Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minder melders, meer klachten vliegverkeer

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1261 
|
 Haarlems Dagblad 
Minder melders, meer klachten vliegverkeer

SCHIPHOL - De afgelopen maanden zijn er meer klachten ingediend over het vliegverkeer van en naar Schiphol, maar wel door minder klagers. Met name ten noorden van Schiphol nam het aantal klachten af, mede doordat er minder is gestart vanaf de Polderbaan.

In de maanden november, december en januari trokken 1114 mensen aan de bel bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol. Dat zijn er aanzienlijk minder dan in het kwartaal daarvoor, toen 2841 omwonenden klaagden. Overigens is dat nog altijd meer dan een jaar geleden (619 klagers).

Voor BAS is het aantal klagers maatgevender voor de overlast van de luchthaven dan het aantal klachten. Dat liep namelijk het afgelopen kwartaal op naar 57.942 meldingen. Daarbij is één vaste melder in Leimuiden goed voor 24.379 klachten. Twee andere klagers wisten ieder ook ruim zesduizend keer te klagen.

Uitgesplitst naar gemeente zitten de meeste gehinderden nog steeds in Amsterdam, Hoofddorp en Amstelveen. Er is een duidelijke afname te zien in het aantal melders uit Castricum, Haarlem, Uitgeest, Spaarndam, Vijfhuizen, Santpoort en Beverwijk. Alleen uit Heiloo kwam meer klachten. In de wintermaanden wordt altijd minder geklaagd (mensen zitten niet veel buiten en ramen blijven dicht) en de Polderbaan is deze maanden een kwart minder gebruikt voor starts.

Opvallend is wel dat meer inwoners van Aalsmeer en Uithoorn de weg naar BAS vonden terwijl daar niet meer op is gevlogen.

En hoewel de Buitenveldertbaan door het winterse weer vaker is gebruikt, heeft dat niet geleid tot extra klachten uit Amstelveen en Amsterdam. Deze maand is de Buitenveldertbaan wegens groot onderhoud buiten gebruik. Dat verkeer wordt op andere banen afgehandeld, maar bij harde westenwind zullen toestellen toch over Amsterdam en Amstelveen komen en dan landen op de oostbaan en de Kaagbaan. Bij harde oostenwind kan vanaf deze banen ook worden gestart richting het oosten. Normaal gesproken wordt de Kaagbaan alleen gebruikt voor starts en landingen in zuidwestelijke richting.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

1) Met name ten noorden van Schiphol nam het aantal klachten af, mede doordat er minder is gestart vanaf de Polderbaan.

2) Voor BAS is het aantal klagers maatgevender voor de overlast van de luchthaven dan het aantal klachten.

1) Het bevreemd mij dat hier enkel wordt gesproken van starts vanaf de (K)Polderbaan.
Want zodra de wind maar ook enigzins in de zuid-hoek zit, wordt je om de 2 minuten getrakteerd op een portie herrie, reeds vanaf 04.45 in de ochtend! En dat zijn dus landingen! Praktisch de gehele dag door!

2) Zo wordt het klagen vakkundig omzeep geholpen!(onder druk van de sector?) Het is zeer beschamend dat men enkel alleen naar het aantal klagende personen kijkt, want de meeste mensen die er ook last van ondervinden nemen niet meer de moeite om klachten in te dienen. Omdat het blijkbaar toch niets opleverd. De sector blijft gewoon op een asociale wijze over de bebouwing heen scheren......

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Compleet gelijk VOS!
Landingen zijn frequenter en geconcentreerder en geven door de continue onafgebroken stroom meer ervaringshinder!
Ook zijn de landingspieken langer dan de startpieken. Ook staat er veel vaker een zuidelijke wind waardoor er ook vaker vanuit het noorden wordt geland naar het zuiden. Plannen voor zwanenburg in het oude alders voorstel waren 50% meer landingen!!

Alleen bij een goede noorden wind is het wat rustiger..en kun je in de tuin zitten...

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Ik gun jullie je rust voor de komende paar dagen.

Geplaatst door Victor uit Krommenie

Dank heer Aelegeiz ,

Het is inderdaad nu even rustig...

