Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieunormen aangepast voor groei Schiphol

 |
 Geplaatst door: Theo K 
 |
 Bekeken: 644 
|
 NRC 
Milieunormen aangepast voor groei Schiphol Download het gehele artikel 'Milieunormen aangepast voor groei Schiphol'

Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

BENEDEN PEIL

Dit wisten we dus al een week.
Bovendien is het maar de vraag of hert kabinetsstandpunt morgen al bekend is.

Ik heb het gevoel dat Arjen Schreuder hier onrust probeert te presenteren als scoop. Hij staat nu niet direct bekend om zijn sympathie voor de standpunten van de omgeving en biedt ook hier weer misleidende informatie over het buitengebied.

Hier wordt terechte onrust uitgespeeld in eigen voordeel.
De suggestie dat CDA leden in kabinet en CDA leden in de kamer een een-tweetje opvoeren is onwaardig.

Het betekent niet dat ik nu hiermee enig vertrouwen in V&W uit wil drukken.

Geplaatst door J.H. Griese uit Amstelveen

Schandelijk van een kabinet, dat haar waardigheid verkwanselt. Haar beloften schandelijk schendt! Benieuwd of dat kabinetsbesluit er dondrerdag komt?
Een Evaluatie, van ruim 35 miljoen? Windowdrssing , P.R.?
Ook schreuder NRC, doet aan incorrecte berichtgeving. Ik sprak met de onderzoeker van S.E.O. (Onderzoek economie van Schiphol in kader van de evaluatie)Hij: We onderzochten de kosten kant nog niet! Dat komt nog. Als mosterd na de maaltijd????
Dus ook Prof de Wit,doet aan valse infoverstrekking!
Helaas vermoed ik, in tegenstelling tot Bijvoet, dat het CDA eentreurige rol speelt.
Haverkamp vorig jaar tegen mij: "Denkt u nu echt dat die integere Zeeeuw Eversdijk zijn rug niet recht houdt tegen Cerfontaine?
En.......nu houdt Eversdijk inderdaad zijn rug recht. Hij adviseert extra bescherming in het buitengebied via 95 extra Hanshavingspunten, en wat doet Haverkamp CDA: Die reutelt iets over flitspalen. Dat is GEEN wettelijke bescherming!
Ik zou graag zien dat het anders is O.B.
maar het IS niet anders......
Ik zou zeggen: Alle invloed die mensen nog kunnen genereren: Dan Richting CDA !
Jan Griese

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Griese

Het spijt me, maar de oppositie kan pas beginnen wanneer het kabinetsvoornemen bekend is.

Zo werkt het in een partlementaire democratie.

Ik schreef al, dat het er bij een goede oppositie van de tweede kamer niet alleen om gaat de voet op de rem te houden.
Er moet een helder en uitvoerbaar alternatief klaar liggen.

Anders dan de zwartkijkers denk ik dat dat alternatief bestaat. Het heeft geen zin daar verder op in te gaan voor dat het kabinet zijn positie heeft bepaald. Uiteindelijk is het hun alternatief, niet het jouwe, noch het mijne. Wij hebben dit te respecteren.
Profeetje spelen is een slechte zaak wanneer de zaken zo ernstig zijn als nu.

Maar het heeft geen pas anderen te beoordelen of zelfs te vernederen wanneer hun beurt nog niet is aangebroken. Men is bereid beoordeeld te worden, maar dan naar werken.

Heer Griese. Dit is het moment dat luisteren belangrijk wordt. Wat als voorbereiding is gedaan door jou en enderen en door ons, wacht nu op zijn uitwerking. Voor of na het paasreces.

In onze democratie hebben wij gekozen voor dualisme. De kamerleden hebben geluisterd naar de gemeenschap die ze naar vermogen heeft bijgestaan. Hun inzicht is van dag tot dag gegroeid. Sector, noch CROS, noch ministeries en zelfs niet bewegingen hebben de taak vergemakkelijkt. Vaak was het een kakofonie.
Het gaat er nu om of jouw werk en het onze verschil gaat uitmaken. Maar anderen verketteren voor ze hebben gesproken acht ik zinloos en beneden peil.

