Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Minder klachten over vliegverkeer Schiphol

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1078 
|
 leidsch dagblad.nl 
Minder klachten over vliegverkeer Schiphol

SCHIPHOL - Het aantal klachten over vliegverkeer is in de maanden mei, juni en juli 16 procent afgenomen in vergelijking met vorig jaar. Wel werd meer uit de Leidse regio geklaagd.

De daling heeft mogelijk te maken met het slechte voorjaar. Pas in juli werd het zomers warm waardoor bewoners de ramen open zetten en meer buiten waren. Gecombineerd met meer vakantievluchten leidde dat vanaf half juli weer wel tot meer klachten van omwonenden.

Over de hele linie constateert het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS) dat vaker het nieuwe systeem van ‘Vliegen volgens afspraak’ is toegepast. Daarbij worden de Polderbaan en de Kaagbaan zoveel mogelijk ingezet omdat die banen de minste bewoners hinderen. Wanneer de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan worden ingezet komen vliegtuigen laag over dichte woongebieden.

De inzet van de voorkeursbanen leidde in het laatste kwartaal tot minder klachten uit Hoofddorp, Amstelveen, Uithoorn, Aalsmeer en Haarlem. Omdat de Kaagbaan en ook de Zwanenburgbaan vaker zijn gebruikt voor landingen vanuit het zuiden, kwamen wel meer klachten binnen uit de Leidse regio. Het vaker inzetten van de Polderbaan leverde ook meer overlast op in Spaarndam.

In totaal deden 2247 mensen hun beklach over vliegtuiglawaai. Samen dienden zij 27.850 klachten in.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

2247 mensen deden hun beklach?? Knap want wat is dat? En kunnen zij ook beslach maken en nadat zij eerst het gelach hebben betaald daar dan ook even gewach van maken?

Geplaatst door Jaap uit Bussum

En daarom vind ik het advies op deze site http://www.vlieghinder.nl/melden/index.php om de hinder aan BAS niet meer te melden erg onverstandig. De luchtvaart en de politiek zullen dit soort publicaties aangrijpen om te beweren dat het met de hinder de goede kant op gaat en dat wellicht de normen voor geluidshinder versoepeld kunnen worden. De argumenten om niet meer te klagen spreken mij dan ook niet aan. Er staat: “Doorgaan met het melden van hinder is niet verantwoord, enerzijds omdat de nieuwe manier van indienen en registreren van hindermeldingen over vliegtuiglawaai onevenredig veel tijd en inspanning van de indiener vraagt en anderzijds omdat dan met de wel ingediende hindermeldingen een verkeerd beeld van de werkelijke overlast kan worden gesuggereerd.” Een klacht indienen betekent inderdaad een paar muisklikken, maar zo moeilijk is dat toch niet? En geven artikelen als deze dan wel een juist beeld? Als je hinder ondervindt, laat het dan via BAS weten. Niet alleen het aantal klachten is van belang, ook het aantal mensen dat klaagt.

Geplaatst door A. Boeing uit Hoofddorp

Jaap, dat standpunt deel ik niet. Het zou kloppen als een stijging in klachten ook direct zou leiden tot maatregelen maar dat doet het niet. Ik zou er wel voorstander van zijn het advies niet langs de officiële weg te klagen aan te vullen met het advies wel bij gemeenten, Rijk, provincie en BAS telkens weer door middel van post of mail te mopperen over de herrie. Dat kan natuurlijk best met concrete gegevens over dag en tijd. Maar dan ben je geen nummer. Elke brief aan de gemeente leidt tot een antwoord, hoe nietszeggend ook. En ofschoon ik geen idee heb hoe je het doet lijkt het mij tijd voor een facebookgroep geluidhinder Schiphol waar allerlei omwonenden ervaringen kwijtkunnen.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

A. Boeing, allebei kan natuurlijk ook. Bij BAS klagen om artikelen met deze kop, die ook door politici gelezen worden, te voorkomen en op andere manieren aandacht voor de herrie vragen. Klagen bij BAS zal niet direct tot minder herrie leiden, maar niet klagen leidt mogelijk tot nog meer herrie.

Geplaatst door j h griese uit Amstelveen

Jaap geef ik gelijk, Elke gemelde klacht komt zo in de statistieken terecht.Dus blijven melden, ondanks klaagmoeheid. En combineren met acties ter plaatse. Organiseer uw buurt. alleen redt je het niet

Geplaatst door Kika uit A,dam

Zoveel mogelijk klagen is beter.gewoon opblazen die handel! Ben al weggepest door de overlast van Schiphol en woon nu gelukkig in een andere provincie!

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

' Wanneer de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan worden ingezet komen vliegtuigen laag over dichte woongebieden. '

Idem indien o.a. de (P)Kolderbaan wordt ingezet !
Blijkbaar gaat men er nog steeds van uit, dat er boven het Noordzee-kanaal enkel vee in weilanden staat te grazen !
Schiphol genereerd herrie van Alkmaar tot Leiden ! Dat gegeven op zich is al asociaal genoeg !
' Klagen ' bij Bas doe ik ook en bij de tweede kamer en bij de LVLN. Helpt het ?
Van enige verbetering is geen sprake, dat geeft aan dat de politiek (Nederlandse staat) (!) maling heeft aan haar inwoners v.w.b. dit soort zaken. Hierdoor heeft de sector een vrijbrief.
Het enige dat misschien nog zou kunnen helpen om de politiek te veranderen, is wat J.H. Griese al aangeeft.

Geplaatst door Jaap uit Bussum

Of klagen bij BAS wel of niet tegen de overlast helpt, is moeilijk te zeggen. Misschien was de overlast wel veel groter geweest als niemand ooit geklaagd zou hebben. Maar dat dit soort krantenkoppen ons niet helpen, staat m.i. als een paal boven water. Als het aantal klachten en vooral het aantal mensen dat klaagt sterk zou toenemen, leidt dat in ieder geval tot de nodige publiciteit waar de politiek toch iets mee zou moeten doen. Het zou ook de onderhandelingspositie van de bewonersvertegenwoordigers in de CROS en aan de Alderstafel versterken.