Platform Vlieghinder Kennemerland
 

Milieueffectrapportage Lelystad Airport nu wel volledig

 |
 Geplaatst door: Wim 
 |
 Bekeken: 1460 
|
 luchtvaartnieuws.nl 
hv_natuur_1401.jpeg

LELYSTAD - De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Lelystad Airport opnieuw beoordeeld. In september oordeelde de commissie nog dat de rapportage onvolledig was maar de milieueffecten worden volgens de commissie nu wel goed beschreven. Het dossier ‘Ontwikkeling Lelystad Airport’ is daarmee compleet voor definitieve besluitvorming.

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Wilma Mansveld spreekt op 26 november in een Algemeen Overleg nog met de Kamer over de planontwikkeling voor Lelystad Airport. Daarna wordt de Raad van State om advies gevraagd. Naar verwachting kan dan voor 1 april 2015 nog het Luchthavenbesluit worden genomen over de groei van de luchthaven.

Eigenaar Schiphol Group wil Lelystad Airport aanpassen zodat er 45.000 vluchten per jaar kunnen worden afgehandeld. Hiervoor is het nodig de start- en landingsbaan te verlengen tot 2.400 meter, een nieuwe terminal, een platform en een parkeerterrein te bouwen en nieuwe vliegroutes vast te leggen.

Het aangevulde rapport geeft volgens de Commissie m.e.r. een goed beeld van de negatieve gevolgen van de luchthaven voor beschermde natuur zoals de Oostvaarderplassen en De Veluwe. Het gaat daarbij in op mogelijke maatregelen om effecten op natuur te verzachten en op de haalbaarheid daarvan.

Vogels
Van verstoring van vogels zal weinig sprake zijn omdat er vooralsnog geen sprake zal zijn van vliegverkeer boven de vogelrijke Oostvaardersplassen. Als alsnog een route boven de Oostvaardersplassen in beeld komt, dan moeten volgens de Commissie de effecten van verstoring van vogels in een aanvulling op het MER en in een beoordeling worden beschreven.

Ook oordeelt de Commissie dat mogelijkheden voor compensatie van luchtverontreiniging op de Veluwe als gevolg van het extra vliegverkeer op Lelystad Airport afdoende beschreven.

Het rapport laat ook zien wat het aanleggen van woonwijken en bedrijventerreinen betekent voor geluidhinder, slaapverstoring en/of externe veiligheid in Flevoland. Tenslotte is ook de samenhang tussen de samenvatting, het hoofdrapport en de bijlagen verbeterd.


Reacties op dit bericht