Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Minder geluidshinder zit er niet in

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 1072 
|
 Dichtbij.nl 
Minder geluidshinder zit er niet in

AALSMEER - Eef Haverkort, woordvoerder voor de Vereniging Gezamenlijk Platforms (VGP) gaf maandagavond 25 augustus een uitgebreide toelichting over de ontwikkelingen rond Schiphol en welke invloed inwoners kunnen uitoefenen op het vliegverkeer. De bijeenkomst vond plaats in De Mikado en deze werd druk bezocht door inwoners van Oosteinde. Diverse raadsleden waren ook vertegenwoordigd.

‘Minder geluidshinder zit er niet in’ was de eindconclusie. ‘Het is zuur, maar het is niet anders, we wonen gewoon te dicht op de luchthaven,’ besloot Eef Haverkort zijn betoog van die avond. Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Want bewoners kunnen wel degelijk de nodige invloed uitoefenen en hebben ook het nodige bereikt in de afgelopen tijd. De Alderstafel is niet meer. Daarvoor in de plaats komt Omgevingsraad Schiphol (ORS) waarbij diverse partijen zijn aangesloten: De luchtvaartsector, ministeries, bestuurlijke organen in de regio en bewoners. De laatsten in overleg organen als VGP en CROS


Hinder wordt eerlijker verdeeld

Over het nieuwe normen- en handhavingsstelsel (Schiphol wilde van oude af) is veel te doen geweest. Het is twee jaar beproefd, het werkt beter dan het oude en is gelijkwaardig, zowel qua veiligheid als geluid. Minder geluidshinder is er niet, maar de hinder wordt wel eerlijker verdeeld. Belangrijk punt dat bewoners bereikt hebben is dat Schiphol niet zomaar ieder vliegtuig toelaat. In het verleden was alles welkom; dat is nu aan banden gelegd. En er is een belangrijk akkoord bereikt: de groei is beperkt. Schiphol mag tot 2020 niet meer dan 510.000 vluchten toelaten, waarvan 32000 ‘s nachts. De banen die de minste hinder opleveren worden het meest gebruikt, maar bij topdrukte worden de Zwanenburgerbaan en de Aalsmeerbaan extra ingezet. In de regel worden er drie banen gebruikt. Zodra er tijdens spitsuur een vierde baan ingezet moet worden, mag die niet meer dan zestig landingen per dag toelaten. En dat is volgens Haverkort een tweede slot op de deur, want dat weerhoudt Schiphol ervan om zonder meer door te groeien. ‘Formeel hebben we geen macht’, zei Haverkort, ‘maar we kunnen grote invloed uitoefenen’. Hij riep de aanwezigen op om zich aan te melden bij VGP, want om twee kiesmannen in het cluster te krijgen dat mee mag doen in het ORS overleg, zijn er honderd handtekeningen van leden nodig. Vijftig in het buitengebied en vijftig in het binnengebied. Haverkort benadrukte dat VGP geen milieuorganisatie is. ‘We voeren geen actie. Want de belangen zijn verschillend. Er zijn mensen die geen overlast ervaren en mensen die het niets kan schelen. Bovendien heeft Schiphol ook een grote economische waarde. Veel mensen uit de regio verdienen er hun boterham. VGP streeft ernaar om ieders belangen zo goed mogelijk te behartigen.’


Reacties op dit bericht

Geplaatst door V.O.S. uit NULL

Verloedering. Onder. Schipholbeleid.

" we wonen gewoon te dicht op de luchthaven "

Vaak hoor je / of zie je dit soort uitspraken.

Schiphol is OOK de laatste decennia enorm gegroeid. Niet enkel de bebouwing in de vorm van huizen en dergelijke.
Het heeft twee kanten. 20 jaar geleden zijn wij gaan wonen op 35Km. van de luchthaven Schiphol af. Toen geen 'vuiltje' in de lucht, in de vorm van vliegtuigen. Hoe anders is dat nu! En ons huis is echt niet naar Schiphol toe gewandeld! Het irriteert mij dus, dat soort eenzijdige uitspraken. De luchthaven Schiphol is veel te groot voor een klein oppervlak zoals de Randstad! Het is inmiddels een gezwel dat helaas nog steeds uitbreid met goedkeuring van de Nederlandse politiek.

Grondwet-Artikel 21: "De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu."

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

Zo kennen we dhr Haverkort weer! Bron: www.Aalsmeervandaag.nl :
'Aalsmeer heeft zich oor laten aannaaien bij Schiphol'
vrijdag 29-08-2014 07:00

Schiphol leeft hier. Dat viel maandagavond weer op te maken uit de opkomst op het wijkoverleg in Aalsmeer Oost waar vlieghinder de blikvanger was. Of liever, de invloed van omwonenden op hinderbeperking. Hébben die invloed? Ja, vond inleider Eef Haverkort van de overkoepelende bewonersorganisatie VGP (Vereniging Gezamen- lijke Platforms Schiphol).

