Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieuorganisaties verbijsterd over benoeming Eversdijk

 |
 Geplaatst door: webbeheer 
 |
 Bekeken: 1001 
|
 Milieuhulp.nl 
Milieuorganisaties verbijsterd over benoeming Eversdijk

“Schultz benoemt marionettencommissie”

Amsterdam, 2 april 2003—- Milieudefensie, Platform Leefmilieu Regio
Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland zijn verbijsterd over de
benoeming van CDA-Eerste Kamerlid Eversdijk tot voorzitter van de
commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid. Staatssecretaris Schultz heeft
blijkbaar geen enkele ambitie meer om tot een serieuze invulling van de
milieunormen in de (toch al gammele) Schipholwet te komen. ‘Dat de
staatssecretaris geen enkele autoriteit op het gebied van geluid bereid
heeft gevonden, is een teken aan de wand. Deze politieke benoeming is de doodsteek voor het onafhankelijk advies over vlieglawaai,’ aldus
campagneleider Verkeer Joris Wijnhoven van Milieudefensie.

Eversdijk, die In de Eerste Kamer zitting heeft in de commissie Verkeer
en Waterstaat, staat bepaald niet bekend als een voorvechter van goede
geluidsnormen voor omwonenden van Schiphol. Net zomin overigens als zijn
eigen partij, het CDA. Verder hield de senator zich onder meer bezig met
waterbeheer en visserij en bekleedt hij veel bestuursfuncties.
B.M. Spee, die is aangesteld als vice-voorzitter van de commissie, was
manager bij het Nationaal Luchtvaart- en Ruimtevaartlaboratorium maar
heeft geen inhoudelijke deskundigheid op dit gebied.

‘Het werk van deze commissie moet geleid worden door een onafhankelijke
wetenschapper, niet door een bestuurder of een politicus. Schultz heeft
blijkbaar iemand gevonden die beter naar haar pijpen danst dan de vorig
jaar opgestapte voorzitter Berkhout. Zijn onafhankelijke houding was
weliswaar niet handig voor de minister, maar hij deed wel zijn best iets
van de milieubeloften rond de groei van Schiphol overeind te houden. Het
werk van de commissie dreigt nu een farce te worden,’ aldus Wijnhoven.
‘Oud-minister Netelenbos beloofde een onafhankelijke wetenschappelijke
commissie. Nu wordt met hulp van een senator en een voormalig manager
een marionettencommissie gevormd als klapvee voor dubieuze politieke
beslissingen.’

Milieudefensie start binnenkort een kaartenactie onder bewoners in de
wijde omtrek rond Schiphol met het verzoek aan hun gemeente om zelf een
geluidsmeter voor vliegtuiglawaai te laten installeren. ‘Het is
schandalig dat de rijksoverheid bewoners in de steek laat nu Schiphol
enorme groeimogelijkheden heeft gekregen. Omdat de minister een puinhoop
maakt van het meetsysteem moeten gemeenten zelf in actie komen. Zij
kunnen laten zien hoe het hoort,’ aldus Wijnhoven. Het gemeentelijk
geluidsmeternet moet volgens Milieudefensie, Platform Leefmilieu Regio
Schiphol en Milieufederatie Noord-Holland de basis leggen voor het
aanscherpen van de huidige slappe luchtvaartwet.

Bron: Persvoorlichting Milieudefensie


Reacties op dit bericht