Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minder mensen last van geluid bij Schiphol

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 889 
|
 NRC 
Minder mensen last van geluid bij Schiphol

Den Haag, 11 juli. De geluidshinder van overvliegende vliegtuigen voor omwonenden van Schiphol wordt binnenkort kleiner. Het aantal mensen dat ernstige overlast heeft van het vliegtuiggeluid, zal hierdoor verminderen met 18.000.

Dichtbij Schiphol zal een klein aantal bewoners juist meer overlast krijgen. Om de geluidsvermindering te realiseren, zullen enkele aanvliegroutes worden aangepast, onder meer boven Amsterdam, IJmuiden, Abcoude en Rijsenhout.

Het kabinet stemde gisteren in met dit voorstel van de ministers Eurlings (Verkeer, CDA) en Cramer (Milieu, PvdA). Het kabinet heeft het besluit genomen na meer dan een jaar te hebben geëxperimenteerd met onder meer andere vliegroutes, vaker wisselen van landingsbanen, een nieuw type geluidswal en tariefsverhogingen voor lawaaiige toestellen.

De CROS, een samenwerkingsverband van omwonenden van Schiphol, bestuurders uit de regio en de luchtvaartsector, adviseerde na de positieve resultaten daarom de maatregelen definitief in te voeren. De luchthaven gaat door met nieuwe experimenten om het geluid voor omwonenden nog verder terug te dringen.

Deze maatregelen om het geluid rond Schiphol te beperken zijn het gevolg van de oprichting in 2006 van de Tafel van Alders, een groep bestuurders en belanghebbenden rond de luchthaven. Voorzitter Hans Alders was onder andere minister en commissaris van de koningin in Groningen.

Doel van de Tafel van Alders is om gezamenlijk plannen te maken voor de langere termijn over de groei van de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de leefomgeving voor de periode tot 2020.

Een van de maatregelen om de geluidshinder te beperken, is een nieuwe ‘bochtstraaltechniek’, die de spreiding van vliegtuigen boven Hoofddorp en Nieuw Vennep sterk vermindert.

Hierna vindt onderzoek plaats naar een ruimere bochtstraal, die de bebouwing van de Vinex-woonwijk Floriande in de gemeente Haarlemmermeer meer moet ontzien.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

"lawaaiige toestellen."

Hoe definieer je zoiets?

Is 80 dB(A) dan de norm?
Volgens de Arbo-wet is dan zeker gehoorbescherming nodig.
Mijn inziens houdt de sector er eigen wetten op na. Veelvuldig komt het geluid ruim boven de 80 dB(A) uit. Ook bij landend verkeer.
En de techniek is voorlopig nog niet zo ver dat er een fluisterend toestel over je dak scheert. Dus is het gewoon weg onacceptabel dat er zo laag op zo'n idiote manier wordt gevlogen over de bebouwde kom! In zee met die luchthaven Schiphol!

Geplaatst door Els uit Castricum

Toen ik van onze-lieve-heer-Schiphol vanmorgen tot 5 uur mocht slapen, kreeg ik door zijne genade, de tijd om na te denken. Want slapen was verder verboden. Wat denkt een mens gekke dingen op onuitgelapen uurtjes. Sorry, dat ik daar even over uitweid.
Het woord steenpuist kwam bij me in gedachten en hup daar kwam opeens Scheveningen ook nog in mijn wattenhoofd opzetten. Lachend zei ik: 'We hebben twee steenpuisten in Holland. Een speelt zich af in de lucht en een speelt zich af aan ons mooie strand.' Want twee grote leefgebieden worden onleefbaar voor vele honderdduizenden. Vandaag nog hoorde ik dat iemand naar Frankrijk wilde omdat ze ziek werd van het leefklimaat hier. Ze kreeg de raad om maar gauw te gaan. Ze werd dus ziek van al het lawaai en al het lelijks dat vloekte met haar gevoel voor schoonheid.
Nou, over lelijks gesproken. SCHE-VE-NIN-GEN! Ooit zoiets lelijks gezien? Nu gaan ze het nog lelijker maken. Laatst zei mijn dochter, dat ze in Scheveningen gegeten had, maar dan bij de oude haven en dat was nog leuk. Waar is het leuke rustige landelijke Holland met molens,koeien met horens en zijn karakteristieke landschappen gebleven? Ik voel me gewoon ontheemd, weten jullie dat?
Toen fietste ik later een uur te vroeg naar het station, totaal dus in de war, door de doorwaakte nacht. Maar wat viel me toch op? Heel veel vliegverkeer vloog met korte bocht pal over de dorpskern, dus niet meer steeds die grotere bocht makend tussen Limmen en Castricum. Zou dat, door minder vluchten iets nieuws zijn, zodat ze brandstof en tijd uitsparen? Wie kan mij daar iets over zeggen?