Ik weet niet waar U woont, maar iets zegt me dat U aan de kant woont waar nu dus wel veel last is vanwege de noordelijke wind?

Zijn dat dan starters of landingen?...

Gewoon benieuwd...

We zouden de hinder eigenlijk het hele jaar moeten verdelen tussen alle gebieden...dan hebben all locaties er evenredig veel last van..



Geplaatst door Jaap uit Bussum

Als ik op "hinder" klik boven aan deze website krijg ik het advies NIET meer bij BAS te klagen. Als men dat advies opvolgt is het niet zo verwonderlijk dat je minder klagers krijgt. Moet dit advies niet eens herzien worden? Hoe meer klachten, hoe beter en zo ingewikkeld is het toch niet?

Geplaatst door Ymte van Gosliga uit Castricum

In het bedoelde bericht onder "hinder" is aangegeven waarom dit advies is gegeven.
De manier waarop klachten moeten worden ingediend is zo ingewikkeld geworden dat veel inwoners die overlast ervaren er van af zien om te klagen. Vandaar dat er minder klachten kwamen, zonder overigens dat de overlast afnam.
Enkele cijfer: In de maanden november van 2005 t/m 2007 werden respectievelijk 51.065, 59.147 en 65.216 klachten geregistreerd, in november 2008 9.419 klachten en december 2008 9.173 klachten ( bron: BAS).
Wel is het mogelijk geworden om meerdere klachten tegelijk te verzenden. Maar deze "veelklagers" worden vervolgens weer uit de statistische gegeven gehaald....

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste Ymte, bedankt voor jouw reactie. Wat jij schrijft heb ik ook gelezen, maar kennelijk verschillen wij van mening over de mate waarin de nieuwe manier van on-line melden ingewikkeld is. Ik vind het wel meevallen, maar daar kan een ander natuurlijk anders over denken. Ik vind het erg jammer dat de statistieken van BAS nu een positiever beeld geven dan de werkelijkheid is. Zou het een idee zijn als iemand van het platvorm een soort invulinstructie maakt om het melden te vergemakkelijken?

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

@Victor,

mijn uitspraak is oprecht gemeend en is zonder cynisme bedoeld.
Ik woon in Spaarndam en heb derhalve fors meer last van starters dan van landers.

Goed voor ons (en dus slecht voor jullie) is de overwegende zuiden winden van de laatste tijd. Dat is nu weer even over en krijgen wij inderdaad de volle laag terwijl jullie eindelijk es normaal zouden moeten kunnen slapen.

@Jaap:
Na miljoenen ingediende klachten heb ik nog geen 1 maatregel ingevoerd noch voorgesteld zien worden.

Je hebt kleine leugentjes, echte leugens en je hebt statistieken.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste L.R. Aalegeiz,
Tja, of klagen helpt? Ik durf er geen uitspraak over te doen. Maar wat zou er kunnen gebeuren als er plotseling veel minder geklaagd wordt? De luchtvaart zal dit aangrijpen om hun successen met andere routes en stille vliegtuigen te bejubelen. Als iedereen die zich aan het lawaai stoort gaat of blijft klagen, dan kunnen de politieke partijen die het milieu wel een warm hart toedragen daar mogelijk iets mee doen. De rapportage van BAS wordt immers door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat erkend. Om die reden stimuleert het platvorm Hilversum om bij BAS te klagen.

Geplaatst door L.R. Aalegeiz uit Spaarndam

Beste Jaap,

de enige politieke partijen die daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in ecologisch welzijn staan al jaren geparkeerd aan de zijlijn.

Onze overheid (Eurlings) ziet mogelijkheden in het bijplempen van asfalt. Dit wordt nu verkocht als bouwprojecten om de economie uit het slop te trekken.

Het is bij de dames en heren nog niet duidelijk dat er sinds 1971 plannen zijn om een groot infrastructureel project uit te voeren voor de kust van NL dat wel ecologisch voordeel heeft en niet alleen maar nadeel.