Geplaatst door Erwin von der Meer uit Castricum

Beste Olav en Jan,
Gisteren was er een Algemeen Overleg tussen fractiewoordvoerders en de twee staatssecretarissen (V&W en VROM). Namens de omwonenden was PVRC (Huiting en von derMeer) aanwezig. Het was allemaal heel duidelijk wie waarvoor/tegen was. VVD hangt vrijheid, blijheid en groei van Schiphol aan. Doet dit consequent en is derhalve qua gedrag voorspelbaar. SP, Groen Links, D66 en PvdA uitten stevige kritiek op het rapport Evaluatie Schipholbeleid. Woorden met de strekking als manipulatie, bagatelleseren/verdoezelen van belangrijke zaken dan wel het oppoetsen van slecht beleid werden regelmatig gebruikt. Luid en duidelijk werd door hen gesteld dat de omwonenden ook dit keer "belazerd" zijn en dat dit nog steeds gebeurt. Georkestreerde propaganda voor Schiphol. Kortweg een duidelijk vernietigend oordeel. Ook m.b.t. het eindrapport van de commissie Derksen. Gezegd werd dat het wel lijkt of het rapport door drie mensen is geschreven doch zonder dat zij onderling hiervan weet hadden. Een positieve samenvatting, een zeer kritisch middenstuk met als afsluiting weer optimistische conclusies. Het rapport van de commissie MER wordt in het Evalutatierapport genoemd op een wijze die niet overeenkomt met de inhoud van het MER rapport, dat later verscheen dan het Evaluatierapport Schipholbeleid zelf. Ja en toen kwam het CDA. Ontwijkend en weinig gepreciseerd. Met de belangen van de omwonenden zou door het kabinet ook rekening gehouden moeten worden anders zou de heer Haverkamp zeer teleurgesteld zijn. Duyvendak (Groen Links) stelde de vraag of Haverkamp dit bedoelde in de geest zoals de Commissie Eversdijk dit voor het buitengebied adviseerde. Dat was wel heel direct en Haverkamp gaf er daarom de voorkeur aan dit in het vage te houden. Conclusie: partijen spraken een duidelijke mening uit doch voor het CDA blijft dit m.b.t. Schiphol blijkbaar een moeilijke zaak. Geel zat erbij met een blos op zijn gezicht, die toenam naarmate de kans bestond dat van hem een reactie zou worden gevraagd. Gelukkig voor hem hield Schulz van Haegen hem voortvarend uit de wind. Als een kleine jongen zat Geel erbij met de uitstraling "ik sta erbij en ik kijk er naar, maar voor de rest heb ik liever geen mening". Voor CDA'ers onder ons geen aanleiding voor het krijgen van een trotsgevoel. Voor omwonenden helaas een teken aan de wand.

Geplaatst door Olav Bijvoet uit Castricum

Erwin:

Het AO is door de kamer voor een belangrijk deel gebruikt als politiek instrument. Dat is jammer want daardoor verduister je de zaken. Velen trappen dara in. Maar de zaken zijn daar te ernstig voor. Zoiets is niet de bedoeling van het dualisme.

Ik ben niet bij het AO geweest maar kan niettemin bijdragen aan verdieping van het oordeel over wat zich heeft afgespeeld.

Tijdens het AO gingen sommigen helemaal los en met name diskwalificeerden enkelen ook de commissie Derksen. Dat is ongehoord, je stelt als Kamer een onafhankelijke commissie, neemt vervolgens niet de moeite om de voortgangsrapportages van deze commissie te bespreken maar kraakt wel hun rapport zonder dat ze zich kunnen verdedigen.

Realiseer je verder dat de een deel van de oppositie uitgaat van uitgelekte stukken en daarop bevraagt. Dit gebeurt op een moment dat het eigenlijke kabinetsstandpunt niet aan de orde is.
Het is in ene dergelijke situatie niet opportuun gedetailleerde beschouwingen te geven en slapende honden wakker te maken en niet gewenst je kruit te verschieten. Men zou dat wel willen.

Zonder van Geel te verdedigen - daar ben ik allermist op uit - is betekent de vertraging in de definitieve formulering van het kabinetsstandpunt, dat te elfder ure nog steeds over bescherming van de burger wordt nagedacht.

Eindigen wil ik met het volgende: wij hebben een volksvertegenwoordiging in het parlement, van wie wij verwachten dat deze op gelijke basis als het ministerie zelf afwegingen maakt en niet actiegroepen napraat. Wij kunnen helpen met informatie, maar van ons wordt in dit stadium niet verwacht dat we voor de voeten lopen.

Goed fatsoen is nu niet proberen te manipuleren. Helpen is helpen met helder formuleren van de problematiek, niet voorschrijven van wat moet worden gezegd.
Zoals ik al eerder schreef:
Wij kunnen pas oordelen wanneer het kabinetsstandpunt is geformuleerd en de oppositie zijn oppositie heeft geformuleerd.
Het is zeer volwassen wanneer wij geduld kunnen opbrengen.

Het gaat niet aan om met ontijdige veroordelingen of halfwasveroordelingen pressie uit te oefenen. Dan haal je de waarde van onze volksvertegenwoordiging omlaag en toon je dat je denkt dat onze volksvertegenwoordigers manipuleerbaar zijn. Daarmee zeg je uiteindelijk meer van jezelf dan van de ander,
Je kunt er van op aan dat ik met dit commentaar geen enkele dubbele bedoeling heb.

En: een idelale wereld bestaat niet.

Olav


Geplaatst door By uit Castricum

BURGERSCHAPSSTIJLEN

Aanpasbare normen en waarden
een schiphol-amoebe met fluïde contouren
en flits-oogjes

Na 600 verbetervoorstellen
en een experimenteerwet
ineens die
flitsgedachten

Geplaatst door By uit Castricum

SCHIPHOL MOET GROEIEN

Dat is een opdracht waar ik het nu eens mee eens kan zijn:

Groeien in maatschappelijke waarde
Groeien in maatschappelijke betekenis
Groeien in voorbeeldfunctie en inventiviteit
Groeien in populariteit
Groeien is alles wat goed is

Dat is mijn Schiphol
Geen dubbeldoel

Een doel
Groei als model!

Daar gaan we voor

Natuurlijk