Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Minder meer? Of druppel op gloeiende plaat?

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 692 
|
 Witte Weekblad 
Minder meer? Of druppel op gloeiende plaat?

INGEZONDEN Wie in Uithoorn woont krijgt de lucht erbij. Nu is dat overal waar je je vestigt het geval. Alleen is de lucht in Uithoorn tevens een luchtruim. Wat betekent dat bewoners te maken hebben met intensief en redelijk laag overkomend vliegverkeer. Er is veel onduidelijkheid over of en hoe die overlast zich in de toekomst zal ontwikkelen. In een neerwaartse lijn? Zéér onwaarschijnlijk.
Schiphol trekt zich de klachten van burgers uit omliggende gemeenten voldoende aan om met ze te willen praten. Althans: met de organisaties die de omwonenden vertegenwoordigen. Nu is de burgerwens altijd deze: minder vliegtuigen in ‘ons’ luchtruim. Heel simpel, zou je denken. Maar daar zit hem het probleem ook niet. Het probleem zit erin dat Schiphol iets tegenovergestelds wil: namelijk meer vluchten. Want alleen op die manier is de mainport functie gewaarborgd. De economie zit dus ferm in het zadel. Niet de vliegtuigen, maar de andere belangen moeten meestal wijken.

Draagvlak voor groei
Het lijkt er een beetje op alsof Schiphol alleen met de burgers, gemeenten en milieubewegingen praat om haar groei zoveel mogelijk te legitimeren. Om draagvlak voor die groei te creëren, want groeien zal de luchthaven. Die wens leidde ertoe dat het aantal vliegbewegingen per jaar van de Alderstafel mag groeien naar 510.000. Ter vergelijking: momenteel zijn dat er 400.000 per jaar. Deze groei is van een goedkeuringsstempel voorzien door de Alderstafel, waaraan naast Schiphol, ook de LVNL, KLM, bestuurders uit de regio en bewonersvertegenwoordigers uit het CROS (de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol) zitten. Schiphol mag haar vliegbewegingen dus met maar liefst 27 ½ procent laten toenemen.

Van tweeën een!
Een Engelse wijsheid luidt: ‘you can’t eat the apple and have it’. Toch is dat wat commerciële partijen, en vaak ook overheden die hun eigen agenda willen opdringen, ons proberen wijs te maken. Dat ze én economische groei kunnen faciliteren én tegelijkertijd voor een beter milieu kunnen zorgen. Hier lijkt dat ook weer te gebeuren. Schiphol tekent drie convenanten met omliggende gemeenten. In het eerste convenant ‘Hinderbeperking’ staan afspraken over door Schiphol te treffen maatregelen om de hinder van het vliegverkeer zoveel mogelijk te beperken. Die maatregelen worden ook concreet benoemd. In het convenant ‘Omgevingskwaliteit’ zijn afspraken gericht op de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving in de zwaarbelaste gebieden rondom Schiphol. In dit convenant ontbreken concrete maatregelen en is alleen een bedrag van € 30 miljoen ter beschikking gesteld. Hoe dat geld zal worden ingezet is vooralsnog onduidelijk.

Minder meer
Het derde convenant heet ‘Behoud en versterking mainport functie en netwerkkwaliteit luchthaven Schiphol’ en is op het economisch groeibelang van de luchthaven gericht. Dat convenant zou van de drie wel eens het meest invloedrijke kunnen zijn. Zo moeten burgers het dus hebben van drie convenanten, waarvan het convenant ‘Behoud en versterking mainport functie’ tegen de andere twee inwerkt. Daarmee blijven er twee convenanten over waarvan het convenant ‘Omgevingskwaliteit’ nog vaag en oningevuld is. Houden we dus het convenant ‘Hinderbeperking’ over, als het enige dat concreet iets voor Uithoornse bewoners kan betekenen. Tegenover een toename in het aantal vliegbewegingen van 110.000 per jaar!
Zo bezien gaat de gemeente Uithoorn haar doelen wel halen. Met wat mazzel is dat wat ‘minder meer’ overlast dan we hadden ondervonden als er helemaal niet was onderhandeld aan de Alderstafel. En laat de beleidsnotitie van gemeente Uithoorn nou precies zo heten. Hoewel het erop lijkt alsof we ‘minder meer’ in dit geval beter kunnen vertalen als ‘druppel op een gloeiende plaat’.


Reacties op dit bericht