Platform Vlieghinder Regio Castricum
 

Milieudefensie beschuldigt Schiphol van chantage

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 722 
|
 TROUW 
Milieudefensie beschuldigt Schiphol van chantage

Bewoners van de regio Schiphol hebben zich tijdens het overleg over de toekomst van de luchthaven laten chanteren. Dat stelt Milieudefensie donderdag in een reactie op de uitkomsten van het maandag gehouden overleg van de zogenoemde Tafel van Alders. De luchtvaartsector bereikte maandag een akkoord met de regio en de bewoners over groei van de luchthaven en hinderbeperkende maatregelen die daarmee gepaard moeten gaan.
Tijdens de Tafel van Alders hebben de partijen geprobeerd een balans te vinden tussen de ontwikkeling van Schiphol en de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving. Daaruit is naar voren gekomen dat Schiphol het aantal vluchten mag uitbreiden tot maximaal 480 duizend in 2010, terwijl Schiphol had ingezet op een uitbreiding tot 500 duizend vluchten. Daartegenover staat een aantal maatregelen dat de geluidsoverlast moet beperken. Dat kan door bepaalde vliegroutes te verleggen, nachtvluchten extra duur te maken en het nachtregime met driekwartier te verlengen.

Het nachtregime is de periode waarin beperkende maatregelen gelden voor het aantal toegestane vluchten en de hoeveelheid geluid die vliegtuigen mogen produceren. Zo moet voor nachtvluchten die veel lawaai maken meer worden betaald dan voor stille vluchten.

Milieudefensie vindt dat tijdens het overleg te veel is gesproken over geluidsbeperkende maatregelen en te weinig over de gevolgen van een uitbreiding van het aantal vluchten voor het klimaat. “Schiphol speelt haar bekende spel: dreigen dat de luchthaven komt stil te liggen als de geluidsgrenzen niet versoepeld worden”, stelt Mileudefensie. “Schiphol speelt een spelletje door omwonenden een positie te beloven in het overleg voor de middellange termijn. Maar intussen groeit de luchthaven vrolijk verder en zijn ze de lachende derde.”

De Tafel van Alders is het overleg onder leiding van scheidend commissaris van de Koningin in Groningen en oud-minister van Milieu Hans Alders (PvdA). Deelnemers aan het overleg zijn Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, betrokken bestuurders van provincie en gemeenten en vertegenwoordigers van Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol die de belangen van de bewoners en platforms behartigen. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en Vrom zijn in het overleg vertegenwoordigd.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door Rieneke Schokking uit Amstelveen

De kop van bovenstaand artikel is mij uit het hart gegrepen, maar doet tegelijkertijd een paar vragen rijzen.
Zou het niet zo kunnen zijn dat de Alserstafel van hogerhand onder druk gezet is? Hoe zou het anders kunnen dat een aantal personen dit convenant ondertekend hebben, terwijl uitgerekend zij als geen ander wisten dat zij geen enkel recht hadden om namens omwonenden handelend op te treden, aangezien in de groep Alders bewust gekozen afgevaardigen van omwonenden geweerd werden. Ik kan me met de beste wil van de wereld niet voorstellen dat minister Eurlings, toen hij tijdens het Algemeen Overleg zo veelvuldig over de omwonenden sprak, een dergelijk doorgedrukt convenant bedoelde. En je kunt je afvragen of dit convenant wl rechtsgeldig is. Eén en ander vraag ik me af gezien het feit dat zo langzamerhand alle betrokken partijen met onze rechten op de loop gaan.