"Voor BAS is het aantal klagers maatgevender voor de overlast van de luchthaven dan het aantal klachten. Dat liep namelijk het afgelopen kwartaal op naar 57.942 meldingen. Daarbij is één vaste melder in Leimuiden goed voor 24.379 klachten. Twee andere klagers wisten ieder ook ruim zesduizend keer te klagen."


Sterkte Jaap. Zodra je in Hilversum 100.000 klagers op de been hebt zal BAS zeggen dat er 100.001 klagers in Amsterdam zitten. Of men vindt plotsklaps niet het aantal klagers maar het aantal klachten relevant. Of wat dan ook. Je mag het zien als uitlaatklep, dat indienen van die meldingen van overlast.

Ik zit ook nog steeds te wachten op een verklaring over de u-bocht van een kist direct vanaf de Kolderbaan gevlogen (over de Amsterdamse Vaart in Haarlem nb).
BAS heeft dit doorgespeeld aan de Inspectie van V&W want dit vond men ook wel raar. Nooit meer iets op teruggehoord (mei vorig jaar?).

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste L.R. Aalegeiz,
Ja, de luchtvaart is nu eenmaal een soort heilige koe geworden. Maar klagen ontmoedigen vind ik nog steeds een strategie waar ik mij niet in kan vinden. Maar we hoeven het natuurlijk niet altijd met elkaar eens te zijn. Wie zegt dat ik later niet op andere gedachten kom?
Wat jouw klacht over de U bocht betreft, je kunt ook klachten bij de Luchtverkeersleiding deponeren (.(JavaScript moet ingeschakeld zijn om dit e-mail adres te bekijken)). Dat heb ik twee weken geleden gedaan toen ik van BAS een zeer ontwijkend antwoord op mijn vraag kreeg.De LVNL heeft beloofd binnen zes weken mijn vraag te beantwoorden. Daar ga ik ze aan houden. En sterkte met de overlast.....

Geplaatst door joop uit NULL

Noorderwind betekent starten vanaf de
Kolderbaan opstijgen recht over Haarlem_Noord.
Ernstig inbreuk op leefmilieu, Oordopjes, stress, hoge bloeddruk.
Afname klachten? DE LEUGEN REGEERT!

Geplaatst door wolters A. uit Amsterdam


Dat er hier überhaupt naar de statistieken van BAS wordt geluisterd.. Ik volg het advies op en klaag niet meer via BAS.
De kwaliteit van informatievoorziening is daar de afgelopen jaren dermate achteruit gegaan.. Totale desinteresse en de klachtenbehandelaren spugen voorgeprogrammeerde informatie als robots uit. Paniek aan de andere kant van de lijn bij een 'moeilijke' vraag.
Hetgeen begrijpelijk is...
Dit alles geeft bij mij ernstige twijfel over de kwaliteit en interpretatie van statistische gegevens door BAS.
De LVNL lijkt mij dan ook een beter alternatief om klachten neer te leggen.

Geplaatst door Observer uit Nederland

Integere lieden/werknemers worden bij BAS de laan uitgestuurd . Nu staanze daar onder de leiding van diehard en voormalig schipholvoorlichter R. Weevers.De LVNL is net zo arogant en sector minded Hr Wolters . Helaas het is niet anders

Geplaatst door JHGriese uit Amstelveen

beste Jaap, ik ben het in feite wel met je eens. Al doen de grote partijen minder met deze klachten. Het blijft echter wel mogelijk er WEL iets mee te doen. Ik zal het eens bespreken met het bestuur van PVRC .
Al is de uitleg van Ymte al veelzeggend !
Menkanookgewoonde telefoon pakken en bij BAS melden 020-6025555

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Beste Jan. Bedankt voor jouw reactie en jouw toezegging om er met het bestuur nog eens even over na te denken. Ik herhaal nog even mijn grootste bezwaar tegen niet klagen: De luchtvaart kan dit aangrijpen om hun successen met andere routes en "stille" vliegtuigen te bejubelen en er een reden in zien om Schiphol nog meer te laten groeien. De overlast is volgens de officiele statistieken van BAS immers afgenomen. Die kans moeten wij de luchtvaart niet geven.