Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieuregels Schiphol beter nageleefd

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 665 
|
 LVNL 
Milieuregels Schiphol beter nageleefd

Luchtverkeersleiding Nederland heeft in het afgelopen gebruiksjaar 2005, dat op 31 oktober is geëindigd, beter gepresteerd waar het gaat om de naleving van de wettelijke milieuregels voor de afhandeling van het Schiphol-verkeer.
LVNL is daarbij gehouden aan negen regels voor het gebruik van het luchtruim en twee voor het gebruik van de banen. In beperkte mate mag van deze regels worden afgeweken.
In 2005 is van twee van deze 11 regels de norm voor het aantal toegestane afwijkingen overschreden. In het gebruiksjaar 2004 waren dat er nog drie. Bovendien is op de meeste van de regels opnieuw beter gepresteerd.

Een van de twee regels waarvan in 2005 de norm is overschreden heeft betrekking op het nachtelijk binnenkomend verkeer. Negen naderende vliegtuigen hebben buiten het naderingsverkeersgebied van Schiphol lager gevlogen dan daar in de nacht is toegestaan.
Op een totaal van 14.115 vluchten is dat een overschrijding van de regel met 0,06%, waar een overschrijding met 0,05% is toegestaan.

De tweede regel waarvan meer is afgeweken dan is toegestaan heeft betrekking op vertrekkend verkeer overdag. Deze regel stelt dat straalvliegtuigen overdag tot een hoogte van circa 900 meter binnen de voorgeschreven luchtverkeerweg moeten blijven. In 3% van het totaal aantal starts mag van deze regel worden afgeweken. In het gebruiksjaar 2005 is op een totaal aantal starts overdag (tussen 06.00 en 23.00 uur) van 184.954 in 10.887 gevallen van de regel afgeweken, ofwel in 5,89%. Het overgrote deel van deze afwijkingen, 8.808, is het directe gevolg van de huidige beheersmaatregel voor het gelijktijdig starten van parallel liggende banen. De oorspronkelijke procedure voor het parallel starten wordt niet toegepast omdat de veiligheid daarbij niet kan worden gewaarborgd. Hoewel het hier om een veiligheidsvraagstuk gaat worden deze afwijkingen sinds 15 april 2004 LVNL wel aangerekend, wat in 2005 heeft geleid tot een normoverschrijding. Zouden deze afwijkingen buiten beschouwing worden gelaten, zou LVNL ruim binnen de norm van 3% zijn gebleven.
Het gebruik van de juiste vertrekroutes in de nacht is na een extra technische ondersteuning voor de verkeersleiders in het gebruiksjaar 2005 geheel binnen de daarvoor geldende regel uitgevoerd. In de gebruiksjaren 2003 en 2004 was nog sprake van een overschrijding van de norm op deze regel.

LVNL is een bestuurlijke boete van 40.000 euro opgelegd voor de overschrijdingen in het gebruiksjaar 2003. Voor de overschrijdingen in 2004 heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat LVNL een boete in het vooruitzicht gesteld. Het opleggen ervan is aangehouden hangende een nog lopende beroepsprocedure inzake de hoogte van de boete over 2003.

Voor het gebruik van de luchthaven Schiphol gelden aparte normen voor de geluidbelasting rond de luchthaven en de verdeling daarvan over de omgeving. Deze gelden voor de luchtvaartsector als geheel. De prestaties van LVNL in het kader van de aan haar opgelegde regels voor route- en baangebruik zijn daar op van invloed. Deze geluidsnormen zijn in het afgelopen gebruiksjaar niet overschreden.

Het volledige rapport van de LVNL vindt u ==> hier


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Ton uit NULL

bla,bla,bla,bla,enz.

Geplaatst door Willem uit Heemskerk

Wat hieruit blijkt is dat LVNL nog steeds niet beseft waarvoor de regels eigenlijk dienen: als er 8808 overtredingen tgv het parallel starten buiten beschouwing worden gelaten dan waren ze ruim binnen de norm van 3% gebleven. Ja, zo kan ik het ook. Als er niet gevlogen zou worden, zou ik geen overlast hebben. Dames en heren LVNL, ook die 8808 vliegtuigen hebben herrie gemaakt op een manier die niet zou mogen!