Een zeventigtal mensen was komen opdraven om Haverkort aan te horen. Ook "veel mensen" uit andere wijken, constateerde voorzitter Sem van Hest van het wijkbestuur. Maar die sloot hij uit van vragen stellen en meepraten. "Dat kunt u doen via e-mail," besliste Van Hest streng. Maar tot veel discussie kwam het niet, omdat Haverkort een uur nodig had voor zijn betoog én wegens tijdgebrek – er stond meer op de agenda.
Druk houden
De boodschap van Haverkort was dat Schiphol ongeremd zou zijn gegroeid als bewonersvertegenwoordigers niet eendrachtig in het geweer waren gekomen. De krachtenbundeling van omwonenden blijft volgens de VGP-woordvoerder noodzakelijk om druk te kunnen houden op Schiphol en de politiek.

Daarom riep hij iedereen op lid te worden van het wijkoverleg, door het zetten van een handtekening. Er zijn minimaal 50 leden vereist. Daarmee kan het wijkbestuur, sinds enige tijd lid van de VGP, kiesmannen aanwijzen die meebepalen wie er namens Aalsmeer wordt voorgedragen voor de nieuw te vormen Omgevingsraad Schiphol, per 1 januari 2015 de opvolger van de welbekende Alderstafel en regionaal overlegorgaan CROS.

Lid is degene die, naast zijn handtekening, (verifieerbare) persoonsgegevens achterlaat. Voorzitter Van Hest toonde zich na afloop verheugd dat de meeste aanwezigen zich opgaven.

Heel triest
De VGP, niet gekant tegen Schiphol, is volgens Haverkort uit op het beperken van de groei van de luchthaven en het beperken van de vlieghinder. Vlieghinder waar Zwanenburg en Aalsmeer het meest de dupe van zijn, omdat ze het dichtst bij Schiphol liggen. Hinderbeperkende maatregelen voor Aalsmeer? Die zijn er niet, bekende hij.

Een zekerheid is dat de vliegtuigen zullen blijven overvliegen.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

II) "Als Schiphol groeit, zal het grootste deel van de groei over de Aalsmeer- en Zwanenburgbaan gaan. Heel triest, maar zo ligt het. Des te groter is uw belang dat Schiphol niet verder groeit."
Nooit onderzocht
Andere belangen van Aalsmeer? "Dat de milieunormen niet op de helling gaan. Want dan staan de sluizen open," stelde Haverkort. Op een vraag uit de zaal naar het effect van de luchtverontreiniging legde hij uit dat de brede onderzoeken tot nu toe altijd de complete Schipholregio betroffen. "Er is nooit onderzocht wat de uitstoot voor Aalsmeer betekent." Komen hier bepaalde ziektes vaker voor? Overlijden er relatief meer mensen vanwege uitstoot van gevaarlijke stoffen? Dat is onbekend.

Aalsmeer moet er verder attent op zijn dat het bij de komende vervolgronde van de verdeling van de miljoenen voor projecten die de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren, niet wéér naast de pot piest. "In de eerste ronde is Aalsmeer er bekaaid afgekomen. Hoe dat komt? De gemeente heeft niet goed opgelet en zich een oor laten aannaaien," meende Haverkort. Volgens hem bestaat alom het besef dat Aalsmeer ditmaal "ruimhartig" bedeeld mag worden.

Eerlijker systeem
De VGP-woordvoerder noemde het nieuwe controlesysteem (normen- en handhavingsstelsel) dat Schiphol bindt aan afspraken, "eerlijker" en "evenwichtiger" dan het oude. "Het werkt ook beter." Door uitgekiend gebruik van de start- en landingsbanen worden per saldo over de hele regio immers de minste mensen gehinderd. Niettemin blijft het in zijn ogen een uiterst ingewikkeld systeem dat niet in een paar woorden is uit te leggen en waar moeilijk een vinger achter te krijgen is.

Haverkort merkte op dat Schiphol heus zijn best doet zich aan de milieuregels te houden. Het is "weleens" misgegaan en één keer is er een hoge boete opgelegd. Aan de weg blijven timmeren als omwonenden blijft volgens de VLP'er een must.

Steentje bijdragen
Actieve betrokkenheid is er in het groot, in de nieuwe Omgevingsraad Schiphol. En in het klein, in de wijken in Aalsmeer. Als wijkbewoner kun je je steentje bijdragen door lid te worden van het wijkoverleg. Wie dat nalaat, moet straks zijn mond houden over Schiphol. Dat moest voorzitter Sem van Hest op het wijkoverleg toch nog even van het hart.

