Platform Vlieghinder Kennemerland
 

‘Metingen vlieglawaai bij baan riskant’

 |
 Geplaatst door: A Holwerda 
 |
 Bekeken: 882 
|
 Haarlems Dagblad 
‘Metingen vlieglawaai bij baan riskant’

Schiphol -  Geluidmeetposten vlakbij een startbaan kunnen gevaarlijk zijn als piloten het gas loslaten om minder lawaai te maken. Geluidmetingen zijn ook niet betrouwbaar genoeg om te controleren of het vliegverkeer zich aan de regels houdt.


Dat is de opvatting van Jos Wilbrink, hoofdinspecteur luchthavens en luchtruim van de Inspectie verkeer en waterstaat.

De luchthaven Schiphol wil graag de ingewikkelde milieugrenzen op basis van berekend geluid vervangen door een systeem met geluidmeetpunten dichtbij de baan. Piloten zouden met zulke ‘flitspalen’ onmiddellijk op de bon kunnen worden geslingerd als zij te veel herrie maken. Maar aan dit plan kleven nadelen, zo blijkt uit opmerkingen van hoofdinspecteur Wilbrink.

Schiphol heeft bij wijze van proef een geluidmeetpost neergezet dichtbij de Aalsmeerbaan. De luchthaven wil zo ervaring opdoen met het meten van geluid als basis om boetes te kunnen uitdelen aan overtreders.


Reacties op dit bericht

Geplaatst door OB uit Castricum

VERLAKKERIJ

"De luchthaven Schiphol wil graag de ingewikkelde milieugrenzen op basis van berekend geluid vervangen door een systeem met geluidmeetpunten dichtbij de baan"

Wanneer komt er eens een eind aan de verlakkerij door Schiphol?
Het "ingewikkelde" systeem berekent in ieder geval de totale hoeveelheid geluid die Schiphol par jaar laat neerslaan en is een middel waarmee de begrenzing daarvan op een vaste, onveranderlijke manier wordt gehandhaafd en overschrijding voorkomen.
Een flitspaal bekeurt een individueel te luid vliegtuig, maar begrenst en handhaaft niets. Constateren van incidentele overschrijdingen heeft geen enkele betekenis voor het beheersen en handhaven van totale geluidsneerslag.
De procedures zijn onvergelijkbaar.
Hoe precies een paal ook kan meten, de accuraatesse is wat betreft beheersen en handhaven van geluidneerslag van nul en gener waarde.

Laat Schiphol in dit stadium van de discussie eens ophouden met verlakkerij.
Het is waar dat de oppositie nogal eens van emotionele en onwaarachtige argumenten gebruik maakt, maar dat is natuulijk voor een in wezen ondeskundige groep die tegen zijn wil en ongevraagd aan overlast wordt blootgesteld en die als vrijwel rechtenloos wordt behandeld.
Schiphol heeft daarentegen geen enkel moreel recht om de zaak op deze wijze te presenteren omdat men bij Schiphol, dat weet wat het doet. van nature deskundigheid moet kunnen verwachten.