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

" Heel veel vliegverkeer vloog met korte bocht pal over de dorpskern, dus niet meer steeds die grotere bocht makend tussen Limmen en Castricum. Zou dat, door minder vluchten iets nieuws zijn, zodat ze brandstof en tijd uitsparen? "

'Het nieuwe vliegen'? Net als het reclamespotje op de tv.? 'Het nieuwe rijden'? 1 ding is zeker: het is asociaal!
Inderdaad Els, je word wakker gebulderd op een tijdstip dat je bij je zelf denkt: hoe zou ik hun kunnen treffen?
Dat zou ik graag willen: de verantwoordelijken zelf treffen. Niet 1 keer, maar vele. Net zo als zij bij ons doen!

Geplaatst door siempie uit hoofddorp

Ik wordt er zo moe van... Toevallig ben ik een van de getroffen bewoners waar de hinder toeneemt. Toevallig heb ik, toen dat kon, dus voor de proeven, een verbetervoorstel ingediend om de bochtstraal zo in te richten dat deze buiten de bebouwing en de recreatiegebieden zou vallen. "Toevallig" is dit zo geinterpreteerd dat inderdaad een vaste bochtstraal gevlogen zou worden maar buiten de bebouwing was "Nicht im Frage" want dit zou een andere route hinderen. "Toevallig" moest ik, na dat de proef gestert was, erachter komen dat deze "gehinderde route" dezelfde betrof als die waar ik het verbeter voorstel voor had ingediend.
"Toevallig" bevalt het experiment zo goed dat het omgezet word in de werkelijkheid.
Nu ga ik het beleven dat ik nog 3 x meer hinder om mijn oren krijg als voor de proef want de wet wordt aangepast.
Kan iemand mij vertellen (zonder de kastjes en de muur) waar ik terecht kan om dit aan te vechten. Buiten het feit dat mijn woning in waarde daalt en niet extra geisoleerd word (want we passen de wet aan) vind ik het nog het meest frappante dat de norm overboord gefli..erd mag worden. Het gaat mij om mijn woongenot en ik moet zeggen; Ik zou inmiddels leiver in Spaarndam wonen. Ik heb mijn buik meer dan vol van de hele gang van zaken en ik heb nog nooit hulp van enige overheid gekregen.
En de mensen die roepen had je daasr maar niet moeten gaan wonen...... daar heb ik niks meer op te zeggen. Als je zo stom bent om je te laten lijmen door je broodwinning mag ik hopen dat er een....... nee..., dat hoop ik niet. Zelfs de grootste stommeling verdient het niet dat er een vliegtuig op zijn huis valt.

Een inwoner van Floriande.

P.S.

Er is ook een lichtpuntje; Als het kabinet de wet heeft gewijzigd gaan ze kijken of er wel buiten de bebouwing om gevlogen kan worden. <Hier wou ik een synoniem voor domme mensen invoegen maar ik probeer het netjes te houden>.... Eerst het kalf verzuipen en dan de put dempen.

Maar even buiten de frustratie om.... er is toch kijharde wettelijke grens m.b.t. de geluidshandhaving????? Bij wie kan ik terecht om een meetpunt op te laten richten in Floriande?

Geplaatst door Els uit Castricum

Siempie, zeer bewogen heb ik je stukje gelezen. Ik begrijp je vertwijfeling en je gevoelens van onmacht. Het is iets VRE-SE-LIJKS: vliegtuiglawaai!!! Je verstikt er zowat door.
Toch kom ik, die ook zo wanhopig is, je een hart onder de riem steken.
Ik noem de recessie!! Die is niet zomaar uit de lucht komen vallen en hij gaat ook niet meer over. Veel dingen moeten eerst gaan veranderen en sommige dingen gaan snel en sommige zaken gaan langzaam maar er verandert wèl heel veel. Daardoor zal er een nieuw evenwicht gaan ontstaan. Het zou te filosofisch zijn om dat hier uit te leggen. Maar er komt een mentaleitsverandering, die inhoudt, dat steeds meer mensen zich drukker en drukker gaan maken om het welzijn van de aarde, om hun eigen gedrag en geweten en om niet meer te incasseren maar te investeren in hun eigen ethisch gedrag.
DE grote verandering van deze tijd is bijvoorbeeld President Obama. Ga op zoek naar boeken en artikelen, die over deze verandering schrijven en houd nog even vol.
Ik wens je heel veel sterkte en wij in een bepaalde hoek van Castricum zijn je lotgenoten. Groeten, Els

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Siempie toont voor de zoveelste keer aan dat de ondoorzichtigheid van wie verantwoordelijkheid draagt voor persoonlijke ellende van burgers werkt ten bate van de luchtvaartsector.