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

En nu de reactie: 1)De boodschap van Haverkort was dat Schiphol ongeremd zou zijn gegroeid als bewonersvertegenwoordigers niet eendrachtig in het geweer waren gekomen ? Kom kom, Haverkort is zieltjes aan het winnen...in Aalsmeer. Dat Schiphol nauwelijks groeide,vanaf 2008 komt door de crisis en de concurrentie uit het Midden Oosten. Niet door die vermaladijde VGP. En Eendrachtig: Hij zou zich kapot dienen te schamen. Zijn Maatje dorpsarts van Ojik, ja ook Zwanenburg onderhandelde in het geniep met Cerfontaine, achter onze rug om..gaf hij de laatste 35 handhavingspunten in ruil voor 80.000 extra vluchten weg, en kwam daarmee 5 dagen voor de deadline. De boodschap van Alders was: "Als u niet voorstemt doet u niet meer mee." Daarom verlieten 14 van de 26 Platforms de Alderstafel, een meerderheid dus, die zich later verenigden in BLRS , nu 18Platforms. En Cerfontaine? Die wreef zich in zijn handen.. 80.000 vluchten er bij tot 2020, daar kon hij voorlopig nog mee vooruit met een economische/banken- en klimaat crisis in het vooruitzicht. Later na zijn aftreden liet hij weten: We hebben Spaarndam belazerd. Flink he 2) Dat VVA stelsel is een wangedrocht, waar VGP ,dus ZWANENBURG voorstemde. Zie binnen kort onze Notitie Drogredenen hierover (of zie
www.stichtingSWAB.nl )
"Vlieghinder waar Zwanenburg en Aalsmeer het meest de dupe van zijn, omdat ze het dichtst bij Schiphol liggen" Brutaal noemt hij nergens de Buitenveldertbaan,en de Schiphol-Oostbaan de eerste nog dichter bij schiphol en de meest belaste baan, met een jaargemiddelde van 60Lden dBA. Beloofd was de B.baan: Minus 7 % . Het werd in de 2 experimenteer jaren +60 en +55 % . En geen woord over b.v Uitgeest....Buro Helios (UK) 30 % der vluchten via de B.baan zijn onverklaarbaar via Strictpreferent vliegen. Pikant ook was Ir Geudeke (Uithoorn) ook aan de Alderstafel, was het tot 1 dag voor de deadline geheel eens met VGP voorzitter Erwin von der Meer (Nu Vz BLRS!) Hij gaf voor VVA een 2 voor de moeite."Dit was geen handhavings stelsel, maar een afspraken stelsel en zou direct naar de tekentafel terug moeten"..aldus Geudeke. Op het moment supreme stemde hij toch maar voor, het zou toch een 6 zijn.. Stoer he...of...? Vz Erwin von der Meer stond plotseling alleen...maar hield zijn rug recht en stapte op. Chapeau! Recent toonde Ir Geudeke zich toch erg boos over overlast via de Aalsmeerbaan. "Het stelsel zou veranderd zijn,van specifiek pervers(1 Handhavings- punt) naar structureel pervers..Jammer dat hij dat nu pas constateerde.. nu het kalf= Een degelijkhandhavings stelsel verzopen lijkt? Of houdt de Tweede Kamer toch haar rug nog recht, met haar kritiek tijdens A.O 23 jan jl ?

Geplaatst door jhgriese uit Amstelveen

II) 3) Kijk eens aan: Haverkort: " Niettemin blijft het in zijn ogen een uiterst ingewikkeld systeem dat niet in een paar woorden is uit te leggen en waar moeilijk een vinger achter te krijgen is, zegt hij toch nog iets goeds.. Het systeem is voor een pientere leek onbegrijpelijk en niet uitlegbaar.4)Andere belangen van Aalsmeer? "Dat de milieunormen niet op de helling gaan." Want dan staan de sluizen open," stelde Haverkort. Sapristie, Die staan met een dergelijk stelsel NU , maar vooral in de nabije toekomst al geheel open, mocht de economie aantrekken, hoewel de Concurrentie in het Midden-oosten niet stil zal zitten... Volgens deskundigen kunnen er met dit stelsel niet meer dan 470.000 vluchten in, maar de Staatssecretaris bezwoer: We moeten die 510.000 halen..mogelijk gaat de truccendoos daartoe geheel open... Denk aan het goedkeuren door VGP van een nieuwe Uitklim-c.q. startprocedure, waardoor meer vluchten verwerkt kunnen worden. Naar ik begreep zijn er 8 Bezwaarschriften daar tegen ingediend..
Rationale: VGP met Haverkort: Een Wolfin Schaapskleren..HELAAS!