkaar. De verkenning gaat echter niet in op de onderlinge relaties en de afstemming die daardoor noodzakelijk wordt. Daardoor staat de lange termijnontwikkeling op gespannen voet met de ontwikkeling van Lelystad Airport op de bestaande locatie.
Miscommunicatie en onrust

Door de genoemde alternatieve locaties binnen Flevoland zal de langetermijnvisie, hoe abstract ook in zijn opzet, leiden tot miscommunicatie en onrust: er komt een luchthaven bij Dronten! Daarnaast kan het in het planologisch-juridische traject leiden tot vragen in hoeverre in het lopende traject van het aanwijzingsbesluit en het bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met deze “toekomstige ontwikkeling”.
Prioriteit ontwikkeling Lelystad Airpoirt

Provincie Flevoland en gemeente Lelystad hechten sterk aan een snelle ontwikkeling van Lelystad Airport. Om deze reden is minister Eurlings gevraagd af te zien van het verder onderzoeken van alternatieve locaties in Flevoland en prioriteit te geven aan de ontwikkeling van Lelystad Airport op de bestaande locatie en deze vooral niet te frustreren.
Randvoorwaarde

Eerder heeft minister Eurlings toegezegd dat hij in ieder geval voor oktober 2009 de uitbreidingsprocedure van luchthaven Lelystad wil afronden. De korte termijnontwikkeling van de luchthaven geldt daarmee voor provincie Flevoland en gemeente Lelystad als randvoorwaarde en uitgangspunt voor het nog uit te voeren lange termijnonderzoek aangaande de toekomst van Schiphol vanaf 2020. 


Reacties op dit bericht