Op zich niet zo gek natuurlijk
Politiek Den Haag is verantwoordelijk voor de wetgeving in Nederland. Deze zelfde overheid heeft de luchtvaartsector in handen. Vestzak broekzak dus. Dat is geen beschuldiging, dat is een feit.

De politici in Den Haag zitten daar een beperkte periode, de politici die een kabinet vormen over het algemeen niet langer dan 4 jaar. JPB is een behoorlijke uitzondering.

Terug naar de vraag: bij wie kan Siempie verhaal halen?

De rechter?
BAS?
De Koningin?
Progis?
Lokale politici?
Schadeschap Schiphol?
Provincie?
Schiphol zelf?
CROS?
KLM?
PVRC?
LVNL?
AAS?
Burgermeester en wethouders?

Ik vergeet er vast nog wel een paar. Siempie koopt hier helemaal niets voor want geen van de clubs hierboven heeft een oplossing. Sterker, velen van hen zullen elkander de hand boven het hoofd houden.

Het vreemde is dat er in Floriande, Castricum en Uithoorn (en alle andere gehinderde gebieden) overeenkomstige geluiden komen: “we zijn het zat”. Het probleem zit hem er in deze mensen te bundelen en slagkracht toe te delen. Er zijn 2 miljoen gehinderden, ergo, er zijn er 14 miljoen niet gehinderd (of iets van die strekking). Zolang het electoraat geen pijn voelt aangaande de ongekende overlast van Schiphol zal er niets gebeuren. Zelfs een tweede neergestorte kist verandert daar niets aan.

Geplaatst door Ton uit NULL

Precies, hr. Alegeiz.
Hoe kunnen we dus 14 miljoen zich van niets bewust zijnde Nederlanders een niet uit te schakelen vliegtuigwekker kado doen?
Kortom, hoe porren we ze wakker ?

Geplaatst door j h Griese uit Amstelveen

Siempie,
Ook ik leef met je mee. Schandelijke praktijken! Om hier juridisch iets aan te doen,heb je een goede jurist nodig. Ik ken daar de situatie niet exact, maar het klinkt treurig ! Ook BLRS verdiept zich er nu in.
Bel me maar: 0297-582336 Mogelijk kan de gespecialiseerde jurist die ik ken je helpen. (Hij werkt op no cure no pay basis !)

Geplaatst door j h Griese uit Amstelveen

Als het halflamme Cros het goed vindt, tekent de ministerraad:

Hinderbeperkende maatregelen Schiphol definitief ingevoerd

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Persbericht ministerraad

10 juli 2009
HINDERBEPERKENDE MAATREGELEN SCHIPHOL DEFINITIEF INGEVOERD

Zeven maatregelen die de hinder voor omwonenden rond Schiphol beperken, worden definitief ingevoerd. De ministerraad heeft op voorstel van minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat en minister Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ingestemd met een daartoe strekkende wijziging van het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB). Deze wijziging is nodig om de maatregelen definitief vast te leggen.

Het gaat om aanpassingen in de uitvliegroutes ter hoogte van onder andere IJmuiden, IJmeer, IJmond, Abcoude, Rijsenhout, Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp en Nieuw-Vennep. De hinderbeperkende maatregelen zijn afgesproken aan de Alderstafel en zijn in 2008 en 2009 als experiment uitgevoerd en geëvalueerd.

Omdat de hinderbeperkende maatregelen succesvol zijn gebleken, heeft de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) geadviseerd ze definitief in te voeren. In het CROS zitten bewoners, bestuurders en luchtvaartpartijen. Vanwege de positieve effecten op de hinderbeperking zijn de adviezen door het kabinet overgenomen.

Door het definitief vastleggen van de experimenten wijzigen enkele luchtverkeerswegen en grenswaarden in de handhavingspunten voor geluid. In een aantal handhavingspunten wordt meer geluid toegestaan, in de andere punten minder. Het aantal ernstig gehinderden rond Schiphol neemt hierdoor in totaal af met 18.000 personen. Dichtbij de luchthaven zal een beperkt aantal omwonenden meer hinder ondervinden. De komende jaren vinden nieuwe experimenten plaats om de hinder voor omwonenden van de luchthaven nog verder te beperken.

Het invoeren van de hinderbeperkende maatregelen is het resultaat van de adviezen van de Alderstafel. Dit overleg met hierin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers is in december 2006 opgericht met als doel ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk uit te werken. In 2007 heeft dit overleg, onder leiding van de heer Alders, een advies uitgebracht over de ontwikkeling van Schiphol en de regio tot 2010. Hierop volgde in oktober 2008 een tweede advies over de ontwikkeling van Schiphol tot 2020. Beide adviezen zijn door het kabinet overgenomen.

RVD, 10.07.2009

Categorieën: Overig

Bron: Ministerraad, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

(Milieubeher ?)